PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Kontakt

Drukuj

Kierunek: Kosmetologia
ul. Kostki Napierskiego 38
40-659 Katowice 

 

Prodziekan ds. kierunku Kosmetologia
dr Małgorzata Ruprich, MBA
malgorzata.ruprich@akademiagornoslaska.pl

 

Biuro ds. organizacji praktycznej nauki zawodu na medycznych kierunkach studiów 
Sylwia Grządziel
tel.: 32 35 70 573, 723 868 070
sylwia.grzadziel@akademiagornoslaska.pl
pokój 215 budynek A, ul. Harcerzy Września 3, Katowice

 

Portiernia: tel.: 32 35 70 513

Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+