Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
455 zł / miesiąc
studia stacjonarne
420 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał GWSH uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Administracja na poziomie studiów II stopnia o profilu praktycznym.

szczegóły

Administracja - studia II stopnia

Drukuj

Administracja - studia II stopnia to kierunek, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk prawnych oraz ekonomii. Proponowany program kształcenia ma za zadanie przygotować specjalistów do pracy w administracji oraz do pełnienia odpowiedzialnych funkcji administracyjnych na wszystkich stopniach samorządu terytorialnego, w administracji rządowej oraz w instytucjach publicznych i niepublicznych o zróżnicowanym charakterze. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja będzie przygotowany do pracy w jednostkach gospodarczych i administracyjnych miasta i gmin, instytucjach pozarządowych oraz w instytucjach krajowych i międzynarodowych, w których wymagana jest wiedza z zakresu administracji i prawa oraz potrzebne są umiejętności organizacyjne. Absolwent kierunku nabędzie umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym z zakresu administracji na poziomie B2, co znacznie wzmocni jego atrakcyjność na obecnym rynku pracy. 

 

Administracja - studia magisterskie (studia II stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
2 lata (4 semestry)

 

 Prowadzimy rekrutację on-line.
Dokumenty można składać w siedzibie głównej GWSH w Katowicach.

 

 Specjalności:

 • Bezpieczeństwo publiczne – to specjalność adresowana do przyszłych specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP, zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, bezpieczeństwa środowiskowego, przydatną w strukturach administracji publicznej. W ramach tej specjalności uwzględniliśmy również aspekt funkcjonowania administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 • Administrowanie w służbie zdrowia – ta propozycja skierowana jest dla osób zainteresowanych wiedzą z zakresu systemu i opieki zdrowotnej, w tym szczególnie zarządzania w służbie zdrowia, zarządzania finansami w służbie zdrowia oraz funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. 

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Administracja (II stopnia):

 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej oraz socjologiczno-ekonomicznej
 • Kontrola konstytucyjności i legalności prawa
 • Systemy ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 • Wykładnia i stosowanie prawa
 • Systemy ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 • Prawne formy działania administracji publicznej
 • Prawo miejscowe
 • Odpowiedzialność cywilno-prawna w administracji
 • Prawo handlowe
 • Zarządzanie kadrami
 • Ustrój samorządu terytorialnego w wybranych państwach Unii Europejskiej
 • Zadania administracji w zakresie ochrony środowiska
 • Polityczny system państwa
 • Bezpieczeństwo środowiskowe
 • Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne RP
 • System zarządzania kryzysowego w administracji publicznej
 • Rola i zadania organów administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu RP
 • Aspekty prawne funkcjonowania opieki zdrowotnej w RP
 • Organizacja opieki zdrowotnej w RP
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Zarządzanie finansami związanymi z ochroną zdrowia
 • Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych
 • Zadania organów administracji publicznej z zakresie ochrony zdrowia
 • Język obcy specjalnościowy (angielski, niemiecki)
 • Praktyka zawodowa
czesne
455 zł / miesiąc
studia stacjonarne
420 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał GWSH uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Administracja na poziomie studiów II stopnia o profilu praktycznym.

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+