Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

Prawo

Drukuj

Prawo w GWSH to kierunek studiów pozwalający na zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej kompleksowo do pracy zawodowej. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską, prokuratorską, notarialną, sędziowską oraz komorniczą. Studia otwierają drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. Kształcimy tak, aby absolwent prawa miał, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, przede wszystkim umiejętności, które po spełnieniu ustawowych wymogów, pozwolą mu znaleźć pracę w zawodach prawniczych, działalności aparatu władzy publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

 

Zapisz się on-line

Prawo - jednolite studia magisterskie

studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)

5 lat (10 semestrów) 

 

Przedmioty na kierunku Prawo, zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia (www.nauka.gov.pl):

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Historia państwa i prawa na tle porównawczym
 • Teoria i filozofia prawa
 • Podstawy socjologii
 • Historia polityczna Polski XX wieku
 • Prawo konstytucyjne
 • Historia doktryn politycznych i prawnych
 • Prawo rzymskie
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Socjologia prawa
 • Podstawy finansów
 • Organizacja i zarządzanie w administracji państwowej
 • Prawo urzędnicze
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo cywilne cz. 1 (ogólne i zobowiązania)
 • Prawo karne
 • Prawo pracy
 • Prawo ochrony środowiska
 • Negocjacje i mediacje
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo konkurencji

 

 • Prawo rynku kapitałowego
 • Prawo cywilne cz. 2 (rzeczowe, rodzinne i spadkowe)
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Procedura cywilna
 • Podstawy zarządzania
 • Procedura karna
 • Logika
 • Ekonomia
 • Podstawy psychologii
 • Prawo bankowe
 • Prawo karno-skarbowe
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym
 • Procedura administracyjna
 • Prawo finansowe
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Język angielski
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa

 

Dlaczego warto studiować Prawo w GWSH?

 • Proponowany przez GWSH program kształcenia na kierunku Prawo powstał przy współpracy ze środowiskiem naukowym z obszaru nauk prawnych oraz środowiskiem reprezentującym zawody prawnicze. Jest na bieżąco analizowany i dostosowywanyzgodnie z wprowadzanymi zmianami w przepisach prawnych.
 • Program był również konsultowany z pracownikami Wydziału Prawa i Ekonomii UNIVERSITE DE VALENCIENNES we Francji.
 • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej przez uznanych praktyków, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
 • Studenci mają możliwość zaliczenia części programu na kierunkach prawniczych w jednej z uczelni partnerskich GWSH: w Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, na Łotwie, w Niemczech, w Rumunii i Wielkiej Brytanii
 • Tylko w GWSH jest możliwość wyboru trzech bloków specjalizacyjnych.
 • Bogata oferta praktyk dzięki porozumieniom o współpracy zawartym przez GWSH
  z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami europejskimi.
 • Zajęcia fakultatywne, udział w warsztatach z mediacji sądowych, psychologii sądowej, symulacji sali rozpraw, technik kryminalistycznych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji.
 • Możliwość dodatkowego rozwoju w Kole Naukowym Prawa i Administracji „IUSTITIA”

 

Co nas wyróżnia?

Dbamy o rozwój indywidualnych zainteresowań studenta. Proponujemy wybór spośród wielu przedmiotów społecznych (Podstawy psychologii, Podstawy filozofii, Podstawy socjologii, Podstawy etyki, a także Negocjacje i mediacje) oraz szeregu przedmiotów specjalizacyjnych (co najmniej po trzy w każdym semestrze) umożliwiających studentowi pogłębienie jego wiedzy w interesujących go określonych obszarach nauk prawnych.

Oferta obejmuje trzy bloki przedmiotów specjalizacyjnych:

 • gospodarczo – finansowy
 • administracyjno – samorządowy
 • prawno – międzynarodowy

Praktyki studenckie:

Studenci GWSH odbywają praktykę zawodową w urzędach, przedsiębiorstwach, instytucjach czy kancelariach. Celem praktyki prawniczej jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów oraz rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, wyrobienie poczucia etyki zawodowej, poznanie zasad organizacji pracy i podziału kompetencji.

 

Praktyki studenckie realizowane są w trzech blokach tematycznych:

 • praktyka administracyjna
 • praktyka karnistyczna
 • praktyka cywilistyczna

Praktyki powinny być zrealizowane w ciągu 6 tygodni, można je rozpocząć dopiero po drugim roku studiów. Praktyki mogą być realizowane w ciągu roku akademickiego lub w okresie wakacji. Zaliczenie praktyk może również odbywać się na podstawie zatrudnienia studenta w placówce zgodnej z profilem studiów, przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Studia i co dalej?

Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę w GWSH. Przygotowaliśmy kilka propozycji studiów podyplomowych z bardzo wielu obszarów:

 • Prawo i administracja
 • Nowoczesna administracja samorządowa
 • Kadry i płace – prawo i praktyka gospodarcza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Studia menedżerskie
 • Inspektor ochrony danych
 • Advanced mediator
 • Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Szczegóły dotyczące możliwości kontynuacji nauki w GWSH znajdziesz tutaj.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+