PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Jakość potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Drukuj

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2018 r. studia na kierunku Fizjoterapia, prowadzone na Wydziale Medycznym GWSH, otrzymały ocenę pozytywną.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w swojej uchwale potwierdza, że Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej w stopniu pozytywnym.  

Przyjęte przez PKA kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym w procesie kształcenia, infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia, opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Kryterium umiędzynarodowienie procesu kształcenia uzyskało ocenę zadawalającą. Otrzymana pozytywna ocena (przyznana na 6 kolejnych lat) potwierdza, iż organizowane w GWSH na kierunku Fizjoterapia - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, są w pełni zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prowadzone są według najwyższych standardów.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+