PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie - Kadra Naukowa

Drukuj

prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok

Jest wybitnym specjalistą w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, metod zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania czasem, przedsiębiorczości osobistej. Posiada w swym dorobku 505 publikacji, w tym 40 publikacji książkowych. Poza tym jest wykonawcą około 200 prac naukowo-badawczych, diagnoz i ekspertyz na rzecz wielu przedsiębiorstw. 

Posiada w swoim dorobku także 10 wypromowanych doktorów oraz udział w około 40 przewodach doktorskich i habilitacyjnych w charakterze recenzenta. Wypromował również około 1000 magistrów nauk zarządzania.

 

dr Iwona Burka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w AG w Katowicach. Wcześniej współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Uczestnik konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu systemów zarządzania, filozofii Kaizen i koncepcji Lean, w tym książki "Lean Service w teorii i praktyce" poświęconej problematyce eliminowania marnotrawstwa w organizacjach usługowych. Pracowała w ramach uczelnianych projektów badawczych oraz w komitetach naukowych konferencji i kongresów. W swoich działaniach łączy pracę naukową z praktyką. Od dwudziestu lat usprawnia procesy w organizacjach, prowadzi doradztwo dla przedsiębiorstw, treningi biznesowe, lektoraty i webinary. Zajmuje się  między innymi optymalizowaniem procesów produkcyjnych, usługowych i biurowych, wdrażaniem oraz audytowaniem systemów zarządzania w organizacjach, budowaniem systemów zarzadzania wiedzą, systemów obiegu dokumentów oraz informacji, czy też projektowaniem skutecznych, wizualnych dokumentów sterujących. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, była członkiem Rady Nadzorczej Spółki Suez Bielsko-Biała S.A. Od kilku lat uczestniczy w realizacji projektów optymalizacyjnych współfinansowanych z dotacji unijnych. Prowadzi badania nad implementowaniem zasad i instrumentów koncepcji Lean oraz filozofii Kaizen, jako wsparcia w doskonaleniu osobistych aktywności człowieka, uczeniu się przez całe życie, radzeniu sobie z nadmiarem oraz skomplikowaniem (Personal Kaizen). Z zaangażowaniem zajmuje się instrumentami skutecznego rozwiązywania złożonych problemów, poprzez łączenie myślenia „szczupłego” (lean thinking), wizualnego, kreatywnego, krytycznego oraz pozytywnego. Jej pasją jest popularyzowanie wiedzy o efektywności, upraszaniu, sposobach eliminowania marnotrawstwa oraz skutecznym uczeniu się. Jest autorką bloga „Człowiek niemarnotrawny”. W swojej pracy stawia na ludzi. Menedżerów zachęca do dbania o rozwój pracowników, do czerpania z ich talentów i pomysłów, oraz mądrego przywództwa. 

 

dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof.AG

Pełni funkcję Prodziekana ds. współpracy z zagranicą oraz pracuje jako adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu AG, specjalizując się w obszarze zarządzania marketingowego, marketingu międzynarodowego, strategii marketingowych, zachowań konsumentów oraz badań marketingowych i rynkowych. Posiada ponad 20 lat doświadczenia dydaktycznego w kształceniu akademickim, jak również w praktyce gospodarczej. Jest ekspertem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Profesjonalizacji IOS oraz otoczenia biznesu. Od wielu lat współpracuje z firmami konsultingowymi w ramach projektów biznesowych oraz badawczo-naukowych, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Jako absolwentka AG, a następnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest zaangażowana w rozwijanie kompetencji studentów nie tylko w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych o wysoce praktycznym charakterze, ale również kompetencji językowych. Posiada wiele certyfikatów językowych na różnych poziomach (CAE, TOIEC, , jak również ukończyła zaawansowany kurs TEFL dla nauczycieli języka angielskiego jako native speaker w Wielkiej Brytanii. Zamiłowanie do języków wynikające nie tylko z zainteresowań zawodowych, ale również osobistych stara się przekazywać studentom wspierając we współpracy z biznesem możliwości certyfikacji kompetencji językowych. Współpracuje z Centrum Języków Obcych dr Kurnicki w zakresie certyfikatów językowych: TOIEC, enPro, TFI, WiDaf. Jest Kierownikiem Centrum Szkoleniowego VEC (Vocational English Certificate) oraz Centrum Egzaminacyjnego VEC działającego we współpracy z Wydawnictwem Express Publishing.

Dysertację doktorską w obszarze nauk ekonomicznych związaną z zachowaniem konsumentów wobec marek globalnych i strategii rynkowych na rynkach międzynarodowych obroniła z wyróżnieniem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Jest autorką wielu artykułów oraz monografii w języku polskim oraz angielskim z zakresu marketingu, badań marketingowych i zarządzania marketingowego. Prowadzi liczne wykłady zagranicą na uniwersytetach w Europie – Belgii, Danii, Niemczech, Republice Czeskiej, Litwie, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Austrii, Francji, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Ma duże doświadczenie w zakresie kształcenia studentów międzynarodowych i pokonywania barier oraz różnic kulturowych w różnych sytuacjach biznesowych i życia codziennego. Poza Europą prowadziła przez 4 lata badania naukowe w Tunezji oraz współpracowała z Uniwersytetem 
w Sousse.

Zna kilka języków – w tym biegle j.angielski, a także komunikatywnie m.in. j.rosyjski oraz j.niemiecki. 

Prywatnie uwielbia podróżować oraz zwiedzać miejsca znane i mniej znane – leżenie na plaży wchodzi w grę tylko nad polskim morzem. 

Ulubione powiedzenia:

Jeśli chcesz to znajdziesz sposób, jeśli nie chcesz – będziesz szukać powodów. Ja szukam sposobów, bo tylko one zbliżają mnie do sukcesu, nawet jak są po drodze porażki.

Najcenniejsza krytyka to ta merytoryczna – która powoduje, że możesz coś zmienić. Więc otwórz się na nią!

 

mgr Jolanta Filipczyk - Sikora 

Posiada 18- letnie doświadczenie w prowadzeniu zespołów funkcjonalnych i projektowych w branży HR. Jest certyfikowanym menedżerem projektów HR i trenerem biznesu.  Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmą konsultingową, zajmującą się systemowymi rozwiązaniami HR-owymi dla biznesu z zakresu rekrutacji,  zarządzania talentami, oceny i onboardingu. 

Twórca autorskich metodologii Assessment&Development Center i procedur rekrutacyjnych a także sesji warsztatowych nastawionych na diagnozę talentów i ich rozwój. Autorka wielu programów rozwoju kompetencji liderskich dla dużych organizacji.

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz studia oparte o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej.  Jest absolwentką Szkoły Trenerów MATRIK, kursów coachingowych opartych o standardy ICF a także kursu trenerskiego z zakresu metodyki zarządzania projektami opartym na produktach PRINCE2 (Projects In Controlled Environments – Projekty w sterowanym środowisku).

Od kilku lat ekspert i wykładowca akademicki Katedry Zarządzania Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na tematyce rekrutacji talentów  „gotowych na przyszłość" (tzw. zwinnych talentów) oraz efektywności różnych metod rozwoju kadr.

Jest autorką kilku publikacji  z zakresu HR i psychologii biznesu.

 

dr Katarzyna Czech

Prodziekan ds. kierunku Zarzadzanie, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca, szkoleniowiec i tutor akademicki. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zrównoważonego rozwoju i międzynarodowego przepływu kapitału, autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych.

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu negocjacji i  komunikacji oraz  kulturowych aspektów współpracy z partnerem zagranicznym. Trener w firmie szkoleniowej  PRC  Communications. 

Prywatnie uwielbia narty i Francję. 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+