Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Jakość potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Drukuj

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2018 r. studia na kierunku Fizjoterapia, prowadzone na Wydziale Medycznym GWSH, otrzymały ocenę pozytywną.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w swojej uchwale potwierdza, że Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej w stopniu pozytywnym.  

Przyjęte przez PKA kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym w procesie kształcenia, infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia, opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Kryterium umiędzynarodowienie procesu kształcenia uzyskało ocenę zadawalającą. Otrzymana pozytywna ocena (przyznana na 6 kolejnych lat) potwierdza, iż organizowane w GWSH na kierunku Fizjoterapia - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, są w pełni zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prowadzone są według najwyższych standardów.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+