PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał AG uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Administracja na poziomie studiów II stopnia o profilu praktycznym.

szczegóły

Administracja - studia II stopnia

Drukuj

Administracja - studia II stopnia to kierunek, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk prawnych oraz ekonomii. Proponowany program kształcenia ma za zadanie przygotować specjalistów do pracy w administracji oraz do pełnienia odpowiedzialnych funkcji administracyjnych na wszystkich stopniach samorządu terytorialnego, w administracji rządowej oraz w instytucjach publicznych i niepublicznych o zróżnicowanym charakterze. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja będzie przygotowany do pracy w jednostkach gospodarczych i administracyjnych miast i gmin, w instytucjach krajowych i międzynarodowych, w których wymagana jest wiedza z zakresu administracji i prawa oraz potrzebne są umiejętności organizacyjne, a także w organizacjach pozarządowych. Absolwent kierunku nabędzie umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym z zakresu administracji na poziomie B2, co znacznie wzmocni jego atrakcyjność na obecnym rynku pracy. 

 

Administracja - studia magisterskie (studia II stopnia)
studia niestacjonarne (zaoczne)
2 lata (4 semestry)

 

 Specjalności:

 • Bezpieczeństwo publiczne - to specjalność adresowana do przyszłych specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP, zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, bezpieczeństwa środowiskowego, przydatną w strukturach administracji publicznej. W ramach tej specjalności uwzględniliśmy również aspekt funkcjonowania administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 • Administrowanie w służbie zdrowia - ta propozycja skierowana jest dla osób zainteresowanych wiedzą z zakresu systemu i opieki zdrowotnej, w tym szczególnie zarządzania w służbie zdrowia, zarządzania finansami w służbie zdrowia oraz funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. 

 • Polityka kadrowo-płacowa w podmiotach publicznych i niepublicznych - to specjalność dedykowana dla osób zawodowo aktywnych w obszarze kadr i płac, jak i do osób zamierzających zdobyć przygotowanie do pracy w tym obszarze. Program kształcenia zapewnia zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie interpretacji oraz stosowania norm prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa finansowego oraz podatkowego, jak również sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz planowania i organizowania zatrudnienia w organizacji.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Administracja (II stopnia):

 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej oraz socjologiczno-ekonomicznej
 • Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 
 • Systemy ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 • Prawne formy działania administracji publicznej
 • Wykładnia i stosowanie prawa 
 • Prawo handlowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
 • Odpowiedzialność cywilno-prawna w administracji
 • Prawo miejscowe 
 • Ustrój samorządu terytorialnego w wybranych państwach Unii Europejskiej
 • Zadania administracji w zakresie ochrony środowiska 
 • Praktyka zawodowa

 

Sprawdź pełną ofertę edukacyjną kierunku (karty przedmiotów - paczka .zip)

Sprawdź opinie studentów o kierunku.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał AG uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Administracja na poziomie studiów II stopnia o profilu praktycznym.

szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+