Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Stypendium Specjalne

Drukuj

Podstawą przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawionego przez organ do tego uprawniony.

Stypendium to przyznawane jest na wniosek studenta na okres roku akademickiego lub  semestru i nie jest uzależnione od jego sytuacji materialnej.

Wniosek należy składać na  początku roku akademickiego w  terminie od 15 września do 15 października lub od 15 lutego do 15 marca.

Stypendium może ulec zawieszeniu w przypadku gdy skończy się ważnośc orzeczenia. W takiej sytuacji student otrzyma wyrównanie stypendium po dostarczeniu ażnego orzeczenia.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+