Opłata wpisowego 0 zł

W przypadku złożenia kompletu dokumentów przez Kandydata na studia
do 21 października 2023 r.

(regularna stawka wpisowego: 500 zł)

 

Brak opłaty wakacyjnej

0 zł - sierpień i wrzesień bez opłat!