Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
442 zł / miesiąc
studia stacjonarne

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Współpraca GWSH z niemiecką firmą KGM Beratungs GmbH, oferującą pracę na rynku unijnym. - szczegóły

Odzież ochronna podczas studiów na Wydziale Medycznym GWSH. - szczegóły

Pielęgniarstwo

Drukuj

Studia pielęgniarskie przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej, uczą planowania, wdrażania oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie zdrowia. Rozwijają wiedzę z podstaw metodologii badań, z możliwością uczestniczenia w badaniach naukowych. Studia pielęgniarskie uwrażliwiają, uczą postaw etycznych zawodowych oraz życiowych.

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy, profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, pielęgniarki/położne specjalistki. 

 

Pielęgniarstwo – studia licencjackie (studia I stopnia)
dostępne jako studia stacjonarne
3,5 roku (7 semestrów)

Studia i co dalej?  

Studia przygotowują do pracy z osobami zarówno zdrowymi, jak i chorymi. Studenci podczas praktyk mają kontakt z dziećmi, dorosłymi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi i środowiskiem rodzinnym.

Możesz pracować oraz rozwijać się w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, pielęgnacyjno-leczniczych, domach pomocy społecznej, hospicjach itp.  

Praca czeka na Ciebie również w dydaktyce  w charakterze nauczyciela akademickiego  oraz w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy prozdrowotnej i poradnictwem. Możesz także  prowadzić swoją indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.  

Uczelnia posiada akredytację do realizacji kształcenia na w kierunku Pielęgniarstwo,  co umożliwia zatrudnienie na unijnym rynku pracy. Dyplom licencjata pielęgniarstwa jest uznawany w krajach UE.

 

Przedmioty na kierunku Pielęgniarstwo

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Biochemia i biofizyka
 • Genetyka
 • Pedagogika
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Psychologia
 • Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
 • Socjologia
 • Farmakologia
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Badania fizykalne
 • Zdrowie publiczne
 • Patologia
 • Promocja zdrowia
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczno położnicze
 • Radiologia
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Opieka paliatywna
 • Dietetyka
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Prawo
 • Zakażenia szpitalne
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Język angielski
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe

   

 

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie na kierunku Pielęgniarstwo – studia licencjackie realizowane są w placówkach na terenie województwa śląskiego, co pozwala studentom wybrać najdogodniejsze miejsce odbywania praktyki.

Wykaz placówek:

 1. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. w Tychach  
 3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z.o.o.
 4. Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” Borowa Wieś      
 5. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
 6.  American Heart of Poland S.A. z Oddziałami na terenie Śląska (m. in. Szpital im. Św. Elżbiety w Katowicach)
 7. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
 8. Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., Szpital Powiatowy
 9. Szpital Miejski w Żorach
 10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  All - Medicus  Katowice
 11. Ośrodek Medyczny TOMMED Katowice
 12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach
 13. Pielęgniarstwo Rodzinne B. Wilczek spółka jawna w Tychach
 14. "Nasze Zdrowie" Grabińscy Sp. Jawna Tychy
 15. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
 16. Hospicjum Cordis w Katowicach 18. Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo 
 17. Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED w Łaziskach Górnych.

 

Kontynuacja studiów w GWSH

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę w GWSH.

 1. Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Pielęgniarstwo 
 2. Studia podyplomowe z bardzo wielu obszarów nie tylko uzupełniających, ale również poszerzających Twoje kompetencje zawodowe

 

czesne
442 zł / miesiąc
studia stacjonarne

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Współpraca GWSH z niemiecką firmą KGM Beratungs GmbH, oferującą pracę na rynku unijnym. - szczegóły

Odzież ochronna podczas studiów na Wydziale Medycznym GWSH. - szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+