Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Administracja - atuty kierunku

Drukuj
  • Proponowany przez GWSH program kształcenia na kierunku Administracja powstał przy współpracy ze środowiskiem naukowym z obszaru nauk prawnych, ekonomii i zarządzania oraz środowiskiem reprezentującym zawody prawnicze, a także przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz z przedstawicielami publicznych i niepublicznych podmiotów systemu opieki zdrowotnej. 

  • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej przez uznanych praktyków, adwokatów, radców prawnych, sędziów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

  • Studenci mają możliwość zaliczenia części programu studiów na kierunkach administracyjnych w jednej z uczelni partnerskich GWSH: w Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, na Łotwie, w Niemczech, w Rumunii i Wielkiej Brytanii.

  • Szeroki wybór bloków specjalizacyjnych.

  • Bogata oferta praktyk dzięki porozumieniom o współpracy zawartym przez GWSH 
    z instytucjami administracji publicznej, instytucjami wymiaru sprawiedliwości, publicznymi                      i niepublicznymi organami systemu opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami europejskimi.

  • Możliwość dodatkowego rozwoju w Kole Naukowym Prawa i Administracji 
Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+