PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

Administracja - atuty kierunku

Drukuj
  • Proponowany przez GWSH program kształcenia na kierunku Administracja powstał przy współpracy ze środowiskiem naukowym z obszaru nauk prawnych, ekonomii i zarządzania oraz środowiskiem reprezentującym zawody prawnicze, a także przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz z przedstawicielami publicznych i niepublicznych podmiotów systemu opieki zdrowotnej. 

  • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej przez uznanych praktyków, adwokatów, radców prawnych, sędziów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

  • Studenci mają możliwość zaliczenia części programu studiów na kierunkach administracyjnych w jednej z uczelni partnerskich GWSH: w Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, na Łotwie, w Niemczech, w Rumunii i Wielkiej Brytanii.

  • Szeroki wybór bloków specjalizacyjnych.

  • Bogata oferta praktyk dzięki porozumieniom o współpracy zawartym przez GWSH 
    z instytucjami administracji publicznej, instytucjami wymiaru sprawiedliwości, publicznymi i niepublicznymi organami systemu opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami europejskimi.

  • Możliwość dodatkowego rozwoju w Kole Naukowym Prawa i Administracji 

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+