Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie - atuty kierunku

Drukuj

Jeśli myślisz o rozwijaniu się w biznesie, jesteś osobą, która myśli analitycznie, jest otwarta w kontaktach z innymi ludźmi, perspektywiczny kierunek Zarządzanie w GWSH to propozycja dla Ciebie. Studia na kierunku Zarzadzanie w GWSH pomogą ci w zdobyciu nie tylko wiedzy, ale również umiejętności, które z pewnością przydadzą się w karierze zawodowej na różnych stanowiskach i szczeblach.

 

Kierunek Zarządzanie w GWSH wyróżnia:

  • dostosowany do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy program studiów, będący efektem konsultacji z praktykami, w tym również absolwentami kierunku Zarządzanie oraz współpracy z przedsiębiorstwami; 
  • program uwzględniający światowe trendy kształcenia w dziedzinie Zarządzania;
  • interdyscyplinarny charakter zajęć, które  są realizowane zarówno w formie interaktywnych wykładów jak i ćwiczeń wykorzystujących innowacyjne metody i narzędzia dydaktyczne oraz konwersatoriów, a także warsztatów praktycznych, 
  • prowadzenie zajęć przez profesjonalną  kadrę wykładowców z doświadczeniami eksperckimi, realizującą systematycznie badania w obszarach swoich specjalizacji i rozwijającą swoją wiedzę
  • możliwość indywidualizacji ścieżki rozwoju poprzez udział w indywidualnym programie tutoringu akademickiego,
  • możliwość korzystania z bezpośredniego i pośredniego wsparcia kadry w podejmowanych działaniach w obszarze naukowym, organizacyjnym, zawodowym i prospołecznym.
  • wykłady i spotkania z praktykami mającymi duże doświadczenie w praktyce gospodarczej   
  • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach
  • ciekawa oferta praktyk i staży dla studentów 

 

Absolwent kierunku Zarzadzanie w GWSH jest specjalistą w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku otwartym na konkurencję międzynarodową i analitykiem procesów kształtujących współczesne warunki gospodarowania. Może być także menedżerem różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach i  organizacjach

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+