Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Baza dydaktyczna

Współpraca GWSH ze szkołami średnimi

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach prowadzi współpracę ze szkołami średnimi w województwie śląskim. Na podstawie podpisywanych umów możliwa jest realizacja ciekawych inicjatyw wspierających młodzież. Korzyści współpracy są obopólne. 

 

Zakres współpracy opartej o porozumienie:

Uczelnia, realizując współpracę ze Szkołą w zakresie promocji, zobowiązuje się do podjęcia następujących działań w zgodzie z obowiązującymi na Uczelni przepisami:

 1. Udostępnienie uczniom Szkoły zbiorów Biblioteki Uczelni poprzez możliwość korzystania z czytelni GWSH.
 2. Zapewnianie uczniom możliwości zwiedzania Uczelni oraz poznawania zasad jej funkcjonowania.
 3. Zapraszanie uczniów Szkoły do udziału w zajęciach warsztatowych (m.in. 
  w ramach Akcji „Studiuj w GWSH” itp.) oraz w wykładach otwartych.
 4. Zapraszanie uczniów do uczestnictwa w niektórych imprezach, spotkaniach, konferencjach organizowanych przez Samorząd Studencki Uczelni.
 5. Zapraszanie nauczycieli oraz dyrekcji Szkoły na zajęcia, konferencje 
  i seminaria organizowane przez Uczelnię.
 6. Poinformowanie o podjęciu współpracy ze Szkołą na stronie internetowej Uczelni.
 7. Przeprowadzenie, po wspólnym ustaleniu dogodnych terminów, wykładów na terenie Szkoły.

 

 Szkoła, w ramach wzajemnej promocji Stron, zobowiązuje się podjąć następujące działania:

 1. Zamieszczenie informacji o porozumieniu z Uczelnią na stronie internetowej Szkoły, umożliwienie ekspozycji materiałów reklamowych Uczelni (plakaty, ulotki) między innymi dotyczących spotkań i ciekawych przedsięwzięć organizowanych przez Uczelnię.
 2. Umożliwienie raz w semestrze prezentacji oferty Uczelni na terenie Szkoły.

 

Szkoły, z którymi uczelnia współpracuje na podstawie porozumienia: 

 

Ponadto możliwa jest współpraca w ramach akcji “Wybieram świadomie” prowadzonej przez Biuro Karier w roku szkolnym 2019/20. Dotyczy ona wszystkich szkół (również bez zawartego porozumienia). Zapraszamy do kontaktu: biurokarier@gwsh.pl, Tel.: +48 32 35 70 617

 

Lista proponowanych wykładów i warsztatów o tematyce z zakresu przygotowania się do wyboru kierunku studiów i przyszłej ścieżki zawodowej oraz budowania kompetencji interpersonalnych i społecznych, prowadzonych w roku szkolnym 2019/2020:

 • Co nas czeka? Scenariusze przyszłości na rynku pracy. (wykład 45 minut)
 • Poznaj siebie - zajęcia z wykorzystaniem kwestionariusza do badania potencjału zawodowego. (warsztat 90 minut)
 • Jak przygotować się do wyboru ścieżki zawodowej? (wykład 45 minut)
 • Warsztat pisania dokumentów aplikacyjnych. (warsztat 45 minut)
 • Warsztat - symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. (warsztat 45 minut)
 • Budowanie pozytywnej samooceny. (warsztat 90 minut)
 • Trening uważności – warsztaty psychologiczne z elementami mindfulness. (warsztat 90 minut)
 • Depresja to choroba. Profilaktyka zdrowia psychicznego. (wykład 45 minut)
 • Radzenie sobie ze stresem (zajęcia dla maturzystów). (warsztat 90 minut lub wykład 45 minut)
 • Wykorzystaj swój potencjał do nauki – efektywne sposoby uczenia się. (warsztat 90 minut lub wykład 45 minut)
 • Zabierz mózg na siłownię - jak usprawnić procesy poznawcze? (warsztat 90 minut)
 • Psychologia miłości - na czym opierają się związki? Elementy psychologii ewolucyjnej w doborze partnerskim. (wykład 45 minut)
 • Uzależnienia - od klasycznych do bardziej współczesnych. (wykład 45 minut)
 • Haters gonna hate. O hejcie i cyberprzemocy. (wykład 45 minut)
 • Prokrastynacja – przyjaciel czy wróg? (wykład 45 minut)
 • Nie daj się wkręcić! O manipulacji słów kilka. (wykład 45 minut)

 

 

Warsztaty w II Liceum Ogólnokształcącym w Tychach.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+