PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Baza dydaktyczna

Współpraca AG ze szkołami średnimi

Drukuj

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z uczelniami wyższymi. Zarówno w szkole, jak i na uczelni, młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron i przekłada się na wyższą jakość kształcenia. Dzięki kształceniu dualnemu uczniowie mają także szansę na rozwój własnych zainteresowań.

Zapraszamy wszystkie szkoły średnie do współpracy nami i rozwijania kompetencji młodych ludzi.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: biurokarier@akademiagornoslaska.pl

 

W ofercie współpracy ze szkołami średnimi proponujemy:

 1. Możliwość zwiedzania Uczelni oraz poznawania zasad jej funkcjonowania;
 2. Udział w zajęciach warsztatowych oraz w wykładach otwartych;
 3. Uczestnictwo w niektórych imprezach, spotkaniach, konferencjach organizowanychprzez Samorząd Studencki Uczelni;
 4. Udział nauczycieli oraz Dyrekcji Szkoły w zajęciach, konferencjach i seminariachorganizowanych przez Uczelnię;
 5. Przeprowadzenie, po wcześniejszym ustaleniu drogą roboczą terminów wykładów na terenie Szkoły;
 6. Możliwość objęcia patronatem nad wydarzeniami organizowanymi przez Szkołę oraz wsparcie ich realizacji z uwzględnieniem możliwości Uczelni

 

Proponujemy specjalnie przygotowane wykłady i warsztaty poruszające tematykę przygotowań do matury, wyboru ścieżki zawodowej oraz stawiania pierwszych kroków w dorosłym życiu. Tematyka poruszana na zajęciach warsztatowych: 

 • Moja pierwsza praca - dokumenty aplikacyjne bez tajemnic.
 • Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Jestem dorosła/y i co dalej?
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna.
 • Stres - przyjaciel czy wróg?
 • Maturalny ekspres - triki efektywnej nauki.
 • Znaczenie wizerunku w reklamie.
 • Sztuka projektowania reklamy.
 • Organizacja czasu pracy.
 • Techniki psychologiczne w procesie marketingu. Dobro czy zło konieczne?
 • Psychologia designu i wizerunku.
 • Jak Cię widzą tak Cię piszą - czyż nie??? Czy mowa ciała działa?
 • Prezentacje biznesowe - instrukcja obsługi.
 • Rozwój nie dla każdego (pułapki rozwoju osobistego i „robienia kariery”)
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.
 • Przestrzeń i więź w społeczności lokalnej (znaczenie społeczności lokalnych w indywidualnym życiu).
 • Blaski i cienie społeczności lokalnej.
 • Człowiek jak „produkt kulturowy” (pozorność wyboru, pozorność własnej indywidualności).

Zajęcia mogą być prowadzone zarówno gościnnie w szkole, jak i w formie online. W celu omówienia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier AG pod numerem telefonu: 32 35 70 625, lub 605 602 520.

 

Akademia Górnośląska w Katowicach prowadzi również współpracę ze szkołami średnimi w województwie śląskim, w oparciu o podpisanie porozumienie. Na podstawie podpisywanych porozumień możliwa jest realizacja ciekawych inicjatyw wspierających młodzież. Korzyści ze współpracy są obopólne.

Szkoły, z którymi uczelnia współpracuje na podstawie porozumienia:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+