Opłata wpisowego 0 zł

W przypadku złożenia kompletu dokumentów przez Kandydata na studia
do 31 lipca 2024 r.

(regularna stawka opłaty wpisowej: 500 zł)