PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Biuro Projektów Rozwojowych

Drukuj

Od października 2010 r. działa w Uczelni Biuro Projektów Rozwojowych, do którego zadań należy:

 • inicjowanie oraz przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • identyfikacja źródeł finansowania rozwojowych projektów edukacyjnych,
 • zarządzanie, nadzór oraz realizacja ww. projektów,
 • tworzenie metod i standardów zarządzania projektami,
 • szkolenia, rozwój zasobów ludzkich oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektami,
 • funkcja kontrolno – audytowa realizowanych w GWSH projektów.

 

W latach 2010 - 2015 biuro realizowało następujące projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 16 mln zł:

 • "Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w Katowicach"
 • "Warsztaty naukowo – praktyczne z zakresu prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych"
 • "Zasoby ludzkie – niewyczerpane źródło inspiracji"
 • "Gospodaruj przestrzenią! Rewitalizuj tereny!"
 • "Nowoczesny nauczyciel zawodu"
 • "Skuteczne przywództwo"
 • "Hotele przyszłości"

 

Aktualne projekty edukacyjne dofinansowane przez budżet państwa:

 

Aktualne projekty edukacyjne dofinansowane przez Unię Europejską:

 

 

Biuro Projektów Rozwojowych

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, pokój  A114
40-659 Katowice – Piotrowice

Nr telefonu: 32 35 70 632,  32 35 70 634

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+