PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Drukuj

Istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Umożliwi Ci ona zapoznanie się z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników, dysponowania kadrami, motywowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej, a ponadto, dzięki interaktywnym treningom, pozwala na nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Jeśli wybierzesz tę specjalność, poznasz przede wszystkim spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. Człowiek w firmie jest źródłem jej rynkowej przewagi. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla każdej firmy. Kadrowi, HR-owcy i menedżerowie muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań – nasz program studiów przygotuje Cię do stawiania im czoła.

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi (studia I stopnia)

  • Elementy psychologii ogólnej
  • Stosunki międzyludzkie w organizacji
  • Metody badania i oceny pracy pracowników
  • Komunikacja interpersonalna - trening umiejętności
  • Szkolenia - przygotowanie i prowadzenie
  • Wprowadzenie do negocjacji
  • Kreatywność w biznesie
  • Problemy i patologie pracy
  • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki)
  • Seminarium dyplomowe

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Ta specjalność pozwala Ci myśleć bardzo szeroko o pracy w każdej niemal firmie w dowolnej branży. Dzięki poprawie swoich kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i zarządczych możesz z powodzeniem myśleć o pracy specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenera zewnętrznego czy menadżera działu personalnego.

Lista przykładowych stanowisk: http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/human-resources-kadry

Specjalność Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi to także doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku zarządzania organizacjami. Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy będziesz w stanie zastosować w praktyce narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja  i selekcja, systemy wynagrodzeń, motywacji i oceniania pracowników. Jeszcze inną ścieżką jest consulting – czyli praca w firmach, które doradzają innymi podmiotom gospodarczym w obszarach związanych z zasobami ludzkimi.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+