Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Baza dydaktyczna

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa może poszczycić się nowoczesną bazą dydaktyczną zapewniającą prawidłowy przebieg kształcenia prawie dwunastotysięcznej rzeszy studentów.

 

   

 

Bazę dydaktyczną GWSH tworzą trzy campusy akademickie o łącznej powierzchni prawie trzech hektarów.

 • W skład pierwszego campusu, usytuowanego w pobliżu ważnej arterii komunikacyjnej Katowic, jaką jest ul. T. Kościuszki, wchodzą: trzy budynki Uczelni (budynek A i B) oraz parkingi mieszczące łącznie około 350 samochodów. Campus ten stanowi bazę lokalową Wydziału Zarządzania GWSH.
 • Drugi campus, stanowiący bazę lokalową Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH, zlokalizowany jest  700m od siedziby głównej Uczelni. Tworzą go: budynek C, sala gimnastyczna, siłownia, tereny rekreacyjno-sportowe oraz parking na około 200 samochodów.
 • Trzeci campus zlokalizowany jest w centrum miasta Żory. W jego skład wchodzi budynek wraz z niezbędą infrastrukturą Wydziału Zamiejscowego GWSH w tym mieście.

Niezależnie od własnej bazy dydaktycznej Uczelnia dzierżawi również budynki w których mieszczą się np Wydział Zagraniczny GWSH w Wiedniu. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Sale wykładowe oraz sale ćwiczeniowe wyposażone są standardowo w stoły, krzesła oraz tablice, a sale wykładowe posiadają również rzutniki i odpowiednie nagłośnienie.

Ogółem więc GWSH dysponuje własnymi oraz dzierżawionymi budynkami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 21 tys. mkw.

W budynkach własnych Uczelni, w jej siedzibie w Katowicach (budynki A,B i C) oraz w budynku jej Wydziału Zamiejscowego w Żorach mieszczą się takie kluczowe elementy infrastruktury dydaktycznej jak:

 • 12 sal wykładowych o łącznej liczbie 1000 miejsc,
 • 22 sal ćwiczeniowych i seminaryjnych o łącznej liczbie prawie 1000 miejsc,
 • 4 pracowni i laboratoriów komputerowych,
 • 20 sal specjalistycznych,
 • sala gimnastyczna wraz z siłownią,
 • 2 biblioteki wraz z czytelniami multimedialnymi,
 • 7 sal Centrum Symulacji Medycznych,
 • pomieszczenia Biura Obsługi Studentów, Akademickiego Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery administracji uczelnianej oraz poszczególnych katedr,
 • pracownia kserograficzna w budynku A
 • bufety
 • szatnia w budynkach B i C
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+