PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kadra naukowa

Drukuj

doc. dr n.k.f. Krzysztof Gieremek, prof. AG

Prodziekan kierunku Fizjoterapia Wydziału Medycznego w Akademii Górnośląskiej

Specjalista Fizjoterapii. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wieloletni kierownik Zakładu Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej Wydziału Fizjoterapii AWF w Katowicach. W latach osiemdziesiątych fizjoterapeuta w Klinice Neurologii i Neurochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1993 – 1996 odbył staż w University of Texas Southwestern Medical Center of Texas. W latach 1995 – 1999 prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Konsultant (past) Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii w Katowicach. Delegat krajowy do Europejskiej i Światowej Konfederacji Fizjoterapii w Lyonie i Jokohamie. Współautor projektu Ośrodka Rehabilitacyjnego „Klaudiusz” w Łazach oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego „Bushido” w Rybniku. Dydaktyk w ramach projektu UE pt.: "Metody fizykoterapeutyczne elektro i mechanoterapeu-tyczne w terapii powięziowej i innych odruchowych zmianach tkankowych”. Uczestnik i organizator wielu kursów i szkoleń podyplomowych z zakresu fizjoterapii. Członek Rady Naukowej kwartalnika „Fizjoterapia Polska”. Autor i współautor 5 podręczników oraz wielu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. Współautor projektu: „Praca z własnym ciałem w zawodzie muzyka”. Współautor „Kategoryzacji Wyrobów Medycznych do Zaopatrzenia Indywidualnego” dla Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych. Praktykujący fizjoterapeuta z ponad czterdziesto-letnim stażem, właściciel Gabinetu Fizjoterapii Chorób Kręgosłupa i Stawów Obwodowych „FiMed”.

 

dr n. med. Wojciech Cieśla

Specjalista Fizjoterapii. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Medycznego w Akademii Górnośląskiej. Fizjoterapeuta i konsultant w Poradni i Przychodni Rehabilitacyjnej „Rehab” w Czeladzi. W latach 2000 – 2004 fizjoterapeuta w SPZZOZ Czeladź Oddział Rehabilitacji Leczniczej. Uczestnik wielu kursów i szkoleń pody-plomowych z zakresu fizjoterapii. Dydaktyk w ramach projektu EU pt.: "Metody biomechaniczne czynności i stabilności narządu ruchu w procesie treningu leczniczego". Były redaktor tematyczny kwartalnika „Fizjoterapia Polska”. Współautor 2 podręczników oraz wielu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. Współautor projektu: „Praca z własnym ciałem w zawodzie muzyka”. Współautor „Kategoryzacji Wyrobów Medycznych do Zaopatrzenia Indywidualnego” dla Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych. Autor programów nauczania dla studentów fizjoterapii z przedmiotów: kinezyterapia, biomechanika narządu ruchu człowieka, kinezyterapia w wodzie.

 

mgr Jarosław Drabik

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, nauczyciel mianowany wychowania fizycznego, fizjoterapeuta. Wieloletni wykładowca Akademii Górnośląskiej w Katowicach – kierownik studium wychowania fizycznego i AZS AG Katowice. Organizator i kierownik Olimpiad Osób Niepełnosprawnych w klubie sportowym „START” Katowice. W latach 80. współpracownik Radia Katowice i współautor programów sportowych prowadzonych przez znanego redaktora sportowego Jerzego Zawardkę. Kierownik górskich obozów sportowo – turystycznych dla młodzieży i studentów AG Katowice. Uczestnik wielu kursów z zakresu fizjoterapii i sportu, instruktor narciarstwa alpejskiego oraz ratownictwa wodnego. Autor programów nauczania dla studentów fizjoterapii w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, kinezyterapii w wodzie oraz gier zespołowych.

 

dr n. k.f. Tomasz Cieśla

Specjalista fizjoterapii. W latach 1977 – 2018 pracownik naukowo – dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - Wydział Fizjoterapii, prodziekan AWF w Katowicach ds. Kierunku Fizjoterapia (1993 – 1998). Współorganizator i wykładowca Medycznego Studium Fizjoterapii w Katowicach. Wykładowca na kierunku Fizjoterapia w Akademii Górnośląskiej w Katowicach. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, artykułów i książek dotyczących problematyki chorób narządu ruchu i zaburzeń postawy ciała u dzieci i młodzieży. Autor programów nauczania dla studentów fizjoterapii z przedmiotów: fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii i traumatologii oraz masażu klasycznego.

 

dr n. o zdr. Magdalena Sroka-Buszydlik

Fizjoterapeuta. Absolwentka kierunku fizjoterapia AWF w Katowicach. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2000-2002 współorganizator imprez integracyjno-sportowych „Spartakiada” oraz przeglądów Zespołów Artystycznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jesienne spotkania” w BCK w Bytomiu. W latach 2004-2005 fizjoterapeutka jedenastokrotnej Mistrzyni Świata w Windsurfingu. W latach 2007-2012 kierownik rehabilitacji i koordynator SPA w Mazowszu, Medi SPA w Ustroniu. W latach 2007 – 2010 konsultant i wykładowca, fizjoterapeuta terapii limfologicznej w klubach Amazonek. Od roku 2008 do chwil obecnej prowadzi praktykę prywatną - Centrum Leczenia Buszydlik w Ustroniu. W latach 2008 i 2009 odbyła staże zagraniczne w Niemczech (w klinice limfologicznej Feldbergklinik Dr Asdonk). Od 2019 prowadzi autorskie kursy z zakresu terapii obrzęków w sporcie, medycynie estetycznej i odnowie biologicznej. Od 2022 biegły zespolu ABC EXPERTS w Warszawie specjalizujący się w sporządzaniu opinii medycznych z zakresu fizjoterapii na zlecenia sądów, prokuratur oraz jednostek policji z całego kraju. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń certyfikowanych z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, profilaktyki i terapii pacjentów limfologicznych. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu terapii obrzęków i fizjoterapii onkologicznej.

 

dr n. k.f. Edmund Zabawski

Fizjoterapeuta. Absolwent AWF Kraków - Wydział Rehabilitacji. Od roku 1974 pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz Zakładu Anatomii AWF Katowice. Współautor licznych prac naukowo-badawczych z obszaru anatomii i antropologii. Redaktor naukowy wydania polskiego książki „Techniki badania palpacyjnego - anatomia topograficzna narządu ruchu w praktyce fizjoterapeutycznej”. W latach 2000 – 2004 uczestnik międzynarodowych warsztatów w zakresie nieinwazyjnych technik diagnostycznych zaburzeń budowy kręgosłupa, w Health Care and Rehabilitation Center, Chicago. Od września 2005 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta Zakładu Anatomii AG Katowice.

 

dr n. k.f. Robert Trybulski

Fizjoterapeuta. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne oraz na kierunku fizjoterapia. Pracę dydaktyczno – naukową łączy z praktyką fizjoterapeutyczną i pracą trenerską w sportach walki. Właściciel nowoczesnego Centrum Medycznego Provita w Żorach z wielospecjalistycznymi poradniami i gabinetami fizjoterapeutycznymi. Fizjoterapeuta znanych krajowych zawodników MMA i innych sportów walki w zakresie przygotowania motorycznego. Naukowo zajmuje się medycy-ną sportową, terapią obrzęków, masażem, suchą igłoterapią i teorią sportu. Jest autorem wielu publikacji, w tym współredaktorem pierwszego, oryginalnego podręcznika „Fizjoterapia sportowa”. Ukończone staże w znanych Klinikach fizjoterapii obrzęków i dysfunkcji narządu ruchu w Kanadzie i w Niemczech. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Honorowy członek klubu „Ludzie Masażu w Polsce”. Członek licznych towarzystw naukowych.

 

dr n. k.f. Agata Dziewońska

Fizjoterapeuta. Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Autorka badań dotyczących aktywności mózgowia w aspekcie bólu przewlekłego i patologicznego z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego prezentowanych w licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Doświadczony fizjoterapeuta kliniczny Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu MZOZ w Lędzinach. Od 2009 roku Kierownik Zespołu Fizjoterapii i członek Zespołu Reanimacyjnego Szpitala Sanatoryjnego Gwarek w Goczałkowicach Zdroju. Wieloletni fizjoterapeuta Oddziału Neurologii. Prowadzi prywatną działalność terapeutyczną specjalizując się w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i bólem patologicznym. Ukończyła m.in. kurs metod neurofizjologicznych PNF, McKenzie, Neurac, Kinesiotaping, USG w diagnostyce narządu ruchu. Od roku 2019 terapeuta pracujący z kobietami w okresie ciąży i połogu. Założyciel „Akademii Dotyku”, w której prowadzi kursy dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów w zakresie „Teorii czucia i anatomii palpacyjnej”.

 

dr hab. Anna Polak, prof. AWF

Fizjoterapeuta. Absolwentka i pracownik naukowo – dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego
im. J. Kukuczki w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Zajmuje się problematyką fizykoterapii, balneoklimatologii, medycyny uzdrowiskowej. Działalność naukową koncentruje w szczególny sposób na zagadnieniach związanych z fizjoterapią ran przewlekłych i fizjoterapią geriatryczną. Wykładowca na kursach szkoleniowych z zakresu fizykoterapii i fizjoterapii ran przewlekłych. Autor i współautor wielu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Autor i współautor oryginalnych monografii dotyczących fizykoterapii. Członek organizacji krajowych i zagranicznych: Polskie Towarzystwo Leczenia Ran, Euro-pean Pressure Ulcer Advisory Panel. Wieloletni wykładowca Wydziału Medycznego, kierunku Fizjoterapia AG Katowice.

 

mgr Ewa Gutkowska

Fizjoterapeuta, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Wieloletni pracownik, fizjoterapeuta Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, twórca Pracowni Rehabilitacji przy Klinice Neurologii tego Szpitala. Organizator i wieloletni Kierownik Zakładu Rehabilitacji oraz współorganizator Oddziału Usprawniania Ruchowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu (1987-2001).

W latach 1987-2003 nauczyciel zawodu w I Medycznym Studium Zawodowym w Katowicach na Wydziale Fizjoterapii. Posiada specjalizację I stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz ukończone Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

Fizjoterapeuta specjalizujący się w terapii manualnej, min. zespołów bólowych kręgosłupa, posiadający jednocześnie bogate doświadczenie kliniczne w usprawnianiu chorych neurologicznych, jak i po zabiegach chirurgicznych, w tym po zabiegach operacyjnych na klatce piersiowej.

Ma również duże doświadczenie w rehabilitacji chorób układu oddechowego, układu krążenia oraz chorób reumatycznych. W latach 2001 – 2004 fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy Św. Łazarza w Katowicach, prowadzący usprawnianie chorych ze schorzeniami wieku podeszłego. W latach 2004-2016 pracownik naukowo- dydaktyczny Katedry i Zakładu Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2004 - 2012 ławnik sądowy w Wydziale Karnym, Sądu Rejonowego w Katowicach, w tym udział w sprawach dotyczących błędów medycznych. Długoletni wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Medycznego w Akademii  Górnośląskiej w Katowicach.

 

dr n. o zdr. Aneta Skworc

Fizjoterapeuta. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu. Temat rozprawy: „Znaczenie oceny ruchów globalnych w prognozowaniu zaburzeń neurorozwojowych u noworodków urodzonych przedwcześnie”. Terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs NDT-Bobath Baby (liderka kursu NDT-Bobath Basic). Absolwentka wielu specjalistycznych kursów z zakresu fizjoterapii i diagnostyki pediatrycznej: Prechtl`a, NBAS, Halliwick, Trójpłaszczyznowa terapia stóp, AFE – metoda Zwiększania Przepływów Oddechowych Increasing of Expiratory and Inspiratory Flow, kinesiology taping, Skala Oceny Zachowania Noworodka według Brazeltona. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych. Długoletni pracownik Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu dla dzieci niepełnosprawnych. Od 2010 r. prowadzi prywatny gabinet fizjoterapeutyczny w Rudzie Śląskiej. Wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Medycznego w Akademii Górnośląskiej w Katowicach. Prawo wykonywania zawodu nr 7540.

dr n. k.f. Monika Socha – Masztafiak

Fizjoterapeuta. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunku Fizjoterapii. W 2017 roku uzyskanie tytułu doktora nauk o kulturze fizycznej wraz z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej. Pracownik dydaktyczny Akademii Górnośląskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Autor i współautor publikacji naukowych oraz zagranicznych. Uczestniczka wielu kursów oraz szkoleń certyfikowanych z zakresu metod diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich oraz różnych form masażu. W latach 2013 do 2017 fizjoterapeuta w Klinice Rehabilitacji Funkcjonalnej AMED w Katowicach. Od 2020 roku do dziś koordynator rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej w Centrum Fizjoterapii i Rehabilitacji Fizjo Factory w Chorzowie jak również pracownik Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. 

dr n. k.f. Barbara Gołębiowska 

Specjalista II stopnia rehabilitacji. Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006 r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012 r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+