PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Erasmus+ w AG

Drukuj

Już od 2004 roku AG realizuje działania mobilności akademickiej - początkowo z programu Socrates-Erasmus, następie LLP-Erasmus i obecnie w ramach programu Erasmus+. 

W latach 2021-2027 ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 - Mobilność edukacyjna, AG organizuje:

  • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej lub realizacji praktyki zagranicznej
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej.

Obecnie podpisano już ponad 60 umów międzynardowych z zagranicznymi uczelniami umożliwiając realizację tej mobilności w dziedzianach Zarządzania, Ekonomii, Turystyki, Psychologii, Stosunków Międzynarodowych, Informatyki, Prawa, Fizjoterapii, Pielęgniarstwa, Pedagogiki i in.

Ponadto, co roku z uczelni partnerskich przyjeżdżają do AG studenci zagraniczni, którzy w ramach wymiany realizują u nas w języku angielskim semestr lub dwa semestry studiów oraz zagraniczni nauczyciele akademiccy, którzy prowadzą zajęcia dla studentów AG.

 Oficjalna strona programu Erasmus+    

www.erasmusplus.org.pl

 

 

Uczelniana Karta ECHE 2021-2027

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Deklaracja Polityki Erasmusa 2021-2027

Erasmus Policy Statement 2021 -2027

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+