Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Charakterystyka kierunku „Finanse i rachunkowość”

Drukuj

Realizowany na kierunku program kształcenia pozwala zdobyć szeroki zakres aktualnej i nowoczesnej wiedzy z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych, głównie w obszarze rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, systemów podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego, krajowych i międzynarodowych rozliczeń, ale także finansów publicznych, rynków finansowych czy systemu bankowego. Studenci pozyskują również wiedzę na temat finansowych powiązań grup kapitałowych, powiązań przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi, bankami i ich związków z otoczeniem.

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość zdobywają również umiejętności praktyczne związane m.in. z wyborem polityki rachunkowości, ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunku kosztów, sporządzania sprawozdań finansowych, polityki pozyskiwania i lokowania kapitału, dokonywania oceny działalności gospodarczej, analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych, prowadzenia właściwych strategii podatkowych, oceny opłacalności podejmowanych inwestycji, analizy podstawowych zjawisk gospodarczych, kontroli i audytu wewnętrznego czy standardów rewizji finansowej. Po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość potrafią przygotować biznesplan przedsiębiorstwa czy określonego przedsięwzięcia, zarządzać ryzykiem finansowym, wykorzystać informacje o kosztach, przychodach i wynikach w zarządzaniu rentownością i efektywnością. Zdobywają wiedzę o budżetowaniu czy zarządzaniu kosztami na podstawie analizy odchyleń. 

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość przygotowują do pełnienia funkcji specjalistów w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i urzędach czy organach skarbowych, w obszarach rachunkowości, finansowania, wielokierunkowego inwestowania kapitału czy prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.  Absolwenci studiów mają też kompetencje, dzięki którym mogą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych w procesie planowania, sterowania i kontroli, opracowywania i koordynacji podstaw planowania i decyzji podejmowanych przez menedżerów w oparciu o informacje pozyskiwane z systemu rachunkowości, finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. 

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+