PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Deklaracja dostępności

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa identyfikując się jako instytucja zaufania publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej w nawiązaniu do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej w domenie głównej www.gwsh.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-10

Strona internetowa www.gwsh.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń:

Mimo częściowych braków w zgodności strony ze standardem dostępności nieustannie trwają prace nad jej aktualizacją, a redaktorzy uczestniczą w szkoleniach, które pozwolą na pełne uzyskanie dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-01
Deklarację sporządzono przez Mediadom Ryszard Sołtysik z siedzibą w Katowicach

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystujemy regularnie skaner eAccessibility Tingtun Checker, walidator WCAG Checker oraz oprogramowanie analityczne dla WCAG 2.1 TPGi ARC Toolkit 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej lub trudności wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Skontaktuj się z nami. W zgłoszeniu podaj:

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Dział Marketingu i PR GWSH. Możesz skontaktować się z nami mailowo - promocja@gwsh.pl lub telefonicznie - 32 35 70 534

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

 

Wdrożone ułatwienia w obsłudze strony internetowej www.gwsh.pl

 

Elementy bezwzględnie dostępne cyfrowo

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+