Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Asystent studenta/doktoranta niepełnosprawnego

Drukuj

Student lub doktorant będący osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności może skorzystać z wsparcia, jakim jest pomoc asystenta. Usługa ta polega na wykonywaniu przez asystenta czynności, których student lub doktorant nie jest w stanie wykonywać samodzielnie, a które są niezbędne do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Zakres usług asystenta jest każdorazowo dopasowywany do indywidualnych potrzeb studenta lub doktoranta niepełnosprawnego z uwzględnieniem liczby godzin, zgodnie z planem zajęć dydaktycznych przypadających do końca okresu zaliczeniowego i określany w umowie zawartej z asystentem.

Zadaniem asystenta jest m.in.:

- sporządzanie notatek na zajęciach dydaktycznych,

- pomoc w przemieszczaniu się między budynkami Uczelni,

- wspieranie SN w załatwianiu formalności związanych z procesem kształcenia,

- pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych i czytelni,

- przetwarzanie notatek z zajęć dydaktycznych / praktyk na wersję elektroniczną,

- opracowywanie notatek na podstawie plików dźwiękowych.

Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z pomocy asystenta jest złożenie wniosku w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością GWSH według określonych wzorów, dostępnych w zakładce „Dokumenty do pobrania” wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz planem zajęć na dany semestr roku akademickiego, w którym świadczona będzie usługa asystenta.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+