Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dział Stypendiów

  • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
    budynek A, p. 310A
  • (32) 35 70 581
  • stypendia@gwsh.pl

Stypendia - aktualności

Drukuj

I N F O R M A C J E

 

Informujemy, że stypendia wypłacane są do ostatniego dnia danego miesiąca.

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy kwoty oraz punktację, od której zostało przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów, w roku akademickim 2018/19.

 

Kierunek                               Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Zarządzanie II stopnia 60-79 450
  80 650

 

Kierunek                               Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Zarządzanie I stopnia 50-74 450
  75 650

 

Kierunek                                Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Administracja 60-79 450
  80 650

 

Kierunek                                Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Fizjoterapia I i II stopnia 40-68 450
  69 650

 

Kierunek                                Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Finanse i rachunkowość 40-79 450
  80 650

 

Kierunek                                Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Informatyka 30-59 450
  60 650

 

Kierunek                                Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Kosmetologia II stopnia 80-89 450
  90 650

 

Kierunek                                Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Kosmetologia I stopnia 70-79 450
  80 650

 

Kierunek                               Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Logistyka 30-49 450
  50 650

 

Kierunek                               Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Pedagogika 70-79 450
  80 650

 

Kierunek                                Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Pielęgniarstwo 80-89 450
  90 650

 

Kierunek                                Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Psychologia 30-69 450
  70 650

 

Kierunek                                Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Prawo 45-89 450
  ≥90 650

 

Kierunek                                Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Stosunki międzynarodowe 70-79 450
  80 650

 

Kierunek Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Turystyka i rekreacja II stopnia 65-85 450
  86 650

 

Kierunek                                Ilość punktów Kwota stypendium (w zł)
Turystyka i rekreacja I stopnia 30-49 450
  50 650

 

Poniżej prezentujemy kwoty stypendium socjalnego, obowiązujące w roku akademickim 2018/19, w zależności od wysokości dochodu na osobę.

Dochód na osobę (w zł)

Kwota stypendium (w zł)

0-349,99

700

350-749,99

600

750-1050

500

 

 

Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, obowiązujące w roku akademickim 2018/19, uzależnione są od stopnia niepełnosprawności.

Stopień niepełnosprawności

Kwota stypendium (w zł)

lekki

400

umiarkowany

500

znaczny

600

 

 Stypendium zostaje przyznane na okres: 01.10.2018  - 30.07.2019.

 

 

REGULAMIN
przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, przygotowywany jest nowy Regulamin stypendialny, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 roku i zastąpi dotychczasowy.

 Regulamin stypendialny 2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu Stypendialnego

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+