PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Biuro Projektów Rozwojowych

Drukuj

Od października 2010 r. działa w Uczelni Biuro Projektów Rozwojowych, do którego zadań należy:

 • inicjowanie oraz przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • identyfikacja źródeł finansowania rozwojowych projektów edukacyjnych,
 • zarządzanie, nadzór oraz realizacja ww. projektów,
 • tworzenie metod i standardów zarządzania projektami,
 • szkolenia, rozwój zasobów ludzkich oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektami,
 • funkcja kontrolno – audytowa realizowanych w GWSH projektów.

  

Aktualne projekty edukacyjne dofinansowane przez budżet państwa:

 • FESTIWAL ZDROWIA I URODY
  Projekt pt. „Festiwal Zdrowia i Urody” dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu"; dofinansowanie: 900 000,00 zł; całkowita wartość projektu: 1 177 835,00 zł

 • WSPARCIE UCZELNI NIEPUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
  Projekt pt. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu "Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość"; dofinansowanie: 90 000,00 zł; całkowita wartość projektu: 90 000,00 zł 

 • SPORT DROGĄ DO ZDROWIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
  Projekt pt. Sport drogą do zdrowia przez całe życie dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu"; dofinansowanie: 330 204,50 zł; całkowita wartość projektu: 397 790,00 zł

 • WSPÓŁCZESNE NURTY ZARZĄDZANIA Z PERSPEKTYWY MŁODYCH NAUKOWCÓW
  Projekt pt. „Współczesne nurty zarządzania z perspektywy młodych naukowców – Konferencja: Zielone zarządzanie organizacjami - możliwości i wyzwania XXI wieku” dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu "Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych"; dofinansowanie: 30 910,00 zł; całkowita wartość projektu: 44 082,00 zł

 • UMIĘDZYNARODOWIENIE MONOGRAFII „KSSE I JEJ ROLA W GOSPODARCE. DOŚWIADCZENIA- PERSPEKTYWY – WYZWANIA”
  Projekt pt. „Umiędzynarodowienie monografii „KSSE i jej rola w gospodarce. Doświadczenia- Perspektywy – Wyzwania” dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu "Doskonała Nauka II - Wsparcie monografii naukowych"; dofinansowanie: 37 235,00 zł; całkowita wartość projektu: 43 235,00 zł

 • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „RZEKA – SZANSA CZY ZAGROŻENIE - ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE RZEKĄ”
  Projekt pt. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „RZEKA – SZANSA CZY ZAGROŻENIE - ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE RZEKĄ” dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu " Doskonała Nauka II - Wsparcie konferencji naukowych"; dofinansowanie: 163 199,00 zł; całkowita wartość projektu: 184 174,00 zł

 • „PHYSIODAY” – NEUROFUNKCJONALNE UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŚCI METOD FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
  Projekt pt. “PhysioDay” – Neurofunkcjonalne uwarunkowania skuteczności metod fizjoterapeutycznych dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu " Doskonała Nauka II - Wsparcie konferencji naukowych "; dofinansowanie: 190 072,00 zł; całkowita wartość projektu: 221 562,00 zł

 

Aktualne projekty edukacyjne dofinansowane przez Unię Europejską:

 • Projekt: „PIELĘGNIARSTWO NA MIARĘ POTRZEB" - PROGRAM ROZWOJOWY GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W KATOWICACH
  Tytuł "Pielęgniarstwo na miarę potrzeb" - Program Rozwojowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
  Cel projektu: poprawa jakości kształcenia GWSH na kierunku pielęgniarstwo i zwiększenie liczby absolwentów kierunku otrzymujących prawo wykonywania zawodu o min. 25% w stosunku do roku akademickiego 2017/2018 oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji Uczestników Projektu (105 osób, 97 kobiet, 8 mężczyzn) odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne do 31.10.2023 r.

 

Projekty realizowane z innych środków:

 • OD UCZNIA DO STUDENTA - NAJLEPSZA ŚCIEŻKA KARIERY W GZM 
  Projekt pt. „Od ucznia do studenta - najlepsza ścieżka kariery w GZM” dofinansowany jest ze środków dofinansowany ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024; dofinansowanie:31 999,00 zł; całkowita wartość projektu: 35 555,00 zł 

 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA PRZYKŁADACH OBIEKTÓW GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
  Projekt pt. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na przykładach obiektów Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii dofinansowany jest ze środków dofinansowany ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024; dofinansowanie:22 219,00 zł; całkowita wartość projektu: 24 688,00 zł

 

Zakończone projekty z funduszy Unii Europejskiej:

 • Projekt: „ZINTEGROWANY PROGRAM GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH”
  Tytuł „Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach” 
  Cel projektu : rozwój oferty edukacyjnej, doskonalenie jakości i innowacyjności kształcenia, jak również usług doradczych świadczonych przez Akademickie Biuro Karier (ABK) oraz efektywności zarządzania w GWSH poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju Uczelni w terminie 22.02.2018 r. – 21.02.2022 r. 

 • Projekt: „GWSH KATOWICE BEZ BARIER”
  Tytuł „GWSH Katowice bez barier”
  Cel projektu: zwiększenie dostępności komunikacyjnej, architektonicznej i organizacyjnej GWSH w Katowicach dla osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie świadomości i kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej Uczelni (160 osób, 110 kobiet, 50 mężczyzn) w zakresie niepełnosprawności poprzez wdrożenie w okresie 1.01.2020-31.05.2022 r

 • Projekt: „WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH”
  Tytuł: „Wdrożenie programu rozwojowego na Kierunku Pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach”
  Cel: zwiększenie pragmatyzmu i jakości kształcenia kadr medycznych w GWSH w Katowicach poprzez wdrożenie programu rozwojowego dla Kierunku Pielęgniarstwo w okresie od 1.I.2018 r. do 31.XII.2021 r., w tym utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (MCSM).

 

 

Biuro Projektów Rozwojowych

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, pokój  A114
40-659 Katowice – Piotrowice

Nr telefonu: 32 35 70 632,  32 35 70 634

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+