PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Fizjoterapia prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Fizjoterapia

Drukuj

Fizjoterapia – to dziedzina wiedzy z obszaru nauk medycznych, polegająca na wykorzystaniu w celach leczniczych ruchu oraz innych czynników fizycznych z jakimi spotykamy się w naturze. Fizjoterapia jako dyscyplina naukowa stanowi podstawową składową rehabilitacji leczniczej i stanowi integralną część działań leczniczych podejmowanych we wszystkich obszarach współczesnej medycyny.

Studenci Fizjoterapii w trakcie pięcioletniej nauki zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym są przygotowani do leczenia pacjentów i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk podstawowych, medycznych, klinicznych, zdrowia publicznego oraz społecznych i ekonomicznych.

Ukończenie studiów pozwala absolwentom kontynuować naukę w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych. Daje również możliwość zrobienia specjalizacji z fizjoterapii.

 

Fizjoterapia


jednolite studia magisterskie
 - profil praktyczny
5 lat (10 semestrów)


studia prowadzone w dwóch trybach:

 

zajęcia od poniedziałku do piątku – (tzw. stacjonarne)

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w dni powszednie

Zajęcia kliniczne realizowane są poza bazą Akademii Górnośląskiej w renomowanych placówkach medycznych województwa śląskiego w formie zblokowanych ćwiczeń od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć dydaktycznych

 

zajęcia od piątku do poniedziałku (tzw. niestacjonarne)

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w następujące dni:

- piątek i poniedziałek - zajęcia on-line w godzinach popołudniowych (w czasie rzeczywistym)

- sobota i niedziela – zajęcia na terenie Uczelni  

Zajęcia kliniczne realizowane są poza bazą Akademii Górnośląskiej w renomowanych placówkach medycznych województwa śląskiego w formie zblokowanych ćwiczeń od poniedziałku do piątku od godziny 14:00 lub w godzinach pracy placówki medycznej, a także soboty i niedziele.

 

 W obu trybach studiów obowiązuje jednakowa liczba godzin.

  

Charakterystyka kierunku studiów Fizjoterapia

 

Absolwent AG kierunku Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994) - regulującą prawnie samodzielność wykonywania zawodu i pracę w placówkach medycznych, zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego fizjoterapeuty.

  

Sprawdź opinie studentów o kierunku.

Kierunek studiów Fizjoterapia prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+