PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
Kierunek studiów Fizjoterapia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa podpisała z firmą KGM Beratungs GmbH, umowę dotyczącą dostosowania systemu kształcenia przyszłych absolwentów GWSH kierunku Fizjoterapia do wymagań zagranicznych rynków pracy, a szczególnie rynku niemieckiego. szczegóły

Fizjoterapia

Drukuj

Fizjoterapia – to dziedzina wiedzy z obszaru nauk medycznych, polegająca na wykorzystaniu w celach leczniczych ruchu oraz innych czynników fizycznych z jakimi spotykamy się w naturze. Fizjoterapia jako dyscyplina naukowa stanowi podstawową składową rehabilitacji leczniczej i stanowi integralną część działań leczniczych podejmowanych we wszystkich obszarach współczesnej medycyny.

Studenci Fizjoterapii w trakcie pięcioletniej nauki zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym są przygotowani do leczenia pacjentów i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk podstawowych, medycznych, klinicznych, zdrowia publicznego oraz społecznych i ekonomicznych.

Ukończenie studiów pozwala absolwentom kontynuować naukę w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych. Daje również możliwość zrobienia specjalizacji z fizjoterapii.

 

Fizjoterapia


jednolite studia magisterskie
- profil praktyczny
5 lat (10 semestrów)


studia stacjonarne
prowadzone w dwóch trybach zajęć:

zajęcia od poniedziałku do piątku 
zajęcia od piątku do poniedziałku 

  

Charakterystyka kierunku studiów Fizjoterapia

 

Absolwent GWSH kierunku Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994) - regulującą prawnie samodzielność wykonywania zawodu i pracę w placówkach medycznych, zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego fizjoterapeuty.

  

Sprawdź opinie studentów o kierunku.

Kierunek studiów Fizjoterapia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa podpisała z firmą KGM Beratungs GmbH, umowę dotyczącą dostosowania systemu kształcenia przyszłych absolwentów GWSH kierunku Fizjoterapia do wymagań zagranicznych rynków pracy, a szczególnie rynku niemieckiego. szczegóły

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+