PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Drukuj

Celem studiów na nowej specjalności proponowanej przez naszą uczelnię jest przede wszystkim wyposażenie absolwentów w kompetencje z zakresu diagnozy pedagogicznej i realizacji zajęć terapeutycznych (przede wszystkim korekcyjno-kompensacyjnych). Absolwent nabędzie wiedzę na temat przyczyn i przejawów różnych zaburzeń rozwojowych, jak również specyficznych trudności w uczeniu się oraz zaburzeń zachowania występujących u dzieci i młodzieży. Po ukończeniu specjalności student będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia zajęć terapeutycznych o charakterze indywidualnym i grupowym. Pozna metodykę zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i rozwinie kompetencje z zakresu planowania i realizowania tego typu zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.

W obszarze pracy z uczniem absolwent specjalności będzie przygotowany do pomocy dziecku w niwelowaniu objawów trudności i niepowodzeń szkolnych oraz ich konsekwencji. Przez realizowane zajęcia będzie wpływał budująco na motywację dziecka i podwyższenie jego samooceny. Zdobędzie kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dziecka, w tym w zakresie jego zdolności poznawczych, twórczych, percepcyjno – motorycznych oraz z zakresu realizacji zajęć stymulujących odkrywanie i rozwijanie indywidualnego potencjału.

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji nie tylko dla uczniów, ale również rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej specjalność poszerza również o wiedzę i umiejętności z zakresu arteterapii – stwarza w ten sposób nowe możliwości - wykorzystania w procesie terapeutycznych twórczości i sztuki. Absolwent będzie zatem przygotowany do prowadzenia zajęć o charakterze arteterapii, jako istotnego elementu terapii zaburzeń poznawczych czy społecznych i emocjonalnych, jak również zajęć rozwijających i pobudzających twórczy potencjał i zdolności dzieci i młodzieży. W tym miejscu warto podkreślić, iż w terapii przez twórczość, nie są wymagane zdolności artystyczne – cenny jest proces emocjonalnego zaangażowania w tworzenie, możliwość komunikowania swoich przeżyć, doświadczania satysfakcji i zaspokojenia potrzeb akceptacji czy bezpieczeństwa. Realizacja tych celów arteterapii, powoduje, iż może stać się ona wartościowym elementem terapii pedagogicznej realizowanej dla dzieci i młodzieży.

 

Przedmioty specjalnościowe to między innymi:

 • Podstawy teoretyczne terapii pedagogicznej
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Pedagogika specjalna
 • Elementy socjoterapii
 • Elementy metodyki nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 • Profilaktyka w szkole
 • Wspomaganie rozwoju dziecka
 • Trening twórczości
 • Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Arteterapia – sztuki plastyczne
 • Elementy muzykoterapii
 • Podstawy choreoterapii
 • Biblioterapia
 • Terapia oparta na dramatyzacji
 • Projekt edukacyjno-arteterapeutyczny
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+