Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pedagogika

Drukuj

Pedagogika jest kierunkiem studiów pozwalającym Ci przede wszystkim na zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, ale również z psychologii, socjologii oraz wiedzy historyczno-filozoficznej. Ukończenie tego kierunku pozwoli Ci na podjęcie pracy m.in. w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego. Możesz zatrudnić się również jako wychowawca w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. Jeśli kontakt z dziećmi i młodzieżą sprawia Ci przyjemność, nie wahaj się – podejmij decyzję!

Pamiętaj również, że zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kończąc Pedagogikę uzyskasz razem z dyplomem kilka istotnych uprawnień do wykonywania pracy jako:

 • osoba pracująca z dziećmi w placówce wsparcia dziennego
 • kierownik placówki wsparcia dziennego
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • dyrektor ośrodka adopcyjnego (tylko osoby posiadające tytuł zawodowy magistra)

 

Pedagogika- studia licencjackie (studia I stopnia)

studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów)
- kierunek realizowany wyłącznie od października

 

Przygotowując program naszych studiów z Pedagogiki mieliśmy przede wszystkim na uwadze zmiany, które sami zauważamy w procesach dydaktycznych oraz informacje od nauczycieli, którzy uzupełniają swoje kwalifikacje, korzystając z oferty naszych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Nasza stała współpraca z oświatą pozwala nam zaproponować Ci interdyscyplinarny program, odpowiadający wyzwaniom, czekającym na Ciebie tu i teraz. Stawiamy w nim na specjalizację, w ramach której proponujemy Ci kilka konkretnych ścieżek specjalnościowych:

Zastanawiasz się, jakie przedmioty czekają Cię na naszych studiach? Każda ścieżka ma swój osobny program dostosowany do Twoich zainteresowań i predyspozycji oraz profesjonalnego przygotowania do pracy – zobaczysz go na podstronie każdej specjalności. Mamy natomiast pulę przedmiotów, które uznaliśmy za absolutnie niezbędne dla każdego studenta Pedagogiki po to, byś po studiach mógł skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Pedagogika:

 • Podstawy filozofii
 • Filozofia wychowania
 • Elementy socjologii
 • Elementy socjologii wychowania  
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Współczesne koncepcje i systemy pedagogiczne
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Pedagogika ogólna
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Teoria kształcenia ogólnego
 • Pedagogika społeczna
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Edukacja zdrowotna
 • Patologie społeczne
 • Media w edukacji
 • Ochrona własności intelektualnej     
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Wychowanie fizyczne (wyłącznie studia stacjonarne)
 • Praktyka zawodowa

 

Kontynuacja kształcenia w GWSH

Mamy dla Ciebie studia podyplomowe uzupełniające i poszerzające Twoje kompetencje, na przykład z Oligofrenopedagogiki lub Socjoterapii. Mamy też ciekawe kursy związane z jogą, ajurwedą lub coachingiem w edukacji – pełną paletę możliwości poszerzenia swoich kompetencji w GWSH znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że jako absolwent studiów I lub II stopnia masz sporo zniżek na pozostałą ofertę edukacyjną naszej Uczelni.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+