Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Finanse i rachunkowość

Drukuj

 

Finanse i rachunkowość – studia licencjackie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów) 

 

Jeśli lubisz pracę z liczbami i wykresami, interesują Cię zagadnienia dotyczące finansów i czujesz, że potrafisz nimi zarządzać tak, by przynosiły dodatkową korzyść – Finanse i Rachunkowość to kierunek studiów dla Ciebie. Uruchomiliśmy ten kierunek z myślą o osobach, które wiedzą, czego chcą, nie boją się wyzwań i mają analityczny umysł – stawiają na praktyczne aspekty prowadzenia biznesu i wykorzystują przydatne do tego narzędzia informatyczne.

Właśnie dlatego część zajęć prowadzimy z wykorzystaniem aktualnych programów informatycznych – to pozwala naszym studentom wzbogacić zdobytą wiedzę teoretyczną i przekuć ją w bardzo konkretne umiejętności praktyczne. Mamy stały kontakt z biznesem, a to sprawia, że w naszych programach stawiamy na umiejętności, których od kandydatów oczekują pracodawcy.

Zajęcia praktyczne dotyczą między innymi:

 • prowadzenia ewidencji księgowej w programie finansowo-księgowym (Symfonia fk)
 • ustalania wyniku finansowego oraz rozliczeń podatkowych (podatek dochodowy, VAT) z wykorzystaniem możliwości programu finansowo-księgowego,
 • czynności związanych z zamykaniem roku obrotowego w programie finansowo-księgowym – generowanie raportów (zestawienie obrotów i sald, zapisy dziennika itp.),
 • przeksięgowań końca roku i generowania sprawozdania finansowego (bilans, RZiS) z wykorzystaniem raportów zdefiniowanych w programie finansowo-księgowym,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych przez podmioty sektora MŚP.

Specjalności: 

 • Rachunkowość i podatki – specjalność ta, pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami krajowymi i międzynarodowymi, a także efektywne zarządzanie finansami oraz analizowania bieżącej sytuacji organizacji – to na te umiejętności kładziemy nacisk, proponując Ci tę specjalność.
 • Rachunkowość i rewizja finansowa – w tym przypadku uzyskana na studiach wiedza pozwala na niezależną i obiektywną działalność o charakterze opiniotwórczym oraz doradczym, w tym poprzez ocenę i poprawę skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i kierowania organizacją.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Finanse i rachunkowość

 • Ekonomia (mikro)
 • Podstawy finansów
 • Zasady rachunkowości
 • Bankowość
 • Finanse publiczne
 • Ubezpieczenia
 • Matematyka
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rynki finansowe
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Matematyka finansowa
 • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
 • Polityka fiskalna UE
 • Ekonomia (makro)
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Statystyka
 • Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
 • Ekonometria
 • Etyka w biznesie
 • Analiza finansowa
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Praktyka zawodowa

Niezależnie od tego, którą specjalność wybierzesz, kierunek Finanse i rachunkowość da Ci usystematyzowaną wiedzę ekonomiczną pozwalającą na podjęcie pracy lub dalsze kształcenie na innych kierunkach ekonomicznych. Po 3 latach studiów będziesz miał wystarczającą wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i instytucji publicznych, analizy podstawowych zjawisk gospodarczych, analizy sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych, rachunkowości, sprawozdawczości, rewizji finansowej oraz audytu, by podjąć się pracy zawodowej na samodzielnym stanowisku. Przekonaj się, która specjalność pasuje do Ciebie najbardziej!

 

Dlaczego warto studiować z nami Finanse i rachunkowość?

Na przykład dlatego, że przy organizacji tego kierunku i praktyk studenckich współpracują z nami:

 

Dodatkowo w ramach zajęć na GWSH poznasz programy informatyczne z rodziny SAGE Symfonia, w tym:

 • Symfonia Finanse i Księgowość
 • Symfonia Mała Księgowość
 • Symfonia Kadry i Płac
 • Symfonia Środki Trwałe
 • Symfonia Handel 
 • Symfonia e-Deklaracje
 • Symfonia e-Dokumenty
 • Symfonia Analizy Finansowe 

 

Kontynuacja kształcenia w GWSH

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, masz możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów II stopnia (magisterskich) w GWSH na kierunku Zarządzanie na specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw bądź też na innych, pokrewnych. Do tego otwiera się przed Tobą szeroka paleta studiów podyplomowych – w tym np. Audyt, Compliance i rachunkowość przedsiębiorstwa albo Studia Menedżerskie. Decyzje należą do Ciebie!

Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+