PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pedagogika

Drukuj

Pedagogika jest kierunkiem studiów pozwalającym przede wszystkim na zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, ale również z psychologii, socjologii, wiedzy historyczno-filozoficznej, terapii przez sztukę oraz terapii pedagogicznej. Ukończenie kierunku w  zależności od wybranej specjalności  pozwala na podjęcie pracy m.in. w placówkach oświatowo-wychowawczych, pomocy społecznej, placówkach terapeutycznych, klubach dziecięcych oraz żłobkach, jako animator w miejscach czasowej opieki nad dzieckiem, w placówkach opieki dziennej, w świetlicach środowiskowych, klubach seniora i innych podmiotach przeznaczonych dla seniorów, instytucjach zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów i osób niepełnosprawnych.

 

Pedagogika- studia licencjackie (studia I stopnia),
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów).

 

Na kierunku Pedagogika realizowany jest praktyczny profil studiów, co oznacza, że  studia ściśle związane z aktywnym wykorzystaniem umiejętności i wiedzy zdobywanej w ramach realizowanych przedmiotów, a przynajmniej połowa prowadzonych zajęć kształtuje umiejętności praktyczne.

Wiele zajęć jest realizowanych we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz pomocowymi w ramach projektów edukacyjnych pozwalających nabyć doświadczenie studentom z różnymi grupami - przykładem jest projekt Życzliwa Kartka https://fb.watch/d4Ce3qHGR3/ 

W ramach kierunku jest realizowane Koło Naukowe "Twórczy praktyk – jak ciekawie pracować z ludźmi?", które prezentuje inspirujących praktyków pracujących w różnych instytucjach oraz z różnymi grupami.

 

W najbliższym naborze proponujemy specjalności:

 

Każda ścieżka ma swój osobny program dostosowany do zainteresowań i predyspozycji kandydata oraz profesjonalnego przygotowania do pracy – można zobaczyć wybrane przedmioty na podstronie każdej specjalności. Podstawą jest jednak pula przedmiotów, które uznaliśmy za absolutnie niezbędne dla każdego Studenta Pedagogiki  jako przygotowanie do aktywności zawodowej, a także by po studiach mógł skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+