Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Psychologia

Drukuj

Psychologia to nauka blisko związana z socjologią, antropologią i filozofią, a jednocześnie kierunek studiów, podczas którego poznasz i zrozumiesz mechanizmy i prawa rządzące zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniem człowieka. Pamiętaj również, że zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kończąc Psychologię uzyskasz razem z dyplomem kilka istotnych uprawnień do wykonywania pracy jako:

 • osoba pracująca z dziećmi w placówce wsparcia dziennego
 • kierownik placówki wsparcia dziennego
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • dyrektor ośrodka adopcyjnego (tylko osoby posiadające tytuł zawodowy magistra) 

 

Psychologia – jednolite studia magisterskie
5 lat (10 semestrów)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)  

 

Przygotowując program naszych studiów z Psychologii mieliśmy przede wszystkim na uwadze to, co spowodowało powstanie negatywnych stereotypów na temat absolwentów tego kierunku – że psycholog „sam ma coś z głową”, bo analizuje wszystko i wszystkich, że nie jest szczery, a mówi jedynie to, co jego rozmówca chce usłyszeć i że manipuluje ludźmi. Błędem jest też stawianie znaku równości między psychologiem a terapeutą, dlatego stawiliśmy czoła tym stereotypom i pokazaliśmy interdyscyplinarny program, odpowiadający wyzwaniom, czekającym na Ciebie tu i teraz. Stawiamy w nim na specjalizację, w ramach której proponujemy Ci kilka konkretnych ścieżek specjalnościowych.

 

Zastanawiasz się, jakie przedmioty czekają Cię na naszych studiach? Każda ścieżka specjalizacyjna ma swój odrębny program dostosowany do Twoich zainteresowań i predyspozycji. Mamy natomiast pulę przedmiotów, które uznaliśmy za absolutnie niezbędne dla każdego studenta Psychologii po to, byś po studiach mógł skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Psychologia:

 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • Filozofia z elementami logiki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Procesy poznawcze
 • Emocje i motywacje
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Psychologia zdrowia
 • Osobowość
 • Statystyka
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Psychometria
 • Psychopatologia
 • Patologie społeczne
 • Diagnoza psychologiczna
 • Praca zespołowa w psychiatrii środowiskowej
 • Pomoc psychologiczna
 • Podstawy interwencji kryzysowej
 • Etyka zawodu psychologa
 • Zastosowanie technologii informacyjnych w psychologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Wychowanie fizyczne (wyłącznie studia stacjonarne)
 • Praktyka zawodowa

 

 Studia i co dalej? Twoje perspektywy zawodowe

Gdzie znajdziesz pracę po Psychologii? W bardzo wielu działach i branżach – to kierunek, który da Ci wiedzę i umiejętności poszukiwane i cenione w pionach personalnych przedsiębiorstw, agencjach zatrudnienia, urzędach pracy, biurach karier, w instytucjach szkoleniowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali, ośrodkach leczenia uzależnień, sądach, więzieniach, placówkach poprawczych, domach dziecka oraz w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych.

Jeśli chcesz poczytać więcej o pracy i perspektywach psychologa, zachęcamy do odwiedzenia strony cenionego magazynu psychologicznego Charaktery.

 

Kontynuacja kształcenia w GWSH

Mamy dla Ciebie studia podyplomowe uzupełniające i poszerzające Twoje kompetencje, na przykład z Psychologii transportu i psychologii pracy lub Negocjacji i Mediacji. Mamy też ciekawe kursy związane z jogą, ajurwedą lub coachingiem – pełną paletę możliwości poszerzenia swoich kompetencji w GWSH znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że jako absolwent jednolitych studiów magisterskich masz sporo zniżek na pozostałą ofertę edukacyjną Uczelni.

Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+