PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Relacja z międzynarodowej konferencji „Rok pandemii – wyzwania prawne, nowe rozwiązania i perspektywy”

Drukuj

W dniu 31 maja 2021 roku Katedra Prawa i Administracji GWSH i Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA” zorganizowały międzynarodową konferencję naukową „Rok pandemii – wyzwania prawne, nowe rozwiązania i perspektywy”.

Celem konferencji było ukazanie rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z pandemią oraz próba ich oceny z perspektywy adekwatności i skuteczności.  

Konferencja zgromadziła nie tylko specjalistów z zakresu prawa, ale także specjalistów z innych dziedzin objętych regulacjami kolejnych ustaw – tarcz antykryzysowych. W trakcie konferencji poruszono wiele istotnych kwestii, dotyczących zarówno już istniejących regulacji, jak i propozycje nowych rozwiązań prawnych. W konferencji brali udział nie tylko teoretycy prawa, ale także praktycy, którzy na co dzień w swoich kancelariach wykorzystują prawne rozwiązania wprowadzone w minionym roku, a wśród prelegentów byli przedstawiciele wszystkich stanów akademickiej społeczności.

Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH. Następnie Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH – dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. GWSH wprowadził uczestników w tematykę konferencji oraz podkreślił wagę poruszanych w jej trakcie zagadnień.

 Konferencja została podzielona na dwie sesje plenarne. Pierwsza z nich była moderowana przez dr Katarzynę Płonkę-Bielenin, (Dziekana ds. kierunków prawo i administracja w GWSH), a prelegentami byli m.in.: dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. GWSH (Polityka pieniężna NBP w okresie pandemii COVID-19), dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ (Zdalny kontekst wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej), dr hab. Jerzy Paśnik, AH w Pułtusku (Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazów sanitarnych z ustawy epidemicznej z 2008 r.), dr Jerzy Szukalski, WSEiI w Lublinie (Wybrane zagadnienia naruszeń wolności i praw człowieka w czasie pandemii COVID-19 w Polsce), dr Agnieszka Łukaszczuk, AEH w Warszawie (Prawo do sądu w czasie pandemii COVID-19), dr Aleksandra Stopová Kozioł, GWSH (Legislacja w czasach COVID-19. Rozważania nad zmianami w prawie w świetle zmian kodyfikacyjnych), dr Anna Feja-Paszkiewicz, UZ (Tworzenie prawa miejscowego w czasach pandemii – kilka uwag), dr Tomasz Moll, UJK w Kielcach (Zdalne obradowanie organów stanowiących j.s.t. w świetle regulacji statutowych), dr Błażej Mądrzycki, UŚ w Katowicach (Pozycja partnerów społecznych w regulacjach antykryzysowych).

Drugiej sesji plenarnej przewodniczył dr Daniel Wojtczak, a wzięli w niej udział m.in.: dr Wojciech Bożek, USz (Bezpieczeństwo finansów publicznych w warunkach stanu epidemii), dr Damian Szczepański, AFiB Vistula w Warszawie (Zamówienia publiczne w czasach pandemii w latach 2020-2021 – wybrane zagadnienia),dr Anna Staszewska, GWSH (Wpływ pandemii na turystykę – teraźniejszość i przyszłość), dr Marta Milewska, AFiB Vistula w Warszawie (Edukacja w warunkach pandemii – wyzwania, doświadczenia i wnioski), mgr Adam Szaflarski, GWSH (Problemy w funkcjonowaniu szkoły wyższej w warunkach epidemii COVID-19. Wybrane aspekty prawne), mec. Wladek Rzycki, kancelaria CMS, Wielka Brytania (Ekspercki przewodnik dla pracodawców z zakresu szczepień i testów COVID-19), mgr Barbara Paw, GWSH (Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja w czasie epidemii COVID-19), Wojciech Magierowski, GWSH (Problemy w funkcjonowaniu urzędów stanu cywilnego w warunkach epidemii COVID-19), Kacper Pawełek, GWSH (Zmiany w polskim prawie karnym wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową 4.0).

W trakcie dyskusji, która miała miejsce po wygłoszeniu wszystkich referatów, podniesiono kolejne istotne kwestie, m.in. związane z polityką pieniężną NBP oraz obowiązkowym charakterem szczepień. Rozbudowana dyskusja świadczyła o wysokim poziomie konferencji, która została bardzo dobrze odebrana w środowisku naukowym. Na koniec konferencji padła propozycja zorganizowania kolejnego takiego wydarzenia, a organizatorzy z pewnością uczynią zadość tym oczekiwaniom. Wygłoszone podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych GWSH i będą dostępne szerszej publiczności.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+