PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rekrutacja - czesne, promocje

Drukuj

ikona promocji

Płacisz w terminie
płacisz mniej!

ikona promocji

Dla Absolwentów
-510 za 1 semestr

ikona promocji

Promocja
dla Pracodawców

ikona promocji

Rodzinnie i z KDR
taniej

ikona promocji

Więcej
za mniej!

ikona promocji

Taniej
za pierwszy semestr

ikona promocji

Brak opłaty
wpisowej

ikona promocji

Zniżka
za refleks

  

Tabele opłat na rok akademicki 2024/25:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jednolite studia magisterskie

 

W Uczelni stosowany jest system czesnego semestralnego. Czesne semestralne stanowi opłatę za naukę w okresie jednego semestru.

Czesne semestralne może być regulowane przez Studenta jednorazowo lub w ratach.

 

Opłata rekrutacyjna

  • 85 złotych przy rejestracji na studia
  • Nie dotyczy naszych absolwentów, którzy wybrali kolejne studia w AG

Cudzoziemiec podejmujący studia w języku polskim zobowiązany jest uiścić jednorazowo czesne roczne lub czesne semestralne z góry zgodnie z obowiązującą tabelą czesnego najpóźniej w dniu podpisywania (przedwstępnej) umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

Opłata za legitymację

Legitymacja studencka jest obowiązkowym dokumentem potwierdzającym status studenta szkoły wyższej. Opłata za wyrobienie legitymacji wynosi 22,00 zł i należy ją uiścić najpóźniej wraz z pierwszą wpłatą czesnego, na Indywidualny Numer Konta Studenta, w tytule przelewu wpisując: "Imię Nazwisko, Kierunek, Stopień, Opłata za legitymację".

Kwota podlega zwrotowi jedynie w sytuacji nieotwarcia kierunku studiów, na który aplikował Kandydat.

O możliwości odbioru legitymacji Studenci są informowani mailowo przez Biuro Obsługi Studentów AG po 1. października lub po 1. marca. "

 

Sposób płatności

Wszelkie opłaty za studia należy przelać na Indywidualny numer konta, widoczny w systemie IRK po dokonaniu wyboru kierunku studiów (zakładka PANEL GŁÓWNY).
Opłaty można uiścić również w Biurze Rekrutacji w Katowicach, za pośrednictwem terminala płatniczego.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+