PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Fizjoterapia - charakterystyka kierunku

Drukuj

Studenci, którzy wybierają studia na kierunku Fizjoterapia zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gruntownych medycznych podstaw fizjoterapii
 • stosowania w celach leczniczych zabiegów kinezyterapeutycznych (ćwiczeń leczniczych) 
 • stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak:
  - ortopedia, 
  - neurologia, 
  - reumatologia, 
  - kardiologia,
  - ginekologia i położnictwo.

W trakcie studiów realizowany jest program nauczania praktycznego z terapii manualnej i różnych rodzajów masażu leczniczego. Ponadto studenci są przygotowywani do współpracy w zespole rehabilitacyjnym z:

 • lekarzem prowadzącym,
 • lekarzami specjalistami z zakresu medycyny fizykalnej
 • całym personelem medycznym.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Wykształcenie zdobyte w ramach tego kierunku studiów daje uprawnienia do podjęcia pracy zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak:

 • szpitale o różnym profilu,
 • specjalistyczne przychodnie,
 • gabinety rehabilitacyjne,
 • zakłady przyrodolecznicze,
 • sanatoria,
 • sklepy specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • firmy farmaceutyczne,
 • ośrodki sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych
 • specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

 

Ukończenie studiów pozwala absolwentom kontynuować naukę w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych. Daje również możliwość zrobienia specjalizacji z fizjoterapii zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2018.505).

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/1-FIZJOTERAPIA_Program_Podstawowy-2011.pdf

Absolwenci AG tego kierunku studiów mogą także, w ramach własnej działalności gospodarczej otwierać prywatne gabinety fizjoterapii.

 

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Przedmioty z zakresu podstawowych nauk medycznych

 • Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska
 • Anatomia palpacyjna
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Biologia medyczna
 • Biomechanika
 • Farmakologia w fizjoterapii
 • Fizjologia
 • Fizjologia człowieka
 • Genetyka
 • Kinezjologia
 • Patologia ogólna
 • Pierwsza pomoc medyczna

Przedmioty z zakresu nauk ogólnych

 • Psychologia ogólna i komunikacja
 • Psychologia kliniczna, psychoterapia
 • Dydaktyka w fizjoterapii
 • Pedagogika
 • Socjologia
 • Podstawy prawa
 • Zdrowie publiczne
 • Historia rehabilitacji
 • Demografia i epidemiologia
 • Metodologia badań naukowych i statystyka
 • Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
 • Zarządzanie i marketing
 • Filozofia
 • Etyka z bioetyką
 • Język obcy

Przedmioty z zakresu podstaw fizjoterapii

 • Fizjoterapia ogólna
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Kinezyterapia
 • Terapia manualna
 • Medycyna fizykalna - fizykoterapia
 • Medycyna fizykalna - odnowa biologiczna, balneoklimatologia
 • Masaż klasyczny
 • Masaż-drenaż limfatyczny
 • Metody specjalne fizjoterapii
 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością
 • Wyroby medyczne - protetyka i ortotyka
 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia

Przedmioty z zakresu fizjoterapii klinicznej

 • Podstawy fizjoterapii realizowane w blokach:
  a) Ortopedia, traumatologia i medycyna sportowa
  b) Reumatologia
  c) Neurologia i neurochirurgia  
  d) Pediatria i neurologia dziecięca
  e) Kardiologia i kardiochirurgia
  f) Pulmonologia
  g) Chirurgia
  h) Ginekologia i położnictwo
  i) Geriatria 
  j) Psychiatria
  k) Intensywna terapia
  l) Onkologia i medycyna paliatywna
 • Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu, realizowana w blokach:
  a) Ortopedia, traumatologia i medycyna sportowa
  b) Reumatologia
  c) Neurologia i neurochirurgia
  d) Wiek rozwojowy
 • Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych, realizowana w blokach:
  a) Kardiologia i kardiochirurgia
  b) Pulmonologia 
  c) Ginekologia i położnictwo
  d) Geriatria 
  e) Psychiatria 
  f) Chirurgia 
  g) Pediatria
  h) Onkologia i medycyna paliatywna
 • Diagnostyka funkcjonalna realizowana w blokach:

          a) Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu
          b) Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
          c) Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym

 • Programowanie rehabilitacji realizowane w blokach:
  a) Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
  b) Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
  c) Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
 • Seminarium
 • Praktyki studenckie

Partnerzy:

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+