Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
405 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Prawo, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Prawo

Drukuj

Prawo to kierunek studiów pozwalający na zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej kompleksowo do pracy zawodowej. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską, prokuratorską, notarialną, sędziowską oraz komorniczą. Studia otwierają drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. Kształcimy tak, aby absolwent prawa miał, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, przede wszystkim umiejętności, które po spełnieniu ustawowych wymogów, pozwolą mu znaleźć pracę w zawodach prawniczych, działalności aparatu władzy publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

 

Prawo - jednolite studia magisterskie
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
5 lat (10 semestrów) 

 

Przedmioty na kierunku Prawo, zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia (www.nauka.gov.pl):

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Historia państwa i prawa na tle porównawczym
 • Teoria i filozofia prawa
 • Podstawy socjologii
 • Historia polityczna Polski XX wieku
 • Prawo konstytucyjne
 • Historia doktryn politycznych i prawnych
 • Prawo rzymskie
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Socjologia prawa
 • Podstawy finansów
 • Organizacja i zarządzanie w administracji państwowej
 • Prawo urzędnicze
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo cywilne cz. 1 (ogólne i zobowiązania)
 • Prawo karne
 • Prawo pracy
 • Prawo ochrony środowiska
 • Negocjacje i mediacje
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo konkurencji Prawo rynku kapitałowego
 • Prawo cywilne cz. 2 (rzeczowe, rodzinne i spadkowe)
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Procedura cywilna
 • Podstawy zarządzania
 • Procedura karna
 • Logika
 • Ekonomia
 • Podstawy psychologii
 • Prawo bankowe
 • Prawo karno-skarbowe
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym
 • Procedura administracyjna
 • Prawo finansowe
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Język angielski
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa

Studia i co dalej? 

Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę w GWSH. Przygotowaliśmy kilka propozycji studiów podyplomowych z bardzo wielu obszarów:

 • Prawo i administracja
 • Nowoczesna administracja samorządowa
 • Kadry i płace – prawo i praktyka gospodarcza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Studia menedżerskie
 • Inspektor ochrony danych
 • Advanced mediator
 • Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Szczegóły dotyczące możliwości kontynuacji nauki w GWSH znajdziesz tutaj.

Zobacz jak Prawo na GWSH oceniają studenci

czesne
405 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Prawo, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+