Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
500 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Psychologia

Drukuj

Psychologia to nauka blisko związana z socjologią, antropologią i filozofią, a jednocześnie kierunek studiów, podczas którego poznasz i zrozumiesz mechanizmy i prawa rządzące zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniem człowieka. Pamiętaj również, że zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kończąc Psychologię uzyskasz razem z dyplomem kilka istotnych uprawnień do wykonywania pracy jako:

 • osoba pracująca z dziećmi w placówce wsparcia dziennego
 • kierownik placówki wsparcia dziennego
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • dyrektor ośrodka adopcyjnego (tylko osoby posiadające tytuł zawodowy magistra) 

 

Psychologia – jednolite studia magisterskie
5 lat (10 semestrów)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)  

 

Przygotowując program naszych studiów z Psychologii mieliśmy przede wszystkim na uwadze to, co spowodowało powstanie negatywnych stereotypów na temat absolwentów tego kierunku – że psycholog „sam ma coś z głową”, bo analizuje wszystko i wszystkich, że nie jest szczery, a mówi jedynie to, co jego rozmówca chce usłyszeć i że manipuluje ludźmi. Błędem jest też stawianie znaku równości między psychologiem a terapeutą, dlatego stawiliśmy czoła tym stereotypom i pokazaliśmy interdyscyplinarny program, odpowiadający wyzwaniom, czekającym na Ciebie tu i teraz. Stawiamy w nim na specjalizację, w ramach której proponujemy Ci kilka konkretnych ścieżek specjalnościowych.

 

Zastanawiasz się, jakie przedmioty czekają Cię na naszych studiach? Każda ścieżka specjalizacyjna ma swój odrębny program dostosowany do Twoich zainteresowań i predyspozycji. Mamy natomiast pulę przedmiotów, które uznaliśmy za absolutnie niezbędne dla każdego studenta Psychologii po to, byś po studiach mógł skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Psychologia:

 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • Filozofia z elementami logiki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Procesy poznawcze
 • Emocje i motywacje
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Psychologia zdrowia
 • Osobowość
 • Statystyka
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Psychometria
 • Psychopatologia
 • Patologie społeczne
 • Diagnoza psychologiczna
 • Praca zespołowa w psychiatrii środowiskowej
 • Pomoc psychologiczna
 • Podstawy interwencji kryzysowej
 • Etyka zawodu psychologa
 • Zastosowanie technologii informacyjnych w psychologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Wychowanie fizyczne (wyłącznie studia stacjonarne)
 • Praktyka zawodowa

 

 Studia i co dalej? Twoje perspektywy zawodowe

Gdzie znajdziesz pracę po Psychologii? W bardzo wielu działach i branżach – to kierunek, który da Ci wiedzę i umiejętności poszukiwane i cenione w pionach personalnych przedsiębiorstw, agencjach zatrudnienia, urzędach pracy, biurach karier, w instytucjach szkoleniowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali, ośrodkach leczenia uzależnień, sądach, więzieniach, placówkach poprawczych, domach dziecka oraz w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych.

Jeśli chcesz poczytać więcej o pracy i perspektywach psychologa, zachęcamy do odwiedzenia strony cenionego magazynu psychologicznego Charaktery.

 

Kontynuacja kształcenia w GWSH

Mamy dla Ciebie studia podyplomowe uzupełniające i poszerzające Twoje kompetencje, na przykład z Psychologii transportu i psychologii pracy lub Negocjacji i Mediacji. Mamy też ciekawe kursy związane z jogą, ajurwedą lub coachingiem – pełną paletę możliwości poszerzenia swoich kompetencji w GWSH znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że jako absolwent jednolitych studiów magisterskich masz sporo zniżek na pozostałą ofertę edukacyjną Uczelni.

czesne
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
500 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+