PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

logo dziennika gazeta prawna

„Ranking Wydziałów Prawa - Dziennik Gazeta Prawna 2021”: Prawo w AG w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych szczegóły

Kadra naukowa

Drukuj

Katarzyna Płonka-Bielenin, prof. AG – doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prodziekan ds. kierunków studiów Prawo i Administracja Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji GWSH w Katowicach, prawnik w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Członek Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "FONTES" w Rzeszowie, członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "FONTES" – oddział w Sosnowcu, fundator i członek Rady Fundacji - Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Katowicach Uniwersytet Śląski. Opiekun Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA” GWSH, Rzecznik Dyscyplinarny GWSH, członek Komisji Krajowych Ram Kwalifikacyjnych w GWSH, pełnomocnik ds. studenckich praktyk na kierunku Prawo i Administracja GWSH, przewodnicząca Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia GWSH, opiekun merytoryczny Studiów Podyplomowych na Kierunku Prawo i Administracja GWSH w Katowicach. 

Autorka monografii, wielu rozdziałów w pozycjach monograficznych oraz artykułów naukowych z zakresu statusu administracyjno-prawnego organizacji pożytku publicznego, zadań administracji publicznej i ustroju samorządu terytorialnego w Polsce oraz w wybranych państwach UE, a także z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania kryzysowego. 

 

Aleksandra Stopová Kozioł – doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie prywatnym, w prawie europejskim, normach jurysdykcyjnych oraz najnowszej historii prawa. Jest autorką publikacji z zakresu prawa, uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów przy ORA Katowice.

 

 


Daniel Wojtczak
– doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce praw i wolności jednostki, środków ich ochrony i sądownictwa konstytucyjnego. Jest autorem publikacji z zakresu prawa, uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, współpracuje również z kancelariami prawnymi.

 

Dominik Wolski– doktor nauk prawnych, absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na tym samym wydziale. Jest także absolwentem Studium Prawa Ochrony Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademi Nauk, Advanced Management Program na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Strategic Management Programme w Católica Lisbon School of Business & Economics, Lisbona, Portugalia oraz Kellog School of Management Northwestern University, Chicago, USA a także Summer Institute in Law and Economics, Chicago Law School, University of Chicago, USA. Jest m.in. członkiem afiliowanym Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialnym za obszar prywatnoprawnego egzekwowania prawa konkurencji. Radca prawny z bogatą praktyką zarówno w zakresie obsługi przedsiębiorstw jak i procesową, w szczególności w sprawach gospodarczych.  

W odniesieniu do pracy naukowej koncentruje się na problematyce prawa prywatnego, prawa prywatnego międzynarodowego, prywatnoprawnego egzekwowania prawa konkurencji, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także prawa turystycznego i odpowiedzialności w turystyce. Jest autorem, współautorem oraz redaktorem kilkudziesięciu publikacji, w tym książek, artykułów naukowych, opracowań, raportów i opinii.  

 

Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

logo dziennika gazeta prawna

„Ranking Wydziałów Prawa - Dziennik Gazeta Prawna 2021”: Prawo w AG w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+