Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Finanse i rachunkowość

Drukuj

 

Finanse i Rachunkowość to kierunek, który ma w przystępny sposób przybliżyć studentom ekonomiczne i finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Propozycja GWSH kierowana jest w szczególności do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową ze współczesnym światem biznesu, finansami i rachunkowością. Program kształcenia opracowany przez GWSH jest odpowiedzią na wymagania zgłaszane przez pracodawców zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, którzy poszukują specjalistów, doradców i kadry zarządzającej. Zajęcia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone są przez doświadczonych praktyków biznesu i mają charakter warsztatów, case studies, gier strategicznych czy projektów.

 

Finanse i rachunkowość – studia licencjackie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów) 

 

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość mają możliwość wyboru atrakcyjnej specjalności i realizowania przedmiotów zgodnych z własnymi zainteresowaniami. Program proponowanych specjalności został przygotowany w oparciu o konsultacje z partnerami biznesowymi uczelni i co najważniejsze uwzględnia zapotrzebowanie rynku pracy. Do wyboru są:

  • Rachunkowość i podatki – absolwenci tej specjalności poznają w szczególności organizację i sposób prowadzenia rachunkowości, w tym ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami krajowymi i międzynarodowymi, rozliczeń krajowych i międzynarodowych, a także system podatkowy, problemy podatkowe jakie napotykają przedsiębiorstwa wraz z postępowaniem podatkowym i kontrolnym oraz aspektami międzynarodowego prawa podatkowego. W ramach tej specjalności absolwenci nabywają również wiedzę i umiejętności prowadzenia nowoczesnego rachunku kosztów, kalkulacji kosztów i cen, czy controllingu finansowego zarówno na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej, jak i potrzeb podejmowania decyzji zarządczych. 

  • Rachunkowość i rewizja finansowa – absolwenci tej specjalności poznają w szczególności organizację i sposób prowadzenia rachunkowości, w tym ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami krajowymi i międzynarodowymi, a także standardy rewizji finansowej, kontroli i audytu wewnetrznego. W ramach tej specjalności absolwenci nabywają dodatkowo wiedzę na temat systemu podatkowego, problemów podatkowych jakie napotykają przedsiębiorstwa wraz z postępowaniem podatkowym i kontrolnym.

  • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw – absolwenci tej specjalności poznają w szczególności organizację i sposób prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości MŚP, ewidencji podatkowej w MŚP, prowadzenia rachunku kosztów wraz z kalkulacją kosztów i cen oraz zagadnienia rachunkowo-podatkowe, w tym kwestie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, postępowania podatkowego i kontrolnego. Wiedza i umiejętności jakie nabywają absolwenci tej specjalności z pewnością przydadzą się przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub pracy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Finanse w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - absolwenci tej specjalności poznają w szczególności finansowe aspekty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynku finansowym. W ramach tej specjalności absolwenci nabywają wiedzę na temat finansowego rozwoju przedsiębiorstwa, obciążeń podatkowych przedsiębiorstw i umiejętności ich optymalizacji, zarządzania płynnością finansową czy metod opłacalności podejmowanych inwestycji, a także powiązań przedsiębiorstwa z systemem bankowym, finansowych powiązań w grupach kapitałowych, czy funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do podejmowania samodzielnych decyzji finansowych i oceny ich konsekwencji w przedsiębiorstwie.

Zobacz jak kierunek Finanse i rachunkowość jest oceniany przez studentów

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+