PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Asystent studenta/doktoranta niepełnosprawnego

Drukuj

Student lub doktorant będący osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności może skorzystać z wsparcia, jakim jest pomoc asystenta. Usługa ta polega na wykonywaniu przez asystenta czynności, których student lub doktorant nie jest w stanie wykonywać samodzielnie, a które są niezbędne do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Zakres usług asystenta jest każdorazowo dopasowywany do indywidualnych potrzeb studenta lub doktoranta niepełnosprawnego z uwzględnieniem liczby godzin, zgodnie z planem zajęć dydaktycznych przypadających do końca okresu zaliczeniowego i określany w umowie zawartej z asystentem.

Zadaniem asystenta jest m.in.:

- sporządzanie notatek na zajęciach dydaktycznych,

- pomoc w przemieszczaniu się między budynkami Uczelni,

- wspieranie SN w załatwianiu formalności związanych z procesem kształcenia,

- pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych i czytelni,

- przetwarzanie notatek z zajęć dydaktycznych / praktyk na wersję elektroniczną,

- opracowywanie notatek na podstawie plików dźwiękowych.

Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z pomocy asystenta jest złożenie wniosku w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością AG według określonych wzorów, dostępnych w zakładce „Dokumenty do pobrania” wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz planem zajęć na dany semestr roku akademickiego, w którym świadczona będzie usługa asystenta.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+