PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Baza dydaktyczna

Koło Naukowe Kosmetologii „Cosmetology, Cosmetic and Science Association”

Drukuj

 

Koło Naukowe Kosmetologii „Cosmetology, Cosmetic and Science Association” powstało w czerwcu 2017 roku.

Jesteśmy organizacją skupiającą studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, którzy zainteresowani są szeroką tematyką związaną z kosmetologią. Zależy nam na poszerzaniu wiedzy oraz promocji zawodu kosmetologa. KNK działa na Wydziale Medycznym. Pomysłodawczynią i Opiekunem Naukowym Koła jest dr Katarzyna Wytyczak. Funkcję przewodniczącej Koła pełni Weronika Kononowicz. 

Naszym celem jest zgłębianie wiedzy z zakresu Kosmetologii oraz nauk interdyscyplinarnych, rozwijanie umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy kosmetologa, poszerzanie indywidualnych zainteresowań, wymiana poglądów naukowych i doświadczeń studentów, prowadzenie i wspieranie prac naukowych studentów, integracja środowiska studenckiego i promowanie Uczelni.

 

Nasze formy działania:

 • Regularne spotkania Członków Koła
 • Prowadzenie prac badawczych i prezentacja wyników przeprowadzonych badań Członków Koła
 • Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych 
 • Organizowanie m.in. odczytów, wykładów, warsztatów, seminariów i konferencji 
 • Publikowanie prac Członków Koła w zeszytach naukowych, w wydawnictwach związanych z branżą beauty
 • Organizowanie przedsięwzięć naukowych umożliwiających studentom zdobywanie dodatkowej wiedzy, rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności
 • Samokształcenie się Członków Koła
 • Wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami 
 • Promowanie Uczelni w otoczeniu społecznym
 • Inne działania związane z realizacją celów Koła

 

Badania naukowe

„Projekt Kosmetologia Onkologiczna – pielęgnacja pacjenta onkologicznego” dr Katarzyna Wytyczak, Natalia Bojczuk, Kamila Browne, Monika Dziembała, Weronika Kononowicz, Aneta Paściak, Katarzyna Sobczyk

 • Potrzeb pacjentów onkologicznych i ich zainteresowania pielęgnacją w okresie leczenia;
 • Świadomości i oczekiwań klientów gabinetów kosmetycznych związanych z terapią onkokosmetologiczną;
 • Wiedzy specjalistów na temat opieki i pielęgnacji klientów onkologicznych;
 • Poziomu wiedzy, jaką otrzymują studenci kosmetologii – przyszłych specjalistów.

Trwają badania.

„Projekt Piękna Mama – Kosmetologia kobiet w ciąży”dr Katarzyna Wytyczak, Weronika Kononowicz, Marcelina Krawczyk

Zakończono: 30 maja 2019

Badania ankietowe przeprowadzono zarówno wśród kobiet w ciąży, jak i specjalistów lekarzy, kosmetologów oraz osób podejmujących edukację na kierunkach medycznych oraz okołomedycznych.

Badanie dotyczyło problemu pielęgnacji kobiet w ciąży w trakcie oraz po porodzie, świadomości wagi pielęgnacji oraz profilaktyki i jej przydatków w okresie ciąży i laktacji. Analiza badań została przeprowadzona także pod kątem stopnia znajomości bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów w gabinetach kosmetologicznych oraz wiedzy na temat składników aktywnych w kosmetykach pielęgnacyjnych.

 

Konferencje

Współorganizacja i udział w IV Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych pt.: „Problemy miejskie, czyli życie w miejskiej dżungli” GWSH, Katowice 30 maja 2019.

 • Dr Katarzyna Wytyczak – opiekun Koła Naukowego Kosmetologii GWSH „Ekosystem miasta"
 • Aneta Paściak – KN Kosmetologii „Wpływ zanieczyszczeń środowiska na skórę”
 • Natalia Bojczuk – KN Kosmetolog„Wpływ zanieczyszczeń na wzrost alergii wśród mieszkańców miast”ii 
 • Weronika Kononowicz, Marcelina Krawczyk – KN Kosmetologii „Projekt Piękna Mama – Analiza wyników badań".

Współorganizacja i udział w III Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych pt.: „Człowiek wobec problemów współczesnego świata” GWSH, Katowice 15 marca 2018. 

Współorganizacja i udział w III Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych pt.: „Człowiek wobec problemów współczesnego świata” GWSH, Katowice 15 marca 2018.

 • Dr Małgorzata Ruprich, MBA – Prodziekan kierunku Kosmetologia GWSH  „Kosmetolog – coach zdrowia i urody
 • Marta Cichoń, Weronika Kononowicz, Marcelina Krawczyk – KN Kosmetologii  „Nowoczesne technologie w kosmetologii”
 • Monika Mutke – KN Kosmetologii „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na organizm ludzki – analiza przemian zachodzących wskórze po ekspozycji na czynniki zewnętrzne”

 

Osiągnięcia Członków Koła Naukowego Kosmetologii

 

Kontakt

W celu kontaktowania się między Członkami Koła utworzona została grupa na Facebooku: GWSH Koło Naukowe Kosmetologii „CCSA” oraz aktywny jest e-mail: gwsh.kolonaukowekosmetologii@gmail.com.

 

Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+