Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Koło Naukowe Kosmetologii „Cosmetology, Cosmetic and Science Association”

Drukuj

 

Koło Naukowe Kosmetologii „Cosmetology, Cosmetic and Science Association” powstało w czerwcu 2017 roku.

Jesteśmy organizacją skupiającą studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, którzy zainteresowani są szeroką tematyką związaną z kosmetologią. Zależy nam na poszerzaniu wiedzy oraz promocji zawodu kosmetologa. KNK działa na Wydziale Medycznym. Pomysłodawczynią i Opiekunem Naukowym Koła jest dr Katarzyna Wytyczak. Funkcję przewodniczącej Koła pełni Weronika Kononowicz. 

Naszym celem jest zgłębianie wiedzy z zakresu Kosmetologii oraz nauk interdyscyplinarnych, rozwijanie umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy kosmetologa, poszerzanie indywidualnych zainteresowań, wymiana poglądów naukowych i doświadczeń studentów, prowadzenie i wspieranie prac naukowych studentów, integracja środowiska studenckiego i promowanie Uczelni.

 

Nasze formy działania:

 • Regularne spotkania Członków Koła
 • Prowadzenie prac badawczych i prezentacja wyników przeprowadzonych badań Członków Koła
 • Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych 
 • Organizowanie m.in. odczytów, wykładów, warsztatów, seminariów i konferencji 
 • Publikowanie prac Członków Koła w zeszytach naukowych, w wydawnictwach związanych z branżą beauty
 • Organizowanie przedsięwzięć naukowych umożliwiających studentom zdobywanie dodatkowej wiedzy, rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności
 • Samokształcenie się Członków Koła
 • Wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami 
 • Promowanie Uczelni w otoczeniu społecznym
 • Inne działania związane z realizacją celów Koła

 

Kontakt

W celu kontaktowania się między Członkami Koła utworzona została grupa na Facebooku: GWSH Koło Naukowe Kosmetologii „CCSA” oraz aktywny jest e-mail: gwsh.kolonaukowekosmetologii@gmail.com.

 

Dotychczasowa działalność w ramach Koła Naukowego:

 • Badania naukowe – w trakcie:
  • Kosmetologia onkologiczna – Onkokosmetologia„Stan skóry i pielęgnacja cer osób leczonych chemioterapią, radioterapią oraz po przeszczepach”
  • Kosmetologia prenatalna - „Stan skóry i pielęgnacja twarzy, ciała kobiet w ciąży”

 • Współorganizacja i udział w III Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych pt.: „Człowiek wobec problemów współczesnego świata” Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 15 marca 2018.
  • Mgr Małgorzata Ruprich MBA – Prodziekan kierunku Kosmetologia GWSH
   Kosmetolog – coach zdrowia i urody
  • Marta Cichoń, Weronika Kononowicz, Marcelina Krawczyk – KN Kosmetologii 
   „Nowoczesne technologie w kosmetologii”
  • Monika Mutke – KN Kosmetologii
   „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na organizm ludzki – analiza przemian zachodzących wskórze po ekspozycji na czynniki zewnętrzne”

 

Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+