Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Logistyka

Drukuj

Logistyka 
studia inżynierskie (studia I stopnia) o profilu praktycznym

są dostępne jako

studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3,5 roku (7 semestrów)

Zapisz się on-line

Logistyka - kierunek studiów przygotowujący kadrę odpowiedzialną za proces planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej komunikacji z klientem. 

Specjaliści z zakresu logistyki zajmują się zarządzaniem magazynami, zaopatrzeniem, planowaniem produkcji oraz transportem i komunikacją. Pełny zakres obowiązków jest ściśle uzależniony od branży, w której dane przedsiębiorstwo działa.

Wybierz Logitykę w GWSH

W programie studiów połączyliśmy specjalistyczną wiedzę inżynierską, techniczną z umiejętnościami i wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Po studiach I stopnia na kierunku Logistyka w GWSH student uzyskuje tytułu inżyniera. W zależności od zainteresowań proponujemy do wyboru jedną z poniższych  specjalności:

 

Dbamy o jakość. Stawiamy na kształcenie praktyczne. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, firmami z branży TSL (w tym Nagel, Raben, Fresh Logistic i innymi ), a także z firmą GTL S.A. zarządzającą Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach w zakresie obsługi logistycznej cargo.

Zajęcia na kierunku Logistyka prowadzą specjaliści z obszaru transportu, spedycji, logistyki, jakości i zarządzania. Dzięki temu studenci mają mozliwość praktycznej nauki zawodu oraz stały kontakt z przyszłymi pracodawcami. Ponadto studenci mogą korzystać z różnorodnej oferty staży, krajowych i międzynarodowych praktyk, kursów certyfikujących (VDA QMC,ADR, DGR, ECDL, TOEFL i TOEIC i innych), a także wyjazdów zagranicznych na studia do uczelni partnerskiej (obecnie mamy podpisane umowy z 19 uczelniami).

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe):

 • Matematyka
 • Podstawy ekonomii
 • BHP i ubezpieczenia
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
 • Technologia informacyjna 
 • Infrastruktura logistyczna
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy rachunkowości i finansów
 • Statystyka
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Rachunek kosztów logistyki
 • Ekologistyka
 • Zarządzanie jakością w logistyce
 • Podstawy prawa
 • Rachunek techniczny
 • Metrologia i normalizacja z elementami fizyki
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Informatyka w logistyce
 • Grafika inżynierska
 • Logistyka międzynarodowa
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

 

Kontynuacja studiów w GWSH

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę w GWSH na kierunku Logistyka, na studiach II stopnia - magisterskich

 

Perspektywy zawodowe

Ukończenie Logistyki w GWSH uprawnia do poszukiwania pracy w przedsiębiorstwach z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka), firmach obsługujących transport cargo (m.in. w portach lotniczych i transporcie kolejowym), przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej, jednostkach gospodarczych i administracyjnych związanych z logistyką, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w wielu innych organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna.

Lista przykładowych stanowisk związanych z logistyką:
http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/logistyka-dystrybucja

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+