PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

AG współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Finanse i rachunkowość

Drukuj

Finanse i Rachunkowość to kierunek, który ma w przystępny sposób przybliżyć studentom ekonomiczne i finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Propozycja AG kierowana jest w szczególności do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową ze współczesnym światem biznesu, finansami i rachunkowością. Program kształcenia opracowany przez AG jest odpowiedzią na wymagania zgłaszane przez pracodawców zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, którzy poszukują specjalistów, doradców i kadry zarządzającej. Zajęcia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone są przez doświadczonych praktyków biznesu i mają charakter warsztatów, case studies, gier strategicznych czy projektów.

 

Finanse i rachunkowość – studia licencjackie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów) 

 

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość mają możliwość wyboru atrakcyjnej specjalności i realizowania przedmiotów zgodnych z własnymi zainteresowaniami. Program proponowanych specjalności został przygotowany w oparciu o konsultacje z partnerami biznesowymi uczelni i co najważniejsze uwzględnia zapotrzebowanie rynku pracy. Do wyboru są:

  • Rachunkowość i podatki – absolwenci tej specjalności poznają w szczególności organizację i sposób prowadzenia rachunkowości, w tym ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami krajowymi i międzynarodowymi, rozliczeń krajowych i międzynarodowych, a także system podatkowy, problemy podatkowe jakie napotykają przedsiębiorstwa wraz z postępowaniem podatkowym i kontrolnym oraz aspektami międzynarodowego prawa podatkowego. W ramach tej specjalności absolwenci nabywają również wiedzę i umiejętności prowadzenia nowoczesnego rachunku kosztów, kalkulacji kosztów i cen, czy controllingu finansowego zarówno na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej, jak i potrzeb podejmowania decyzji zarządczych. 

  • Rachunkowość i rewizja finansowa – absolwenci tej specjalności poznają w szczególności organizację i sposób prowadzenia rachunkowości, w tym ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami krajowymi i międzynarodowymi, a także standardy rewizji finansowej, kontroli i audytu wewnetrznego. W ramach tej specjalności absolwenci nabywają dodatkowo wiedzę na temat systemu podatkowego, problemów podatkowych jakie napotykają przedsiębiorstwa wraz z postępowaniem podatkowym i kontrolnym.

  • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw – absolwenci tej specjalności poznają w szczególności organizację i sposób prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości MŚP, ewidencji podatkowej w MŚP, prowadzenia rachunku kosztów wraz z kalkulacją kosztów i cen oraz zagadnienia rachunkowo-podatkowe, w tym kwestie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, postępowania podatkowego i kontrolnego. Wiedza i umiejętności jakie nabywają absolwenci tej specjalności z pewnością przydadzą się przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub pracy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Finanse przedsiębiorstwa - absolwenci tej specjalności poznają w szczególności finansowe aspekty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynku finansowym. W ramach tej specjalności absolwenci nabywają wiedzę na temat finansowego rozwoju przedsiębiorstwa, obciążeń podatkowych przedsiębiorstw i umiejętności ich optymalizacji, zarządzania płynnością finansową czy metod opłacalności podejmowanych inwestycji, a także powiązań przedsiębiorstwa z systemem bankowym, finansowych powiązań w grupach kapitałowych, czy funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do podejmowania samodzielnych decyzji finansowych i oceny ich konsekwencji w przedsiębiorstwie.

 

Sprawdź pełną ofertę edukacyjną kierunku (karty przedmiotów - paczka .zip)

Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

AG współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+