PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
czesne
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
405 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

logo dziennika gazeta prawna

„Ranking Wydziałów Prawa - Dziennik Gazeta Prawna 2021”: Prawo w GWSH w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych szczegóły

logo magazynu perspektywy

- prowadzony w GWSH kierunek studiów Prawo według tegorocznego rankingu magazynu „Perspektywy 2021”, uplasował się na 1. miejscu w woj. śląskim i na 6. w Polsce wśród uczelni niepublicznych. szczegóły

Baza dydaktyczna

Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA”

Drukuj

Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA” powstało w marcu 2014 roku.

Jest organizacją studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką prawa oraz administracji. KNPiA działa przy Katedrze Prawa i Administracji kierowanej przez prof. dr hab. Andrzej Bisztygę, pomysłodawcę Koła.

W latach 2014-2017 opiekunami Koła byli: dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Tomasz Moll. Obecnie - od 2018 roku opiekunami są: dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Daniel Wojtczak.

 

Naszym celem jest pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz administracji, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz wymiana poglądów naukowych studentów. Z racji na dwojaką naturę naszego Koła, dyskusje na spotkaniach są bardzo burzliwe a czasami nawet zaskakujące.

Nasze formy działania:

  • regularne spotkania członków Koła (raz w miesiącu)
  • prace naukowe członków Koła
  • współpraca z Działem Współpracy z Zagranicą GWSH
  • współpraca z Biurem Karier
  • organizowanie spotkań naukowych, debat
  • udział w konferencjach naukowych
  • publikowanie prac Członków Koła w biuletynach
  • współpraca z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi
  • samokształcenie się członków Koła
  • inne działania związane z realizacją celów Koła

 

W skład Zarządu KNPiA wchodzą:  

Prezes: 
Wojciech Magierowski

wojciech.magierowski@gwsh.pl

Wiceprezes: 
Weronika Zielińska

 

Wybrane wydarzenia, organizowane w ramach działalności Koła Naukowego „IUSTITIA”:

 

czesne
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
405 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

logo dziennika gazeta prawna

„Ranking Wydziałów Prawa - Dziennik Gazeta Prawna 2021”: Prawo w GWSH w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych szczegóły

logo magazynu perspektywy

- prowadzony w GWSH kierunek studiów Prawo według tegorocznego rankingu magazynu „Perspektywy 2021”, uplasował się na 1. miejscu w woj. śląskim i na 6. w Polsce wśród uczelni niepublicznych. szczegóły

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+