PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Logistyka - studia I stopnia

Drukuj

Logistyka jest kierunkiem studiów przygotowującym kadrę odpowiedzialną za proces planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej komunikacji z klientem. 

Specjaliści z zakresu logistyki zajmują się zarządzaniem magazynami, zaopatrzeniem, planowaniem produkcji oraz transportem i komunikacją. Pełny zakres obowiązków jest ściśle uzależniony od branży, w której działa przedsiębiorstwo. 

Logistyka w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest kierunkiem wywodzącym się z wieloletnich doświadczeń w zakresie kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie. Włączenie Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach w struktury AG i prowadzonego tam kierunku Logistyka pozwoliło na rozwinięcie oferty kształcenia o ten kierunek o profilu praktycznym. Obecnie AG kształci studentów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich, 7 semestrów) oraz drugiego stopnia (magisterskich, 4 semestry). 

 

Logistyka studia inżynierskie (studia I stopnia) o profilu praktycznym
są dostępne jako
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3,5 roku (7 semestrów)

 

W programie studiów pierwszego stopnia na AG połączono specjalistyczną wiedzę inżynierską, techniczną z umiejętnościami i wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Po studiach I stopnia na kierunku Logistyka w AG student uzyskuje tytułu inżyniera. W zależności od zainteresowań można studiować jedną z poniższych specjalności:

Logistyka transportu, gdzie główne realizowane przedmioty to: 

 • Środki transportu
 • Systemy logistyczne w transporcie
 • Ekonomika transportu
 • Technologia transportu
 • Prawo transportowe
 • Automatyzacja i robotyzacja w transporcie
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Organizacja transportu międzynarodowego
 • Dokumentacja w transporcie i spedycji

Logistyka procesów magazynowych, gdzie główne realizowane przedmioty to: 

 • Zarządzanie i sterowanie zapasami
 • Infrastruktura magazynowa
 • Technologia magazynowania
 • Systemy informatyczne w procesach magazynowych
 • Środki transportu wewnętrznego
 • Organizacja prac magazynowych
 • Projektowanie magazynów
 • Dokumentacja w magazynowaniu

 

Perspektywy zawodowe 

Kończąc studia na AG na specjalności:

 • Logistyka transportu absolwent będzie mógł się ubiegać o stanowiska: specjalista 
  ds. transporu, specjalista ds. spedycji, koordynator kierowców, specjalista ds. monitorowania sieci LNH czy specjalista ds. parku maszynowego
 • Logistyka procesów magazynowych absolwent będzie mógł się ubiegać o stanowiska: kierownik magazynu, inżynier procesu, specjalista ds. procesów magazynowych, specjalista ds. logistyki wyrobów gotowych, specjalista ds. logistyki magazynowej,  specjalista ds. zakupów.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+