Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Zarządzanie prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów I i II stopnia Zarządzanie, zajął 10 miejsce w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Raport samooceny kierunku Zarządzanie:

- GWSH w Katowicach - profil akademicki (pobierz PDF)

- GWSH w Żorach - profil praktyczny (pobierz PDF)

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Zarządzanie - studia I stopnia

Drukuj

Celem studiów na kierunku Zarządzanie w GWSH jest umożliwienie studentom zdobycia całościowej wiedzy z zakresu Zarządzania oraz pozyskania praktycznych umiejętności służących prowadzeniu działalności w zakresie różnorodnych form aktywności biznesowej na otwartym rynku krajowym  i międzynarodowym. Zarządzanie to kierunek, który pozwoli Ci na zdobycie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin pokrewnych takich jak ekonomia i  finanse, prawo czy psychologia. 

Po studiach I-go stopnia możesz kontynuować naukę na II stopniu kierunku Zarządzanie w GWSH lub na innych kierunkach II stopnia, które proponuje ci nasza szkoła lub podjąć pracę zawodową. 

Mając na uwadze zróżnicowane zainteresowania i predyspozycje  studentów kierunku Zarządzanie, proponujemy kilka specjalności wyróżniających się specyficzną ścieżką kształcenia:

 • Zarządzanie firmą – to profil stricte nastawiony na organizacje rynkowe działające na szeroko rozumianym rynku krajowym i zagranicznym. Nie instytucje publiczne, urzędy i non-profit. Firmy, przedsiębiorstwa, korporacje – słowem: biznes.

 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi – ta propozycja będzie idealna dla osób lubiących zarządzać ludźmi, a nie liczbami. W tym przypadku stawiamy na kompetencje potrzebne do utrzymania satysfakcji z pracy, motywacji i rozwoju pracowników, a także do budowania wizerunku przez nowoczesny employer branding i public relations.

 • Marketing i zarządzanie sprzedażą – to zarządzanie z perspektywy sprzedaży. Marketing, reklama, nowe produkty i jak najlepszy wynik finansowy firmy. Jeśli jesteś kreatywny i czujesz dreszcz emocji myśląc o kampaniach promocyjnych, to znaczy, że znalazłeś odpowiedni kierunek.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji - specjalność ta skierowana jest do tych, którzy zainteresowani są nie tylko kwestiami związanymi z zarządzaniem organizacjami o charakterze biznesowym i administracyjnym, lecz przede wszystkim do tych, którzy pragną zdobyć wiedzę dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem w tego typu organizacjach. 

 • Menedżer wobec wyzwań transformacji cyfrowej - specjalność ta jest odpowiedzią na potrzeby biznesu, borykającego się z problemami związanymi z funkcjonowaniem w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. To odpowiedni wybór dla wszystkich tych, którzy chcą nieustannie rozwijać kompetencje menedżerskie rekomendowane dla osób zarządzających organizacjami w Gospodarce 4.0

 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu - specjalność w przygotowaniu z Krajową Radą ds. Kompetencji (Usługi dla biznesu). Specjalność proponujemy jako odpowiedź na wyzwania cyfrowej gospodarki oraz firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. To propozycja dla tych, którzy chcieliby kształtować swoje umiejętności biznesowe poszukiwane u menedżerów w sektorze bardzo dynamicznie rozwijających się usług outsourcingowych takich jak centra usług wspólnych (SSE) czy centra outsourcingu procesów biznesowych (BPO). Specjalność jest realizowana we współpracy z Krajową Radą ds. Kompetencji (Usługi dla biznesu), co stanowi jej dodatkowy atut.

Mimo zróżnicowanej oferty programowej w ramach poszczególnych specjalności wszystkim studentom kierunku Zarządzanie proponujemy, naszym zdaniem niezbędne, przedmioty w ramach kształcenia ogólnego na kierunku Zarządzanie takie jak:

 • Mikroekonomia
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Podstawy finansów
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie informacją z elementami pracy grupowej w chmurze
 • Nauki o organizacji
 • Marketing (podstawy)
 • Badania marketingowe
 • Statystyka (opisowa)
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie jakością
 • Ochrona własności intelektualnej
 • E-biznes z elementami e-marketingu
 • Kreatywność w biznesie
 • Wprowadzenie do negocjacji

Przeczytaj opinie naszych studentów o Zarządzaniu

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Zarządzanie prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów I i II stopnia Zarządzanie, zajął 10 miejsce w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Raport samooceny kierunku Zarządzanie:

- GWSH w Katowicach - profil akademicki (pobierz PDF)

- GWSH w Żorach - profil praktyczny (pobierz PDF)

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+