PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
czesne
w pierwszym semestrze
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
530 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Kosmetologia - studia I stopnia

Drukuj

Kosmetologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki. Studia otwierają przed absolwentami kierunku wiele możliwości zawodowych. Po ukończeniu kosmetologii można znaleźć zatrudnienie w gabinetach kosmetologicznych, placówkach naukowo-badawczych (np. laboratoriach kosmetycznych), koncernach farmaceutycznych i kosmetycznych. To właśnie absolwenci kosmetologii stanowią grupę ekspercką prowadzącą działy poradnicze w wydawnictwach zajmujących się zdrowiem i urodą. Wielu naszych studentów postawiło na karierę trenerską wybierając ścieżkę specjalisty ds. szkoleń lub menedżera. Otwarta jest również możliwość pracy dydaktycznej oraz ścieżki naukowej.

 

 

Kosmetologia – studia I stopnia (licencjackie)
3 lata - 6 semestrów
PROFIL PRAKTYCZNY

 

Studia I stopnia są dostępne w trzech trybach: 

 • studia stacjonarne - zajęcia od poniedziałku do piątku
 • studia stacjonarne tryb PON-WT - zajęcia w poniedziałki i wtorki - dedykowane dla osób z doświadczeniem w branży kosmetycznej
 • studia niestacjonarne – zajęcia w weekendy

 

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Kosmetologia w GWSH gwarantują zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na wykonywanie zabiegów kosmetycznych, m.in. zabiegów pielęgnacyjnych, regeneracyjnych, zabiegów opóźniających procesy starzenia. Poziom wykształcenia naszych absolwentów pozwala im na współprace z lekarzami dermatologami oraz lekarzami medycyny estetycznej. Ukończenie studiów I stopnia stanowi podstawę do dalszego kształcenia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Kształcenie na kierunku Kosmetologia, studia I stopnia, obejmuje także zagadnienia z zakresu: 

 • estetyki
 • promocji zdrowia
 • fizjoterapii i masażu
 • chemii kosmetyków
 • receptur kosmetycznych
 • organizacji gabinetu kosmetycznego
 • zarządzania i marketingu w kosmetologii
 • etyki zawodowej

W zależności od zainteresowań, studenci na studiach I stopnia mogą wybrać spośród trzech modułów specjalizacyjnych: 

 • Makijaż artystyczny i telewizyjny
 • Makijaż permanentny 
 • Kosmetologia Anti Aging 

 

 Przedmioty kształcenia ogólnego: 

 • Anatomia
 • Histologia
 • Biologia z genetyką
 • Chemia kosmetyczna
 • Higiena
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Biofizyka
 • Fizjologia z elementami patofizjologii
 • Mikrobiologia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Dermatologia
 • Podstawy fizjoterapii i masażu
 • Innowacje w kosmetologii
 • Farmakologia
 • Biochemia
 • Wizaż i estetyka
 • Podstawy alergologii
 • Podstawy receptury kosmetycznej i ziołolecznictwo
 • Prawo w ochronie zdrowia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Przedmiot społeczny
 • Przedmiot humanistyczny
 • Kosmetologia upiększająca
 • Immunologia
 • Toksykologia w kosmetologii
 • Medycyna estetyczna z elementami chirurgii plastycznej
 • Język angielski lub niemiecki
 • Wychowanie fizyczne (wyłącznie studia stacjonarne)
 • Etyka zawodu kosmetologa
 • Praktyka zawodowa

Obowiązkowe praktyki zawodowe:

 • Praktyka wdrożeniowa w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej
 • Praktyka kosmetologiczna w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej

Przedmioty dla modułu specjalnościowego - Makijaż artystyczny i telewizyjny: 

 • Makijaż telewizyjny i fotograficzny
 • Nowoczesne techniki w makijażu
 • Makijaż artystyczny
 • Efekty specjalne w makijażu

Przedmioty dla modułu specjalnościowego - Makijaż permanentny:

 • Podstawy pigmentacji
 • Pigmentacja upiększająca
 • Kolorymetria
 • Pigmentacja brwi

Przedmioty dla modułu specjalnościowego – Kosmetologia Anti Aging:

 • Nowoczesne techniki aparaturowe
 • Techniki manualne Anti Aging
 • Substancje aktywne w kosmetologii
 • Kosmetologia Anti Aging 

 

Zasady rekrutacji na studia I stopnia, tryb stacjonarny PON-WT dla osób z doświadczeniem w branży kosmetycznej

Studia stacjonarne tryb PON-WT, dedykowane są dla osób z doświadczeniem w branży kosmetycznej, które nie posiadają wyższego wykształcenia. Zajęcia na studiach odbywają się co tydzień, w poniedziałki i wtorki.  Więcej informacji na temat kierunku można uzyskać w kontakcie z Działem Rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej weryfikującej posiadane wykształcenie i kompetencje niezbędne do podjęcia studiów na kierunku Kosmetologia I stopnia, tryb stacjonarny PON-WT.  

Kandydaci na studia posiadający doświadczenie w branży kosmetycznej, są proszeni o złożenie w Biurze Rekrutacji podania oraz dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie lub kwalifikacje z zakresu kosmetologii, jak np.:

 • dyplomy i świadectwa, certyfikaty potwierdzające udział w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach, kursach
 • potwierdzenie odbycia stażu, wolontariatu
 • zakres obowiązków służbowych
 • opinia pracodawcy
 • potwierdzenie udziału w projektach związanych z kosmetologią oraz zakres wykonywanych obowiązków

Dokumenty, wraz z podaniem o przyjęcie na studia I stopnia – tryb stacjonarny poniedziałkowo-wtorkowy, należy przesłać na adres rekrutacja@gwsh.pl.
Prośbę o przyjęcie na studia należy uzasadnić posiadanym wykształceniem oraz kompetencjami zawodowymi.
 
W terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów, drogą e-mailową Kandydat zostanie poinformowany przez Biuro Rekrutacji o wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej, Kandydat zostanie zaproszony do zarejestrowania się w systemie rekrutacyjnym oraz złożenia kompletu dokumentów, zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na stronie www.gwsh.pl/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku.html

Przeczytaj opinie studentek kosmetologii o kierunku

czesne
w pierwszym semestrze
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
530 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+