PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

Drukuj

Specjaliści z różnych dziedzin podkreślają ogromne znaczenie prawidłowego odżywiania się i regularnej aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia i utrzymaniu organizmu w jak najlepszej formie przez długie lata.

Niestety, aktualnie obserwowany wzrost zainteresowania zdrowiem i czynnikami mającymi wpływ na jego utrzymanie, nie przekłada się na eliminowanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych i wzrost regularnej aktywności fizycznej zarówno wśród osób dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży szkolnej. W każdej grupie wiekowej pojawia się także dodatkowy, destrukcyjny czynnik - stres, związany z trybem i tempem życia, czy problemami funkcjonowania w pandemii. To istotne przyczyny, które destabilizują rozwój i funkcjonowanie człowieka.

Program specjalności, oferujący interdyscyplinarną wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, odpowiadana na potrzeby dzisiejszej rzeczywistości w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia, prowadzących do ogólnego dobrostanu współczesnego człowieka.

Celem studiów na specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiających podejmowanie kompetentnych działań w zakresie diagnozy potrzeb, utrzymania i poprawy zasobów zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Studia mają za zadanie przygotowanie edukatorów zdrowia oraz osoby, które profesjonalnie zajmować się będą promocją zdrowia – zarówno w placówkach oświatowych, opieki zdrowotnej, jak również będą współpracować z mediami, stowarzyszeniami czy fundacjami zajmującym się działaniami prozdrowotnymi.

Program studiów umożliwi rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych w różnych sferach funkcjonowania – w zakresie zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz umiejętności psychospołecznych.

Absolwent specjalności będzie mógł być zatrudniony w wydziałach zdrowia i opieki społecznej, w placówkach systemu oświaty, w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, w mediach tradycyjnych i społecznościowych w zakresie promocji zdrowia w przestrzeni wirtualnej, w placówkach opieki zdrowotnej i firmach medycznych działających na rynku zdrowia.

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Pedagogika zdrowia
 • Psychologia zdrowia
 • Edukacja zdrowotna
 • Metodyka (zajęć) edukacji zdrowotnej 
 • Komunikacja i trening interpersonalny
 • Polityka zdrowotna
 • Profilaktyka społeczna 
 • Profilaktyka uzależnień
 • Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Edukacja żywieniowa z psychodietetyką
 • Podstawy dietetyki w profilaktyce chorób
 • Aktywność ruchowa i rekreacja w pedagogice zdrowia
 • Zdrowie publiczne
 • Edukacja zdrowotna w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym 
 • Kryzys i interwencja kryzysowa
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna 
 • Praca z uczniem agresywnym i ofiarami przemocy szkolnej
 • Projektowanie i ewaluacja programów profilaktyki i promocji zdrowia
 • Edukacja zdrowotna dla zdrowia psychicznego
 • Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach (przedszkole, szkołą, szpital,POZ).
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy emisji głosu 
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+