Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rekrutacja - czesne, promocje

Drukuj

Poniższe zestawienie stawek czesnego dotyczy Rekrutacji na Rok Akademicki 2018/2019
- studiów rozpoczynających się w październiku 2018 r.

 

Wybrane promocje:

  • Rodzinnie taniej! - zniżki dla Twojej rodziny [więcej]
  • Więcej za mniej! - gdy studiujesz więcej niż 1 kierunek [więcej]
  • Promocja dla pracowników tej samej firmy [więcej]

 

Opłaty za studia (czesne)

W Uczelni stosowany jest system czesnego semestralnego. Czesne semestralne stanowi opłatę za naukę w okresie jednego semestru. Czesne semestralne może być regulowane przez Studenta jednorazowo lub w ratach.

W zestawieniu ujęto promocyjne kwoty czesnego obowiązujące dla rekrutacji na studia rozpoczynającej się w pażdzierniku 2018 r.

 

Opłata rejestracyjna

  • opłata ponoszona przy rejestracji na studia - 85 zł
    Nie dotyczy absolwentów studiów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, którzy zapisali się na kolejne studia z oferty edukacyjnej Uczelni.
  • Kandydata ubiegającego się na studia z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie uzyskane poza granicami RP, obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości 250 zł.
  • Cudzoziemiec podejmujący studia w języku polskim zobowiązany jest uiścić jednorazowo najpóźniej w dniu podpisywania (przedwstępnej) umowy o świadczenie usług edukacyjnych czesne roczne lub czesne semestralne z góry w wysokości zgodnie z obowiązującą tabelą czesnego.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+