PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
czesne
w pierwszym semestrze
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
335 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Pedagogika - atuty kierunku

Drukuj
 • Interdyscyplinarny charakter studiów
  Studenci uzyskują wiedzę nie tylko z zakresu pedagogiki ale także z psychologii i socjologii. To ułatwia im lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących we współczesnej rzeczywistości, przemian jakie zachodzą w społeczeństwie i przede wszystkim w szeroko pojętej rzeczywistości edukacyjnej.
 • Praktyczny profil studiów i duża ilość godzin praktyk realizowanych w placówkach
  Począwszy od I semestru wymiar praktyk na pedagogice to 120 godzin w semestrze. Podczas praktyk studenci poznają specyfikę przyszłych miejsc pracy, nawiązują relacje zawodowe, doskonalą umiejętności i praktycznie wykorzystują zdobytą wiedzę. Na poczet praktyk mogą zostać zaliczone aktywności w ramach wolontariatu, zatrudnienia, stażu, własnej działalności, o ile zakres zadań zgadza się z programem praktyk. 
 • Dwie nowe specjalności
  Nowoutworzone specjalności na kierunku pedagogika – Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii oraz Terapia pedagogiczna ze wspomaganiem rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – odpowiadają na potrzeby praktyki pedagogicznej i rynku pracy.
 • Doświadczona i wykwalifikowana kadra 
  Większość wykładowców na kierunku pedagogika to specjaliści i praktycy. 
 • Dbamy o rozwój umiejętności społecznych
  Współdziałanie, empatia, asertywność, kompetencje komunikacyjne są niezbędne w pracy pedagoga, opiekuna i terapeuty. Jest to bowiem praca oparta na relacjach z ludźmi.
czesne
w pierwszym semestrze
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
335 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+