PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Jakość potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Drukuj

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 września 2020 r. studia kierunku zarządzanie prowadzone na Wydziale Zarządzania GWSH w Katowicach na poziomie pierwszego i drugiego stopnia otrzymały ocenę pozytywną. Również studia na kierunku zarządzanie na poziomie pierwszego prowadzone w Filii w Żorach otrzymały ocenę pozytywną.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach umożliwia studentom kierunku zarządzanie osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w Filli w Żorach umożliwia studentom kierunku zarządzanie osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz w Filli w Żorach umożliwia studentom kierunku zarządzanie osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

Otrzymana pozytywna ocena (przyznana na 5 kolejnych lat) potwierdza, iż organizowane w GWSH na kierunku zarządzanie - studia pierwszego oraz drugiego stopnia, są w pełni zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prowadzone są według najwyższych standardów.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+