Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Opieka i wychowanie małego dziecka (do lat 3)

Drukuj

W ramach specjalności  absolwent uzyska wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów pedagogicznych, niezbędną do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych. Rozwinie również pełne kompetencje do opieki i prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci małych; do trzeciego roku życia, w oparciu o na wyczerpującą wiedzę teoretyczną dotyczącą budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, prawidłowości rozwoju psychofizycznego dziecka, zasad, metod i form stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, higieny, żywienia i udzielania pierwszej pomocy dziecku. Będzie potrafił diagnozować potencjał dziecka i wspomagać jego rozwój w różnych sferach; poznawczej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej. Uzyska przygotowanie w zakresie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem, ale również  kompetencje niezbędne do  współpracy z rodziną dziecka, na rzecz wspomagania jego harmonijnego rozwoju.

Absolwent będzie także przygotowany do samodzielnego tworzenia  i prowadzenia placówki opieki nad małym dzieckiem – w trakcie studiów pozna zasady prowadzenia różnorodnych form opieki nad dzieckiem zarówno od strony organizacyjno-prawnej, jak i metodycznej.

Absolwent specjalności będzie mógł podjąć zatrudnienie jako opiekun nad dziećmi w klubach dziecięcych, żłobkach, jako animator w miejscach czasowej opieki nad dzieckiem (np. sale zabaw), w placówkach opieki dziennej i w charakterze niani.

 

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+