PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pracownik AG

Drukuj

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazd z programu Erasmus+ w ramach akcji KA103 i KA131  tj. mobilność z krajami programu (do uczelni zagranicznych z listy uczelni partnerskich):

a)     Wyjazdy kadry akademickiej na Teaching Mobility (STA)

b)     Wyjazdy na szkolenia dla pracowników administracyjnych (STT)

PROWADZONE REKRUTACJE:

(STT) wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

w roku akademickim 2022/2023 prowadzone są do wyczerpania 

funduszy.

Kwalikacja w zalezności od ilości dostępnych środków na ten cel.

Informacje szczegółowe w DWZ.

 

Dokumenty dot. roku akademickiego 2022/23

Kadra dydaktyczna (STA)

Administracja (STT)

 Procedura aplikacji:

1. Sprawdzenie oferty

2. Wysłanie zapytania o możliwość przyjęcia bezpośrednio do osoby z uniwersytetu partnerskiego (danych kontaktowych udziela Koordynator Erasmus+ w AG)

3. Po uzyskaniu akceptacji ze strony Uczelni przyjmującej, kontakt ze swoim przełożonym lub odpowiednią jednostką w celu uzyskania zgody na ewentualny wyjazd.

4. Przesłanie Formularza aplikacyjnego do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w AG (pok. A114)

5. Kontakt z Uczelnią przyjmującą w celu podpisania przez nią Staff Mobility Agreement for Teaching/Training. Złożenie dokumentu w DWZ.

6. Wypełnienie i podpisanie umowy o dofinansowanie w DWZ.

7. Dofinansowanie Erasmus+ zostanie przelane na podane konto.

8. Pracownik zobowiązany jest rozliczyć się z wyjazdu w pierwszym tygodniu po powrocie w DWZ. 

Główne Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

  •  zaświadczenie podpisane przez organizację przyjmującą z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania za granicą, jak również daty jego rozpoczęcia i zakończenia.
  • Raport uczestnika wypełniony on-line

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na czas wyjazdu.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie rekrutacja oraz organizacja STA 2019/20

Zarządzenie rekrutacja oraz organizacja STT 2019/20

Zasady finansowania pracownicy 2019/20

Obecnie nie ma zastosowania punkt II.4.f zasad finsansowania. Stypendium jest zwolnione z opodatkowania (Dz.U. z dnia 28 grudnia 2016r poz. 2190 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów).

  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

 Przewodnik dla Pracownika


 

Dane do komunikacji z uczelniami zagranicznymi w sprawie mobilności Erasmus+:

http://www.gwsh.pl/erasmus/erasmus-kontakt.html

W korespondencji mailowej/zapytaniach o możliwości mobilności zawsze podajemy poniższe dane:

1. Mobilność w ramach programu Erasmus+

2. Działanie (activity):

STA - Teaching Staff Mobility (prowadzenie minimum 8h zajęć dydaktycznych)

lub

STT - Staff Mobility for Training (w celach szkoleniowych, np. job shadowing w bliźniaczej jednostce uczelni zagranicznej lub inne)

3. Uczelnia wysyłająca (tj. AG) / Sending University: Katowice Business University (skrót: KBU)

4. Kod Erasmus GWSH: PL KATOWIC07

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+