Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Biuro ds. osób
z niepełnosprawnością (BON)

  • Katowice
    ul. Kostki-Napierskiego 38
    budynek C, pokój 221

  • Sylwia Grządziel - tel. 723 868 070

Biuro ds. osób z niepełnosprawnością

Drukuj

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością, zwane dalej (BON) koncentruje swoje działania na kierowaniu wsparcia do wszystkich studentów GWSH posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w taki sposób, aby zgodnie z oczekiwaniami studentów, a także biorąc pod uwagę stopień i rodzaj dysfunkcji, zapewnić jak najlepszy, przyjazny, pełny udział w procesie kształcenia studentom na wszystkich kierunkach i formach studiów: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, jak również jednolitych studiów magisterskich.

Sprawy studenckie rozpatrywane są przez koordynatora i pracowników Biura BON, którzy analizują sytuację akademicką oraz zdrowotną danej osoby, proponują, dobierają oraz organizują adekwatną do stopnia i rodzaju niepełnosprawności formę wsparcia.

Rodzaje oferowanego wsparcia:

 -       dostęp do specjalistycznego sprzętu,

-        poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe,

-        przydzielenie asystenta lub innego specjalisty (np. tłumacza języka migowego),

-        przystosowanie i opracowania materiałów dydaktycznych w formie dostępnej dla studentów z różnym

         rodzajem i stopniem niepełnosprawności,

-        dostosowania form zaliczeń i egzaminów do potrzeb i możliwości studentów niepełnosprawnych,

-        pomoc w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania,

-        zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach oraz indywidualną organizację sesji zaliczeniowo-

         egzaminacyjnej,

-        organizację zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 

Studenci z niepełnosprawnością mogą korzystać z specjalnych pomieszczeń wyposażonych w stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem i dodatkowym sprzętem.

 

Zwiększając dostępność Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, GWSH dysponuje udogodnieniami architektonicznymi campusów. We wszystkich budynkach funkcjonują podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, zmodernizowane wejścia, przystosowane sanitariaty oraz windy dla wózków inwalidzkich. W dyspozycji jest również schodołaz oraz wózki inwalidzkie. Ponadto Uczelnia przygotowała, spośród 200 miejsc parkingowych, oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, gdzie odbywa się proces kształcenia. Większość pomieszczeń, z których korzystają studenci, posiada obrajlowione tabliczki informacyjne.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+