Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Praca w GWSH

Praca w GWSH

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
KIEROWNIK MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH

 

Miejsce pracy: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku studiów pielęgniarstwo
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ul. Harcerzy Września 1939 nr 3


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk medycznych
 • staż pracy min. 5 lat w placówkach opieki zdrowotnej
 • znajomość zasad zamówień publicznych
 • gotowość do odbycia staży i szkoleń w zakresie symulacji medycznej
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, planowania,
 • komunikatywność i samodzielność
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i/lub szkoleń
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Centrum Symulacji Medycznych
 • planowanie, organizowanie i rozliczanie zajęć dydaktycznych realizowanych w CSM
 • zarządzanie zespołem pracowników CSM
 • nadzór i dbałość o wyposażenie CSM
 • przygotowanie dokumentów sprawozdawczych i raportów
 • współpraca z podmiotami zaangażowanymi w organizację kształcenia w CSM

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z dokładnym opisem przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego
 • list motywacyjny
 • odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: praca@gwsh.pl do dnia 30 listopada 2018 r.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach jest wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod nr: 1009. Działania w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego świadczy Biuro Karier GWSH.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+