Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rekrutacja - czesne, promocje

Drukuj

Płacisz w terminie
płacisz mniej!

Taniej za
pierwszy semestr

Dla Absolwentów
-400 za 1 semestr

Promocja
dla Pracodawców

Rodzinnie
taniej

Taniej z Kartą
Dużej Rodziny

Więcej
za mniej!

Brak opłaty
wakacyjnej

Brak opłaty
wpisowej

Zniżka
za refleks

Opłaty za studia (czesne) - dotyczy rekrutacji na Rok Akademicki 2020/2021

W Uczelni stosowany jest system czesnego semestralnego. Czesne semestralne stanowi opłatę za naukę w okresie jednego semestru. Czesne semestralne może być regulowane przez Studenta jednorazowo lub w ratach.

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia

Jednolite studia magisterskie

 

Opłata rejestracyjna

  • 85 złotych przy rejestracji na studia.
    Nie dotyczy naszych absolwentów, którzy wybrali kolejne studia w GWSH.
  • 250 złotych przy rejestracji w przypadku kandydata, który wykształcenie uzyskał poza granicami RP.

Cudzoziemiec podejmujący studia w języku polskim zobowiązany jest uiścić jednorazowo czesne roczne lub czesne semestralne z góry zgodnie z obowiązującą tabelą czesnego najpóźniej w dniu podpisywania (przedwstępnej) umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+