PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Rekrutacja - czesne, promocje

Drukuj

ikona promocji

Płacisz w terminie
płacisz mniej!

ikona promocji

Taniej za
pierwszy semestr

ikona promocji

Dla Absolwentów
-400 za 1 semestr

ikona promocji

Promocja
dla Pracodawców

ikona promocji

Rodzinnie
taniej

ikona promocji

Taniej z Kartą
Dużej Rodziny

ikona promocji

Więcej
za mniej!

ikona promocji

Brak opłaty
wakacyjnej

ikona promocji

Brak opłaty
wpisowej

ikona promocji

Zniżka
za refleks

Opłaty za studia (czesne) - dotyczy rekrutacji na Rok Akademicki 2021/2022

W Uczelni stosowany jest system czesnego semestralnego. Czesne semestralne stanowi opłatę za naukę w okresie jednego semestru. Czesne semestralne może być regulowane przez Studenta jednorazowo lub w ratach.

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jednolite studia magisterskie

 

Opłata rejestracyjna

  • 85 złotych przy rejestracji na studia.
    Nie dotyczy naszych absolwentów, którzy wybrali kolejne studia w GWSH.
  • 250 złotych przy rejestracji w przypadku kandydata, który wykształcenie uzyskał poza granicami RP.

Cudzoziemiec podejmujący studia w języku polskim zobowiązany jest uiścić jednorazowo czesne roczne lub czesne semestralne z góry zgodnie z obowiązującą tabelą czesnego najpóźniej w dniu podpisywania (przedwstępnej) umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Opłata za legitymację

Legitymacja studencka jest obowiązkowym dokumentem potwierdzającym status studenta szkoły wyższej. Opłata za wyrobienie legitymacji wynosi 22,00 zł i należy ją uiścić najpóźniej wraz z pierwszą wpłatą czesnego, na Indywidualny Numer Konta Studenta, w temacie przelewu wpisując "Imię Nazwisko, Kierunek, Stopień, Opłata za legitymację". Kwota podlega zwrotowi jedynie w sytuacji nieotwarcia kierunku studiów, na który aplikował Kandydat.

O możliwości odbioru legitymacji Studenci są informowani mailowo przez Biuro Obsługi Studentów po 1. października lub po 1. marca. "

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+