PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie - atuty kierunku

Drukuj

Jeśli myślisz o rozwijaniu się w biznesie, jesteś osobą, która myśli analitycznie, jest otwarta w kontaktach z innymi ludźmi, perspektywiczny kierunek Zarządzanie w AG to propozycja dla Ciebie. Studia na kierunku Zarzadzanie w AG pomogą ci w zdobyciu nie tylko wiedzy, ale również umiejętności, które z pewnością przydadzą się w karierze zawodowej na różnych stanowiskach i szczeblach.

 

Kierunek Zarządzanie w AG wyróżnia:

  • dostosowany do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy program studiów, będący efektem konsultacji z praktykami, w tym również absolwentami kierunku Zarządzanie oraz współpracy z przedsiębiorstwami; 
  • program uwzględniający światowe trendy kształcenia w dziedzinie Zarządzania;
  • interdyscyplinarny charakter zajęć, które są realizowane zarówno w formie interaktywnych wykładów jak i ćwiczeń wykorzystujących innowacyjne metody i narzędzia dydaktyczne oraz konwersatoriów, a także warsztatów praktycznych;
  • prowadzenie zajęć przez profesjonalną  kadrę wykładowców z doświadczeniami eksperckimi, realizującą systematycznie badania w obszarach swoich specjalizacji i rozwijającą swoją wiedzę;
  • możliwość indywidualizacji ścieżki rozwoju poprzez udział w indywidualnym programie tutoringu akademickiego,
  • możliwość korzystania z bezpośredniego i pośredniego wsparcia kadry w podejmowanych działaniach w obszarze naukowym, organizacyjnym, zawodowym i prospołecznym;
  • wykłady i spotkania z praktykami mającymi duże doświadczenie w praktyce gospodarczej;   
  • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach;
  • ciekawa oferta praktyk i staży dla studentów.

 

Absolwent kierunku Zarzadzanie w AG jest specjalistą w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku otwartym na konkurencję międzynarodową i analitykiem procesów kształtujących współczesne warunki gospodarowania. Może być także menedżerem różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach i  organizacjach

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+