PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Logistyka - kadra naukowa

Drukuj

Dr inż. Mariusz Kruczek - Prodziekan ds. kierunku Logistyka w AG

Z Uczelnią związany od 2008 roku. Prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z logistką, transportem i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Sekretarz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa O/Katowice oraz członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Konsultant, ekspert dziedzinowy i doradca przedsiębiorstw w procesach zarządczych i logistycznych. Kierownik i wykonawca projektów krajowych i międzynarodowych związanych z innowacyjnymi technologiami środowiskowymi oraz procesami zarządzania innowacjami. Ekspert oceniający wnioski w NCBR, PARP oraz ŚCP. Autor szeregu publikacji oraz monografii naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Obecnie pracownik Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, zastępca kierownika Zakładu Ochrony Wód. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół logistyki, problematyki gospodarki obiegu zamkniętego i zarządzania innowacjami.   

 

Dr hab. Maria Michałowska

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni pracownik UE w Katowicach, gdzie kierowała Zakładem Logistyki i Technologii Transportu oraz Katedrą Transportu na UE w Katowicach, członek stałych i doraźnych komisji senackich. Zatrudniona w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach, a od 2018 roku pracownik AG prowadzący zajęcia m.in. z przedmiotów: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka międzynarodowa, Zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw, Rynek usług logistycznych. Promotor prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich, autor i współautor publikacji naukowych, monografii oraz referatów naukowych. 

Doświadczenie praktyczne zdobywała  m.in. pracując dla Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych oraz Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół rozpoznania podmiotowych oraz przedmiotowych przemian na rynku usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych, problemów kształtowania procesów logistycznych w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, a także zarządzania łańcuchem dostaw oraz budowania relacji organizacji TSL z otoczeniem.

Jest wieloletnim członkiem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (PAN) Oddział w Katowicach, była członkiem Kapituły Nagrody Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny TRANSPORT. Wielokrotnie odznaczana i nagradzana, w tym m.in. Srebrną Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Dr Piotr Kubik

Adiunkt w Akademii Górnośląskiej w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie praktyczne związane z kierowaniem m.in. dużymi przedsiębiorstwami, w tym ArcelorMittal Poland oraz Katowicki Węgiel Sp. z o.o., jak również pełnieniem funkcji prezesa zarządu spółki akcyjnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej PCC. Od 2015 pracuje na stanowisku managera w IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. 

Autor artykułów naukowych oraz monografii pt. ,,Wpływ kraju pochodzenia przedsiębiorstwa na bariery w komunikacji wewnętrznej w korporacji międzynarodowej”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi na zagadnieniach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, logistyką i transportem międzynarodowym oraz komunikacją w środowisku wielokulturowym. 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+