PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rekrutacja - czesne, promocje

Drukuj

ikona promocji

Płacisz w terminie
płacisz mniej!

ikona promocji

Dla Absolwentów
-400 za 1 semestr

ikona promocji

Promocja
dla Pracodawców

ikona promocji

Rodzinnie
taniej

ikona promocji

Więcej
za mniej!

ikona promocji

Brak opłaty
wakacyjnej

ikona promocji

Brak opłaty
wpisowej

ikona promocji

Zniżka
za refleks

  

Tabele opłat na rok akademicki 2022/23:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jednolite studia magisterskie

 

W Uczelni stosowany jest system czesnego semestralnego. Czesne semestralne stanowi opłatę za naukę w okresie jednego semestru.

Czesne semestralne może być regulowane przez Studenta jednorazowo lub w ratach.

 

Opłata rejestracyjna

  • 85 złotych przy rejestracji na studia
  • Nie dotyczy naszych absolwentów, którzy wybrali kolejne studia w AG

Cudzoziemiec podejmujący studia w języku polskim zobowiązany jest uiścić jednorazowo czesne roczne lub czesne semestralne z góry zgodnie z obowiązującą tabelą czesnego najpóźniej w dniu podpisywania (przedwstępnej) umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

Opłata za legitymację

Legitymacja studencka jest obowiązkowym dokumentem potwierdzającym status studenta szkoły wyższej. Opłata za wyrobienie legitymacji wynosi 22,00 zł i należy ją uiścić najpóźniej wraz z pierwszą wpłatą czesnego, na Indywidualny Numer Konta Studenta, w tytule przelewu wpisując: "Imię Nazwisko, Kierunek, Stopień, Opłata za legitymację".

Kwota podlega zwrotowi jedynie w sytuacji nieotwarcia kierunku studiów, na który aplikował Kandydat.

O możliwości odbioru legitymacji Studenci są informowani mailowo przez Biuro Obsługi Studentów AG po 1. października lub po 1. marca. "

 

Sposób płatności

Wszelkie opłaty za studia należy przelać na Indywidualny numer konta, widoczny w systemie IRK po dokonaniu wyboru kierunku studiów (zakładka PANEL GŁÓWNY).
Opłaty można uiścić również w Biurze Rekrutacji w Katowicach, za pośrednictwem terminala płatniczego.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+