Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Administracja - studia I stopnia

Drukuj

Administracja to kierunek studiów, który pozwoli Ci na zdobycie wiedzy z zakresu nauk prawnych oraz ekonomii, umożliwiając pełnienie funkcji kierowniczych i eksperckich w administracji podmiotów gospodarczych, w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), władzy wykonawczej, a także w sektorze prywatnym. Dlaczego? Ponieważ kształcimy praktycznie, tak, aby absolwent oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej posiadał przede wszystkim zasób umiejętności, które pozwolą mu aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i racjonalizowaniu procesów organizacyjnych w niemal każdej instytucji.

 

Administracja - studia licencjackie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów)

 Specjalności:

 • Administracja publiczna – to specjalność adresowana do przyszłych specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji lokalnej i krajowej. W ramach tej specjalności uwzględniliśmy również aspekt funkcjonowanie administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 • Kadry i płace – ta propozycja skierowana jest dla osób zainteresowanych wiedzą z zakresu prawa pracy, w tym szczególnie w obszarze nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych. Poznasz przepisy prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, co pozwoli Ci efektywnie realizować zadania zawodowe.

 • Obsługa kancelarii prawno-finansowych – wybierając tę specjalność decydujesz się na ukierunkowanie na praktyczną wiedzę przydatną w pracy w podmiotach zajmujących się obsługą prawno-finansową innych organizacji. W programie uwzględniliśmy wymogi stawiane pracownikom pełniącym funkcje związane z obsługą kancelarii prawno-finansowych, co już na starcie daje Ci przewagę.

 • Ochrona danych osobowych - celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pełnienia eksponowanej funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników lub potencjalnych pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych, mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi.

 

Niezależnie od tego, którą specjalność wybierzesz i w czym możesz być ekspertem, dajemy Ci też solidne podstawy z prawa, ekonomii oraz zarządzania. Po studiach I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich albo z powodzeniem pójść do pracy. 

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Administracja

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Ekonomia (mikro, makro)
 • Podstawy finansów
 • Nauka o administracji
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Podstawy zarządzania w administracji
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Postępowanie administracyjne
 • Historia administracji
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo urzędnicze
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Praktyka zawodowa

 

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+