PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

Zamówienia publiczne i inwestycje w administracji

Drukuj

Studia na specjalności Zamówienia publiczne i inwestycje w administracji pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia przetargów, wykonywania czynności administracyjnych w zakresie zamówień publicznych, realizowania zadań zgodnie z przepisami prawa, kontaktowania się z innymi organami administracji publicznej oraz tworzenia dokumentacji przetargowej. Ukończenie studiów na powyższej specjalności daje absolwentowi szerokie możliwości podjęcia pracy w instytucjach rządowych, w jednostkach samorządu terytorialnego, wykonywanie pracy konsultanta i doradcy oraz zatrudnienia w organizacjach wspierających przedsiębiorców, a także w podmiotach będących wykonawcami zamówień publicznych. 

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Zamówienia publiczne i inwestycje w administracji:

  • Zamówienia finansowane ze środków unijnych
  • Udzielanie zamówień publicznych
  • Udzielanie zamówień podprogowych 
  • Zamówienia sektorowe
  • Umowy w zamówieniach publicznych
  • Elektronizacja zamówień publicznych
  • Kontrola zamówień publicznych 
  • Pozyskiwanie funduszy ze środków UE
  • Finanse publiczne i podstawy rachunkowości
  • Partnerstwo publiczno-prywatne

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+