Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Fizjoterapia - charakterystyka kierunku

Drukuj

Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w GWSH jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów - fizjoterapeutów.

Studenci wybierający ten kierunek studiów zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gruntownych medycznych podstaw fizjoterapii
 • stosowania w celach leczniczych zabiegów kinezyterapeutycznych (ćwiczeń leczniczych) 
 • stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak:
  - ortopedia, 
  - neurologia, 
  - reumatologia, 
  - kardiologia,
  - ginekologia i położnictwo
  .

W trakcie studiów realizowany jest obszerny program nauczania praktycznego z terapii manualnej i różnych rodzajów masażu leczniczego. 
Ponadto studenci są przygotowywani do współpracy w zespole rehabilitacyjnym z:

 • lekarzem prowadzącym,
 • lekarzami specjalistami z zakresu medycyny fizykalnej
 • całym personelem medycznym.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci GWSH kierunku Fizjoterapia przygotowani są merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. 
Zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia- do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz celach leczniczych.

Obserwowana od kilkunastu lat tendencja starzenia się społeczeństw w krajach Europy Zachodniej, jak również w Polsce powoduje stały wzrost liczby osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. 
Osoby te są zainteresowane uzyskaniem w pełni profesjonalnej pomocy nie tylko ze strony lekarza ale również wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest spośród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a obserwowalny popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują z powodzeniem pracę i są cenieni.

Wykształcenie zdobyte w ramach tego kierunku studiów umożliwia podjęcie pracy zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak:

 • szpitale o różnym profilu,
 • specjalistyczne przychodnie,
 • gabinety rehabilitacyjne,
 • zakłady przyrodolecznicze,
 • sanatoria,
 • sklepy specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • firmy farmaceutyczne,
 • ośrodki sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych
 • specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

Absolwenci GWSH tego kierunku studiów mogą także, w ramach własnej działalności gospodarczej otwierać prywatne gabinety fizjoterapii.

 

 PRZEDMIOTY NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Przedmioty z zakresu nauk ogólnych

 • Język angielski lub niemiecki
 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia ogólna i komunikacja interpersonalna
 • Psychologia kliniczna, psychoterapia
 • Pedagogika
 • Socjologia
 • Dydaktyka w fizjoterapii
 • Podstawy prawa
 • Zdrowie publiczne
 • Demografia i epidemiologia
 • Metodologia badań naukowych i statystyka
 • Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
 • Zarządzanie i marketing
 • Filozofia
 • Etyka z bioetyką
 • Historia rehabilitacji

Przedmioty z zakresu podstawowych nauk medycznych

 • Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska
 • Anatomia palpacyjna
 • Biologia medyczna
 • Fizjologia człowieka
 • Genetyka
 • Biochemia
 • Fizjologia
 • Farmakologia w fizjoterapii
 • Biofizyka
 • Biomechanika
 • Patologia ogólna
 • Kinezjologia
 • Pierwsza pomoc medyczna

Przedmioty z zakresu podstaw fizjoterapii

 • Fizjoterapia ogólna
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Kinezyterapia
 • Terapia manualna
 • Medycyna fizykalna-fizykoterapia
 • Medycyna fizykalna-odnowa biologiczna, balneoklimatologia
 • Masaż klasyczny
 • Masaż-drenaż limfatyczny
 • Metody specjalne fizjoterapii
 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością
 • Wyroby medyczne-protetyka i ortotyka
 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia

Przedmioty z zakresu fizjoterapii klinicznej

 • Podstawy fizjoterapii klinicznej realizowane w blokach:
  a) Ortopedia, traumatologia i medycyna sportowa
  b) Reumatologia
  c) Neurologia i neurochirurgia  
  d) Pediatria i neurologia dziecięca
  e) Kardiologia i kardiochirurgia
  f) Pulmonologia
  g) Chirurgia
  h) Ginekologia i położnictwo
  i) Geriatria 
  j) Psychiatria
  k) Intensywna terapia
  l) Onkologia i medycyna paliatywna
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, realizowana w blokach:
  a) Ortopedia, traumatologia i medycyna sportowa
  b) Reumatologia
  c) Neurologia i neurochirurgia
  d) Wiek rozwojowy
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, realizowana w blokach:
  a) Kardiologia i kardiochirurgia
  b) Pulmonologia 
  c) Ginekologia i położnictwo
  d) Geriatria 
  e) Psychiatria 
  f) Chirurgia 
  g) Pediatria
   h) Onkologia i medycyna paliatywna
 • Diagnostyka funkcjonalna realizowana w blokach:

          a) Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu
          b) Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
          c) Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym

 • Programowanie rehabilitacji realizowane w blokach:
  a) Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
  b) Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
  c) Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
 • Przedmioty do wyboru
 • Seminarium
 • Obowiązkowe praktyki zawodowe

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+