PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pedagogika - atuty kierunku

Drukuj
 • Interdyscyplinarny charakter studiów
  Studenci uzyskują wiedzę nie tylko z zakresu pedagogiki, ale także z psychologii, socjologii, filozofii, czy nauk biomedycznych.  To ułatwia im z jednej strony zrozumienie wielostronności rozwoju człowieka,  z drugiej także zjawisk zachodzących we współczesnej, wciąż zmieniającej się  i pełnej wyzwań rzeczywistości.

 • Praktyczny profil studiów i duża ilość godzin praktyk realizowanych w placówkach
  Począwszy od I semestru wymiar praktyk na Pedagogice to 120 godzin w semestrze. Podczas praktyk studenci poznają specyfikę przyszłych miejsc pracy, nawiązują relacje zawodowe, doskonalą umiejętności i praktycznie wykorzystują zdobytą wiedzę. Na poczet praktyk mogą zostać zaliczone aktywności w ramach wolontariatu, zatrudnienia, stażu, własnej działalności, o ile zakres zadań zgadza się z programem praktyk – to ważne udogodnienie dla osób, które już są aktywne zawodowo.
 • Dwie nowe specjalności
  Nowoutworzona specjalność na kierunku pedagogika - Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia oraz Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii - odpowiadają na potrzeby praktyki pedagogicznej i zmieniającego się społeczeństwa.
 • Doświadczona i wykwalifikowana kadra 
  Większość wykładowców na kierunku pedagogika to specjaliści i praktycy. 
 • Dbamy o rozwój umiejętności społecznych
  Współdziałanie, empatia, asertywność, kompetencje komunikacyjne są niezbędne w pracy pedagoga, opiekuna czy terapeuty, ale również w ogóle w życiu prywatnym i aktywności zawodowej.

 Co nas wyróżnia na tle konkurencji?

 Przede wszystkim nowe specjalności : Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii oraz Pedagogika zdrowia, a także Pedagogika zdrowia   i wspomagania osób starszych, przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami.

 

 

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+