PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Akademia Górnośląska uznana za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce, kształcącą na kierunku Pielęgniarstwo. - szczegóły

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Odzież ochronna podczas studiów na Wydziale Medycznym AG. - szczegóły

Pielęgniarstwo - studia I stopnia

Drukuj


Studia na kierunku Pielęgniarstwo 
przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej, uczą planowania, wdrażania oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie zdrowia. Rozwijają wiedzę z podstaw metodologii badań, z możliwością uczestniczenia w badaniach naukowych. Studia pielęgniarskie uwrażliwiają, uczą postaw etycznych zawodowych oraz życiowych.

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy, profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, pielęgniarki/położne.

 

Pielęgniarstwo – studia licencjackie (studia I stopnia) - profil praktyczny
dostępne jako studia stacjonarne
3 lata (6 semestrów)

 

Charakterystyka kierunku

Studia przygotowują do pracy z osobami zarówno zdrowymi, jak i chorymi. Studenci podczas praktyk mają kontakt z dziećmi, dorosłymi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi i środowiskiem rodzinnym.

Możesz pracować oraz rozwijać się w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, pielęgnacyjno-leczniczych, domach pomocy społecznej, hospicjach itp.  

Praca czeka na Ciebie również w dydaktyce  w charakterze nauczyciela akademickiego  oraz w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy prozdrowotnej i poradnictwem. Możesz także  prowadzić swoją indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.  

AG posiada akredytację do realizacji kształcenia na w kierunku Pielęgniarstwo,  co umożliwia zatrudnienie na unijnym rynku pracy. Dyplom licencjata pielęgniarstwa jest uznawany w krajach UE.

 

Przedmioty na kierunku Pielęgniarstwo (studia I stopnia):

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Biochemia i biofizyka
 • Genetyka
 • Pedagogika
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Psychologia
 • Etyka zawodu pielęgniarki
 • Socjologia
 • Farmakologia
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Badania fizykalne
 • Zdrowie publiczne
 • Patologia
 • Promocja zdrowia
 • Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
 • Organizacja pracy pielęgniarskiej
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Podstawowa opieka zdrowotna
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Radiologia
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Opieka paliatywna
 • Dietetyka
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Prawo
 • Zakażenia szpitalne
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Język angielski
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe

Ilość zajęć praktycznych i zawodowych:

 • Zajęcia praktyczne (z dydaktykiem): 1100 godzin
 • Praktyki zawodowe: 1200 godzin

 

Sprawdź pełną ofertę edukacyjną kierunku (karty przedmiotów - paczka .zip)

Akademia Górnośląska uznana za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce, kształcącą na kierunku Pielęgniarstwo. - szczegóły

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Odzież ochronna podczas studiów na Wydziale Medycznym AG. - szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+