PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

AG współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Charakterystyka kierunku „Finanse i rachunkowość”

Drukuj

Realizowany na kierunku program kształcenia pozwala zdobyć szeroki zakres aktualnej i nowoczesnej wiedzy z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych, głównie w obszarze rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, systemów podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego, krajowych i międzynarodowych rozliczeń, ale także finansów publicznych, rynków finansowych czy systemu bankowego. Studenci zdobywają również wiedzę na temat finansowych powiązań grup kapitałowych, powiązań przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi, bankami i ich związków z otoczeniem.

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość zdobywają również umiejętności praktyczne związane m.in. z wyborem polityki rachunkowości, ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunku kosztów, sporządzania sprawozdań finansowych, polityki pozyskiwania i lokowania kapitału, dokonywania oceny działalności gospodarczej, analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych, prowadzenia właściwych strategii podatkowych, oceny opłacalności podejmowanych inwestycji, analizy podstawowych zjawisk gospodarczych, kontroli i audytu wewnętrznego czy standardów rewizji finansowej. Po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość potrafią przygotować biznesplan przedsiębiorstwa czy określonego przedsięwzięcia, zarządzać ryzykiem finansowym, wykorzystać informacje o kosztach, przychodach i wynikach w zarządzaniu rentownością i efektywnością. Zdobywają wiedzę o budżetowaniu czy zarządzaniu kosztami na podstawie analizy odchyleń. 

Studenci nabywają także umiejętności praktycznego zastosowania metod, instrumentów i narzędzi wykorzystywanych w rachunkowości i finansach, rachunkowości zarządczej i controllingu, w tym również informatycznych, przydatnych w procesie podejmowania decyzji zarządczych.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość przygotowują do pełnienia funkcji specjalistów w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i urzędach czy organach skarbowych, w obszarach rachunkowości, finansowania, wielokierunkowego inwestowania kapitału czy prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.  Absolwenci studiów mają też kompetencje, dzięki którym mogą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych w procesie planowania, sterowania i kontroli, opracowywania i koordynacji podstaw planowania i decyzji podejmowanych przez menedżerów w oparciu o informacje pozyskiwane z systemu rachunkowości, finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. 

Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

AG współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+