Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pracownik GWSH

Drukuj

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazd z programu Erasmus+ w ramach akcji KA103 -2019 tj. mobilność z krajami programu (do uczelni zagranicznych z listy uczelni partnerskich):

a)     Wyjazdy kadry akademickiej na Teaching Mobility (STA)

b)     Wyjazdy na szkolenia dla pracowników administracyjnych (STT)

PROWADZONE REKRUTACJE:

(STT) wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

tura I do 15/11/2019

tura II do 11/02/2020

tura III do 15/03/2020

Kwalikacja w zalezności od ilości dostępnych środków na ten cel.

Informacje szczegółowe w DWZ.

 

Dokumenty dot. roku akademickiego 2019/20

Kadra dydaktyczna (STA)

Administracja (STT)

 Procedura aplikacji:

1. Sprawdzenie oferty

2. Wysłanie zapytania o możliwość przyjęcia bezpośrednio do osoby z uniwersytetu partnerskiego (danych kontaktowych udziela Koordynator Erasmus+ w GWSH)

3. Po uzyskaniu akceptacji ze strony Uczelni przyjmującej, kontakt ze swoim przełożonym lub odpowiednią jednostką w celu uzyskania zgody na ewentualny wyjazd.

4. Przesłanie Formularza aplikacyjnego do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w GWSH (pok. A100)

5. Kontakt z Uczelnią przyjmującą w celu podpisania przez nią Staff Mobility Agreement for Teaching/Training. Złożenie dokumentu w DWZ.

6. Wypełnienie i podpisanie umowy o dofinansowanie w DWZ.

7. Dofinansowanie Erasmus+ zostanie przelane na podane konto.

8. Pracownik zobowiązany jest rozliczyć się z wyjazdu w pierwszym tygodniu po powrocie w DWZ. 

Główne Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

  •  zaświadczenie podpisane przez organizację przyjmującą z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania za granicą, jak również daty jego rozpoczęcia i zakończenia.
  • Raport uczestnika wypełniony on-line

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na czas wyjazdu.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie rekrutacja oraz organizacja STA 2019/20

Zarządzenie rekrutacja oraz organizacja STT 2019/20

Zasady finansowania pracownicy 2019/20

Obecnie nie ma zastosowania punkt II.4.f zasad finsansowania. Stypendium jest zwolnione z opodatkowania (Dz.U. z dnia 28 grudnia 2016r poz. 2190 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów).

  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

 Przewodnik dla Pracownika


 

Dane do komunikacji z uczelniami zagranicznymi w sprawie mobilności Erasmus+:

http://www.gwsh.pl/erasmus/erasmus-kontakt.html

W korespondencji mailowej/zapytaniach o możliwości mobilności zawsze podajemy poniższe dane:

1. Mobilność w ramach programu Erasmus+

2. Działanie (activity):

STA - Teaching Staff Mobility (prowadzenie minimum 8h zajęć dydaktycznych)

lub

STT - Staff Mobility for Training (w celach szkoleniowych, np. job shadowing w bliźniaczej jednostce uczelni zagranicznej lub inne)

3. Uczelnia wysyłająca (tj. GWSH) / Sending University: Katowice School of Economics (skrót: KSE)

4. Kod Erasmus GWSH: PL KATOWIC07

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+