PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna

Drukuj

Akademia Górnośląska może poszczycić się nowoczesną bazą dydaktyczną zapewniającą prawidłowy przebieg kształcenia prawie dwunastotysięcznej rzeszy studentów.

 

 

 

Bazę dydaktyczną AG tworzą trzy campusy akademickie o łącznej powierzchni prawie trzech hektarów.

 • W skład pierwszego campusu, usytuowanego w pobliżu ważnej arterii komunikacyjnej Katowic, jaką jest ul. T. Kościuszki, wchodzą: dwa budynki Uczelni (budynek A i B) oraz parkingi mieszczące łącznie około 350 samochodów. Campus ten stanowi bazę lokalową Wydziału Zarządzania AG.
 • Drugi campus zlokalizowany jest  700m od siedziby głównej Uczelni. Tworzą go: budynek C, sala gimnastyczna, siłownia, tereny rekreacyjno-sportowe oraz parking na około 200 samochodów.
 • Trzeci campus zlokalizowany jest w centrum miasta Żory. W jego skład wchodzi budynek wraz z niezbędną infrastrukturą Wydziału Zamiejscowego AG w tym mieście.

Niezależnie od własnej bazy dydaktycznej Uczelnia dzierżawi również budynki w których mieszczą się np Wydział Zagraniczny AG w Wiedniu. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Sale wykładowe oraz sale ćwiczeniowe wyposażone są standardowo w stoły, krzesła oraz tablice, a sale wykładowe posiadają również rzutniki i odpowiednie nagłośnienie.

Ogółem więc AG dysponuje własnymi oraz dzierżawionymi budynkami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 21 tys. mkw.

W budynkach własnych Uczelni, w jej siedzibie w Katowicach (budynki A,B i C) oraz w budynku jej Wydziału Zamiejscowego w Żorach mieszczą się takie kluczowe elementy infrastruktury dydaktycznej jak:

 • 12 sal wykładowych o łącznej liczbie 1000 miejsc,
 • 22 sale ćwiczeniowe i seminaryjne o łącznej liczbie prawie 1000 miejsc,
 • 4 pracowni i laboratoriów komputerowych,
 • 20 sal specjalistycznych,
 • sala gimnastyczna wraz z siłownią,
 • 2 biblioteki wraz z czytelniami multimedialnymi,
 • 7 sal Centrum Symulacji Medycznych,
 • pomieszczenia Biura Obsługi Studentów, Akademickiego Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery administracji uczelnianej oraz poszczególnych katedr,
 • bufet
 • szatnia w budynkach B i C
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+