PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Władze i Kierownictwo Uczelni

Drukuj

 

Władze Rektorskie

 

JM Rektor AG
dr Marta Adamczyk

 

Prorektor ds. kształcenia
dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG

 

 

 

Władze Dziekańskie

 

Dziekan
Wydziału Zamiejscowego AG
w Żorach
dr Aleksander Wolski, prof. AG

 

Dziekan
Wydziału Zamiejscowego AG
w Wiedniu
dr Teresa Rduch-Michalik, prof. AG

 


Dziekan ds. studenckich
mgr Sylwia Jurkowska

 

Prodziekan ds. nauki
Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja
dr Grzegorz Jankowski, prof. AG

 

Prodziekan
ds. współpracy z zagranicą
dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. AG

 


Dziekan
ds. rozwoju
Wydziału Medycznego
mgr Beata Drzazga

 


Prodziekan
ds. kierunków Prawo
oraz Administracja
dr Katarzyna Płonka-Bielenin, prof. AG

 

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie
dr Katarzyna Czech

 

Prodziekan
ds. kierunku Finanse
i Rachunkowość
dr inż. Bogusław Jędrzejas, prof. AG

 

Prodziekan
ds. kierunku Informatyka
mgr inż. Daniel Krasnokucki

 

Prodziekan
ds. kierunku Psychologia
dr Renata Rosmus, prof. AG

 

Prodziekan
ds. kierunku Pedagogika
mgr Izabela Pietrzak-Witulska

 

 Prodziekan
ds. kierunku Fizjoterapia
doc. dr Krzysztof Gieremek, prof. AG

 

Prodziekan
ds. kierunku Pielęgniarstwo
mgr Barbara Błaszkiewicz

 

Dziekan ds. Kształcenia
Podyplomowego
Prodziekan ds. kierunku Kosmetologia
dr Małgorzata Ruprich, prof. AG

 


Kierownik
studium języków obcych
Przemysław Polok

 


Pełnomocnik Rektora
ds. korelacji nauki z praktyką gospodarczą
dr Tomasz Lis, prof. AG

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+