PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pracownik AG

Drukuj

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy z programu Erasmus+ w ramach akcji KA131  tj. mobilność z krajami programu (do uczelni zagranicznych z listy uczelni partnerskich):

a)     Wyjazdy kadry akademickiej na Staff Mobility for Teaching (STA)

b)     Wyjazdy pracowników administracyjnych na Staff Mobility for Training (STT)


 

I TURA: do 30.09.2023

II TURA: do 28.02.2024

III TURA: do 31.05.2024

Pełną dokumentację aplikacyjną należy złożyć najpóźniej

w terminie 14 dni przed datą planowanego wyjazdu

Kwalikacja w zalezności od ilości dostępnych środków na ten cel.

Informacje szczegółowe w Dziale Współpracy z Zagranicą (DWZ p. A114)

 

Kadra akademicka (STA)

Pracownicy administracyjni (STT)

 PROCEDURA APLIKACYJNA:

1. Dokonanie wyboru uczelni zagranicznej:

2. Wysłanie zapytania o możliwość zrealizowania mobilności bezpośrednio do osoby kontaktowej z uczelni partnerskiej (adres mailowy w wykazie uczelni partnerskich).

3. Po uzyskaniu akceptacji ze strony uczelni przyjmującej (potwierdzenie mailowe lub list akceptacyjny), wypełnienie Podania STA/STT i kontakt ze swoim przełożonym lub odpowiednią jednostką w celu uzyskania zgody na udział w mobilności i podpisu.

4. Przygotowanie Staff Mobility Agreement for Teaching/Training podpisane przez uczestnika mobilności.

5. Osobiste złożenie: Podania STA/STT wraz z potwierdzeniem przyjęcia oraz Staff Mobility Agreement for Teaching/Training do DWZ (pok. A114) z uwzględnieniem terminów składania aplikacji. Niepełna dokumentacja może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

6. Oczekiwanie na decyzję Komisji Kwalifikacyjnej programu Erasmus+. Posiedzenia Komisji odbywają się w terminie do dziesięciu dni po zakończeniu danej tury aplikacyjnej. O wynikach kwalifikacji pracownik zostanie poinformowany drogą mailową.

Po zakwalifikowaniu do udziału w mobilności:

7. Wypełninie i złożenie w DWZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU z programu Erasmus+.

8. Podpisanie umowy o dofinansowanie w DWZ (dofinansowanie Erasmus+ zostanie przesłane na konto podane we wniosku).

9. Organizacja i realizacja mobilności zagranicznej przez uczestnika mobilności (wykup ubezpieczenia, podróż, zakwaterowanie, realizacja zajęć / odbycie szkolenia, uzyskanie od uczelni przyjmującej zaświadczenia potwierdzającego daty pobytu).

10. Rozliczanie wyjazdu.

Pracownik zobowiązany jest rozliczyć się z wyjazdu w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. 

Dokumenty niezbędne do rozliczenia udziału w mobilności, które nalezy dostarczyć do DWZ:

  • Zaświadczenie pobytu podpisane przez organizację przyjmującą z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania za granicą, jak również daty jego rozpoczęcia i zakończenia.
  • Ankieta uczestnika wypełniona on-line (Erasmus+ Participant Survey Form), link do ankiety uczestnik otrzymuje mailowo po zrealizowaniu mobilności.
  • Dokumenty potwierdzające odbycie podróży np. karty pokładowe, bilety, oświadczenie uczestnika.
  • Sprawozdanie z udziału w mobilności (m.in. notatka informacyjna o prowadzonych / zrealizowanych działaniach, odbytych spotkaniach, poznanych osobach, zdjęcia / prezentacje lub inne materiały wizualne związane z przebiegiem wyjazdu).

UWAGA: Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na czas wyjazdu.

 

Stawki dofinansowania Erasmus+ dla pracowników AG biorących udział w mobilności

w roku akademickim 2023/24 oraz 2024/25

 

Kraje należące do danej grupy:

Dzienna stawka
(EURO) przy
wyjazdach do 14 dni

Dzienna stawka
(EURO) przy
wyjazdach
przekraczających
14 dni

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180

126

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160

112

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140

98

 

Ryczałt na koszt podróży

Dystans Podróży Ryczałt na koszt podróży "green travel"
Pomiędzy 0 do 99 km 23 EUR na uczestnika  
Pomiędzy 100 a 499 km 180 EUR na uczestnika 210 EUR na uczestnika
Pomiędzy 500 a 1999 km 275 EUR na uczestnika 320 EUR na uczestnika
Pomiędzy 2000 a 2999 km 360 EUR na uczestnika 410 EUR na uczestnika
Pomiędzy 3000 a 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR na uczestnika
Pomiędzy 4000 a 7999 km 820 EUR na uczestnika  
8000 i więcej 1500 EUR na uczestnika  

Stypendium Erasmus+ jest zwolnione z opodatkowania (Dz.U. z dnia 18 marca 2022r. poz. 635  - Rozporządzenie Ministra Finansów).


 

Informacje, które powinny być uwzględnione w kontakcie z uczelniami zagranicznymi

http://www.gwsh.pl/erasmus/erasmus-kontakt.html

W korespondencji mailowej/zapytaniach o możliwości realizacji mobilności zawsze podajemy poniższe dane:

1. Mobilność w ramach programu Erasmus+

2. Działanie (activity):

STA - Teaching Staff Mobility (prowadzenie minimum 8h zajęć dydaktycznych)

lub

STT - Staff Mobility for Training (w celach szkoleniowych, np. job shadowing w bliźniaczej jednostce uczelni zagranicznej lub inne)

3. Uczelnia wysyłająca (tj. AG) / Sending University: Katowice Business University (skrót: KBU)

4. Kod Erasmus AG: PL KATOWIC07


 

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Aktualne propozycje mobilności:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+