Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa może poszczycić się nowoczesną bazą dydaktyczną zapewniającą prawidłowy przebieg kształcenia prawie dwunastotysięcznej rzeszy studentów.

 

   

 

Bazę dydaktyczną GWSH tworzą trzy campusy akademickie o łącznej powierzchni prawie trzech hektarów.

 • W skład pierwszego campusu, usytuowanego w pobliżu ważnej arterii komunikacyjnej Katowic, jaką jest ul. T. Kościuszki, wchodzą: trzy budynki Uczelni (budynek A i B) oraz parkingi mieszczące łącznie około 350 samochodów. Campus ten stanowi bazę lokalową Wydziału Zarządzania GWSH.
 • Drugi campus, stanowiący bazę lokalową Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH, zlokalizowany jest  700m od siedziby głównej Uczelni. Tworzą go: budynek C, sala gimnastyczna, siłownia, tereny rekreacyjno-sportowe oraz parking na około 200 samochodów.
 • Trzeci campus zlokalizowany jest w centrum miasta Żory. W jego skład wchodzi budynek wraz z niezbędą infrastrukturą Wydziału Zamiejscowego GWSH w tym mieście.

Niezależnie od własnej bazy dydaktycznej Uczelnia dzierżawi również budynki w których mieszczą się np Wydział Zagraniczny GWSH w Wiedniu. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Sale wykładowe oraz sale ćwiczeniowe wyposażone są standardowo w stoły, krzesła oraz tablice, a sale wykładowe posiadają również rzutniki i odpowiednie nagłośnienie.

Ogółem więc GWSH dysponuje własnymi oraz dzierżawionymi budynkami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 21 tys. mkw.

W budynkach własnych Uczelni, w jej siedzibie w Katowicach (budynki A,B i C) oraz w budynku jej Wydziału Zamiejscowego w Żorach mieszczą się takie kluczowe elementy infrastruktury dydaktycznej jak:

 • 12 sal wykładowych o łącznej liczbie 1000 miejsc,
 • 22 sal ćwiczeniowych i seminaryjnych o łącznej liczbie prawie 1000 miejsc,
 • 4 pracowni i laboratoriów komputerowych,
 • 20 sal specjalistycznych,
 • sala gimnastyczna wraz z siłownią,
 • 2 biblioteki wraz z czytelniami multimedialnymi,
 • 7 sal Centrum Symulacji Medycznych,
 • pomieszczenia Biura Obsługi Studentów, Akademickiego Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery administracji uczelnianej oraz poszczególnych katedr,
 • pracownia kserograficzna w budynku A
 • bufety
 • szatnia w budynkach B i C
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+