Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Fizjoterapia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa podpisała z firmą KGM Beratungs GmbH, umowę dotyczącą dostosowania systemu kształcenia przyszłych absolwentów GWSH kierunku Fizjoterapia do wymagań zagranicznych rynków pracy, a szczególnie rynku niemieckiego. szczegóły

W czasie trwania studiów na Wydziale Medycznym GWSH niezbędne jest posiadanie odzieży dostosowanej do charakteru wykonywanych zajęć praktycznych. - szczegóły

Fizjoterapia

Drukuj

Fizjoterapia – to dziedzina wiedzy z obszaru nauk medycznych, polegająca na wykorzystaniu w celach leczniczych ruchu oraz innych czynników fizycznych z jakimi spotykamy się w naturze. Fizjoterapia jako dyscyplina naukowa stanowi podstawową składową rehabilitacji leczniczej i stanowi integralną część działań leczniczych podejmowanych we wszystkich obszarach współczesnej medycyny.

Studenci Fizjoterapii w trakcie pięcioletniej nauki zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym są przygotowani do leczenia pacjentów i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk podstawowych, medycznych, klinicznych, zdrowia publicznego oraz społecznych i ekonomicznych.

Ukończenie studiów pozwala absolwentom kontynuować naukę w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych. Daje również możliwość zrobienia specjalizacji z fizjoterapii.

Zapisz się on-line

Fizjoterapia
jednolite studia magisterskie
5 lat (10 semestrów)

studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)  
- kierunek realizowany wyłącznie od października

Charakterystyka kierunku studiów Fizjoterapia

 

Absolwent GWSH kierunku Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994) - regulującą prawnie samodzielność wykonywania zawodu i pracę w placówkach medycznych, zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego fizjoterapeuty.

 


9 października 2017 roku  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin nadał Wydziałowi Medycznemu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia.

Decyzja Ministra o nadaniu uprawnień została wydana na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez GWSH program kształcenia magistrów fizjoterapii, zwłaszcza w zakresie efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego, możliwości zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a także warunków, w jakich będą odbywały się studia. Warto przypomnieć, że na Uczelni od 12 lat z powodzeniem prowadzone są studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Fizjoterapia.

W związku z decyzją MNiSW, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zaprasza w Nowym Roku Akademickim 2017/2018 na jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia.

Zapraszamy do Biura Rekrutacji GWSH.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+