Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Władze i Kierownictwo Uczelni

Drukuj

 

Władze Rektorskie

 

JM Rektor GWSH
dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH

 

 

Dyrektorzy

 


Dyrektor administracyjny
mgr Alicja Polok
(Członek Rady Uczelni)

 

Dyrektor ds. dydaktyki
mgr Barbara Szaflarska
(Członek Rady Uczelni)

 


Dyrektor ds. organizacji i rozwoju
mgr Marta Adamczyk

 

Dziekani

 


Dziekan Wydziału Zarządzania GWSH,
p.o. Dziekana Wydziału Zamiejscowego GWSH w Ostrawie
doc. dr Jacek Pyka

 

Dziekan
Wydziału Medycznego GWSH
dr Joanna Strzelczyk-Łucka

 

Dziekan
Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach
dr Aleksander Wolski

 

Dziekan
Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu
dr Teresa Rduch-Michalik

 

 

Prodziekani

 


Prodziekan ds. studenckich
mgr Sylwia Jurkowska

 

Prodziekan
ds. współpracy z zagranicą
dr Anna Sobczyk-Kolbuch

 


Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja, Prodziekan ds. nauki
dr Grzegorz Jankowski

 

Prodziekan
ds. kierunku Finanse i Rachunkowość
dr inż. Bogusław Jędrzejas

 

Prodziekan
ds. kierunków Prawo oraz Administracja
dr Katarzyna Płonka-Bielenin

 

Prodziekan
ds. kierunku Logistyka
dr inż. Mariusz Kruczek

 

Prodziekan
ds. kierunku Psychologia
dr Renata Rosmus

 

Prodziekan
ds. kierunku Pedagogika
dr hab. Alina Budniak, prof. GWSH

 

Prodziekan
ds. kierunku Informatyka
dr Jan Polak

 

 Prodziekan
ds. kierunku Fizjoterapia
doc. dr Krzysztof Gieremek

 

Prodziekan
ds. kierunku Pielęgniarstwo
mgr Barbara Błaszkiewicz

 

Prodziekan
ds. kierunku Kosmetologia
mgr Małgorzata Ruprich MBA

 

Kierownik
studium języków obcych
mgr Katarzyna Polak

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+