Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Zarządzanie prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Raport samooceny kierunku Zarządzanie:

- GWSH w Katowicach - profil akademicki (pobierz PDF)

- GWSH w Żorach - profil praktyczny (pobierz PDF)

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów I i II stopnia Zarządzanie, zajął ex aequo m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach - 15 miejsce w Ogólnopolskim rankingu kierunków studiów „Perspektywy” 2019, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak też niepubliczne.

szczegóły

Zarządzanie

Drukuj

Zarządzanie w GWSH to kierunek, który otwiera drogę do kariery menedżerskiej. Studia koncentrują się na kształceniu specjalistów w różnych dziedzinach, których atutem są rozwinięte umiejętności zarządcze. Studentom Zarządzania gwarantujemy zdobycie wiedzy z ekonomii, finansów, prawa i nauk o zarządzaniu. Po studiach I-go stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich. Sprawdź specjalności, które Ci proponujemy. 

 

Zarządzanie – studia licencjackie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów)

Specjalności:

 • Zarządzanie firmą – to profil stricte nastawiony na organizacje rynkowe działające na szeroko rozumianym rynku krajowym i zagranicznym. Nie instytucje publiczne, urzędy i non-profit. Firmy, przedsiębiorstwa, korporacje – słowem: biznes.

 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi – ta propozycja będzie idealna dla osób lubiących zarządzać ludźmi, a nie liczbami. W tym przypadku stawiamy na kompetencje potrzebne do utrzymania satysfakcji z pracy, motywacji i rozwoju pracowników, a także do budowania wizerunku przez nowoczesny employer branding i public relations.

 • Marketing i zarządzanie sprzedażą – to zarządzanie z perspektywy sprzedaży. Marketing, reklama, nowe produkty i jak najlepszy wynik finansowy firmy. Jeśli jesteś kreatywny i czujesz dreszcz emocji myśląc o kampaniach promocyjnych, to znaczy, że znalazłeś odpowiedni kierunek.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji - Specjalność ta skierowana jest do tych, którzy zainteresowani są nie tylko kwestiami związanymi z zarządzaniem organizacjami o charakterze biznesowym i administracyjnym, lecz przede wszystkim do tych, którzy pragną zdobyć wiedzę dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem w tego typu organizacjach. 

 

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

 • Ekonomia (mikro)
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Podstawy finansów
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Podstawy zarządzania
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Nauki o organizacji
 • Marketing (podstawy)
 • Badania marketingowe
 • Statystyka (opisowa)
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Matematyka
 • Zarządzanie jakością
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Praktyka zawodowa

 

Kontynuacja studiów w GWSH

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę w GWSH.

 1. Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie lub innym
 2. Studia podyplomowe z bardzo wielu obaszarów nie tylko uzupełniających, ale również poszerzających Twoje kompetencje zawodowe

 

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Zarządzanie prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Raport samooceny kierunku Zarządzanie:

- GWSH w Katowicach - profil akademicki (pobierz PDF)

- GWSH w Żorach - profil praktyczny (pobierz PDF)

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów I i II stopnia Zarządzanie, zajął ex aequo m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach - 15 miejsce w Ogólnopolskim rankingu kierunków studiów „Perspektywy” 2019, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak też niepubliczne.

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+