Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Pedagogika

Drukuj

Pedagogika jest kierunkiem studiów pozwalającym Ci przede wszystkim na zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, ale również z psychologii, socjologii oraz wiedzy historyczno-filozoficznej. Ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy m.in. w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego, placówkach resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Absolwent może również zatrudnić się jako wychowawca w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, nie wahaj się – podejmij decyzję!

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kończąc Pedagogikę absolwent uzyska razem z dyplomem kilka istotnych uprawnień do wykonywania pracy jako:

  • pracownik ośrodków wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych
  • osoba pracująca z dziećmi w placówce wsparcia dziennego
  • kierownik placówki wsparcia dziennego
  • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  • dyrektor ośrodka adopcyjnego (tylko osoby posiadające tytuł zawodowy magistra)

 

Pedagogika- studia licencjackie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów)

 

Przygotowując program naszych studiów z Pedagogiki mieliśmy przede wszystkim na uwadze zmiany, które sami zauważamy w procesach dydaktycznych oraz informacje od nauczycieli, którzy uzupełniają swoje kwalifikacje, korzystając z oferty naszych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Nasza stała współpraca z placówkami wychowawczymi pozwala zaproponować interdyscyplinarny program, odpowiadający wyzwaniom, czekającym na studenta. Stawiamy w nim na specjalizację, w ramach której proponujemy  kilka konkretnych ścieżek specjalnościowych:

Każda ścieżka ma swój osobny program dostosowany do zainteresowań i predyspozycji kandydata oraz profesjonalnego przygotowania do pracy – można zobaczyć go na podstronie każdej specjalności. Mamy natomiast pulę przedmiotów, które uznaliśmy za absolutnie niezbędne dla każdego studenta Pedagogiki po to, by po studiach mógł skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

 

Kontynuacja kształcenia w GWSH

W swojej ofercie posiadamy studia podyplomowe uzupełniające i poszerzające kompetencje, na przykład z Oligofrenopedagogiki, Przygotowania pedagogicznego lub Socjoterapii. Pełną paletę możliwości poszerzenia swoich kompetencji w GWSH można znaleźć tutaj.
Pamiętaj, że jako absolwent studiów I lub II stopnia masz sporo zniżek na pozostałą ofertę edukacyjną naszej Uczelni.

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+