Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Informatyka prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH przystąpiła do programu

szczegóły

Informatyka

Drukuj

Informatyka – to studia inżynierskie, czyli kierunek pozwalający Ci na zdobycie wiedzy z tworzenia, przetwarzania i zarządzania informacjami. Ukończenie tego kierunku pozwoli Ci podjąć pracę twórczą, analityczną, projektową i administratorską w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych, zaawansowanych systemów baz danych oraz złożonych systemów informatycznych w różnych gałęziach gospodarki, jednostkach administracji państwowej, biurach projektowych, instytutach naukowych i uczelniach w kraju i za granicą. W GWSH stawiamy na specjalizację – informatyka to dziś ogromna dziedzina wiedzy.

 

Informatyka- studia inżynierskie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne) 
3,5 roku (7 semestrów)

  

Specjalności: 

 

Niezależnie od tego, którą specjalność wybierzesz i w czym możesz być ekspertem, dajemy Ci też solidne podstawy dotyczące technologii sieciowych, programowania, grafiki i sztucznej inteligencji. Dzięki temu możesz z powodzeniem szukać pracy związanej z branżą IT, gdzie tylko zechcesz – poniżej znajdziesz przykładowe ścieżki kariery i więcej szczegółów o kadrze naukowej i programach konkretnej ścieżki. Sprawdź je koniecznie!

Zastanawiasz się, czego będziesz się uczył na naszych studiach? Każda ścieżka ma swój osobny program dostosowany do Twoich zainteresowań i predyspozycji – zobaczysz go na podstronie każdej specjalności. Mamy natomiast takie treści, które uznaliśmy za absolutnie niezbędne dla każdego studenta Informatyki po to, byś po studiach mógł skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Informatyka:

 • Podstawy informatyki
 • Algebra liniowa
 • Metody probabilistyczne i statystyka
 • Podstawy programowania
 • Podstawy elektrotechniki
 • Systemy operacyjne
 • Algorytmy i złożoności
 • Systemy wbudowane
 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy elektroniki i miernictwa
 • Technologie sieciowe
 • Bazy danych
 • Analiza matematyczna
 • Fizyka
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Sztuczna inteligencja
 • Inżynieria oprogramowania
 • Przedmiot humanistyczny
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski
 • Przedmiot społeczny
 • Praktyka zawodowa

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka z powodzeniem znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach z niemal każdej branży, a wśród nich w outsourcingu, przemyśle wydobywczym, przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, agencjach marketingowych, firmach projektowych i doradczych, korporacjach międzynarodowych, organach państwowych oraz w wielu innych organizacjach, w których wymagana jest wiedza informatyczna, techniczna i rozumienie procesów związanych z IT.

Lista przykładowych stanowisk związanych z informatyką:
http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/informatyka-programowanie

 

Kontynuacja nauki w GWSH

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Informatyka naszej oraz innych uczelni mają możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów II stopnia (magisterskich) w GWSH w Katowicach na kierunku Zarządzanie.

Ponadto oferujemy Ci wiele interesujących i praktycznych studiów podyplomowych, w tym na przykład indywidualne studia podyplomowe metodą „blended-learning” na kierunku Praktyk Systemów Informatycznych Microsoft lub bardzo przyszłościowe kierunki Certyfikowany Kierownik Projektów - Zintegrowane Zarządzanie w IT lub Inżynier Zagadnień Chmurowych. Będąc licencjatem, inżynierem lub magistrem z dyplomem GWSH masz szereg zniżek na studia podyplomowe i pozostałą ofertę naszej Uczelni!

 

Kierunek studiów Informatyka prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH przystąpiła do programu

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+