Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dział Stypendiów

  • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
    budynek A, p. 310A
  • 32 35 70 578
    32 35 70 544
  • stypendia@gwsh.pl

Stypendia - aktualności

Drukuj

I N F O R M A C J E

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, obowiązuje nowy Regulamin świadczeń dla studentów GWSH, który zastępuje dotychczasowy Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów GWSH.

 Regulamin Świadczeń dla studentów 2019

Informujemy, że student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium:

1)   przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2)   nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

                  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

WAŻNE!

         Informujemy, że wnioski o stypendium socjalne oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych będą przyjmowane tylko w w poniższych terminach, a ostatecznym terminem złożenia wniosku z kompletem dokumentów jest 15.10.2019 r.

24.09.2019 r. (wtorek)  9.00-12.00

26.09.2019 r. (czwartek) 9.00-12.00

27.09.2019 r. ( piątek) 15.00-18.00

01.10.2019 r. (wtorek) 12.00-15.00

04.10.2019 r. (piątek) 9.00-12.00

05.10.2019 r. (sobota) 9.00-14.00

08.10.2019 r. (wtorek) 9.00-12.00

11.10.2019 r. (piątek) 15.00-18.00

12.10.2019 r. (sobota) 9.00-14.00

14.10.2019 r. (poniedziałek) 12.30-15.00

15.10.2019 r. (wtorek) 11.30-15.00

         Wnioski o stypendium rektora można składać od 15.10.2019 r. do 15.11.2019 r. w Dziale finansowo-księgowym lub w Biurze Obsługi Studenta.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+