Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Biuro Projektów Rozwojowych

Drukuj

 

Od października 2010 r. działa w Uczelni Biuro Projektów Rozwojowych, do którego zadań należy:

 • inicjowanie oraz przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • identyfikacja źródeł finansowania rozwojowych projektów edukacyjnych,
 • zarządzanie, nadzór oraz realizacja ww. projektów,
 • tworzenie metod i standardów zarządzania projektami,
 • szkolenia, rozwój zasobów ludzkich oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektami,
 • funkcja kontrolno – audytowa realizowanych w GWSH projektów.

 

W latach 2010 - 2015 biuro realizowało następujące projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 16 mln zł:

 • "Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w Katowicach"
 • "Warsztaty naukowo – praktyczne z zakresu prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych"
 • "Zasoby ludzkie – niewyczerpane źródło inspiracji"
 • "Gospodaruj przestrzenią! Rewitalizuj tereny!"
 • "Nowoczesny nauczyciel zawodu"
 • "Skuteczne przywództwo"
 • "Hotele przyszłości"

 

Aktualne projekty edukacyjne:

 

Biuro Projektów Rozwojowych

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, pokój A002
40-659 Katowice – Piotrowice

Nr telefonów:
32 357 06 44, 32 357 06 32, 32 357 05 49


 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+