PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
czesne
w pierwszym semestrze
545 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Drukuj

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży to kierunek studiów, który zapewni Ci wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, zaburzeń psychicznych rozpoczynających się we wczesnym dzieciństwie lub adolescencji, podstaw diagnostyki i specyfiki pracy z pacjentem małoletnim. Podczas studiów o tym profilu dowiesz się nie tylko jak prawidłowo diagnozować w oparciu o renomowane kryteria diagnostyczne, ale także jak przeprowadzać diagnozę całościową, funkcjonalną oraz na czym polega współpraca zespołu specjalistów przy diagnostyce i w procesie leczenia dzieci lub młodzieży.

Szczególny nacisk położony jest, w przypadku tej specjalności, na specyfikę rozwoju i umiejętność rozpoznawania możliwych nieprawidłowości w tym procesie. Podczas studiów poznasz nie tylko podstawy teoretyczne dotyczące zmian rozwojowych, ale przede wszystkim będziesz mieć szansę uczyć się pod kierunkiem nauczycieli-praktyków z wieloletnim doświadczeniem w klinicznym prowadzeniu pacjentów.

Rozszerzeniem specjalności jest kontekst społeczno-rozwojowy i wiedza dotycząca pracy z rodziną, środowiskiem rówieśniczym, środowiskiem lokalnym dziecka lub nastolatka. Podczas nauki na specjalności rozwiniesz swoją wiedzę o psychopatologię wieku rozwojowego i kontekst społeczny w kształtowaniu się zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Na prowadzonej przez naszych ekspertów specjalności kładziemy szczególny nacisk na całościowe rozumienie problemów dzieci i młodzieży. Uczymy o systemie, jaki tworzy rodzina i rozpoznawaniu nieprawidłowości mogących prowadzić do późniejszych zaburzeń zachowania bądź emocji. W kontekście wiedzy środowiskowej uczymy również o wpływach rówieśniczych i oddziaływaniu środowiska cyfrowego na rozwój młodych ludzi.

Dajemy naszym studentom wiedzę z zakresu podstaw pracy z pacjentem małoletnim - zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Pracujemy w oparciu o najnowsze standardy diagnostyczne (tj. DSM-V, IDC-11).

Sylwetka absolwenta i perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę jako:

 •          Psycholog specjalizujący się w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą.
 •          Psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 •          Psycholog-diagnosta w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 •          Psycholog-diagnosta w prywatnej placówce.
 •          Psycholog prowadzący własną działalność.
 •          Psycholog szkolny.
 •          Psycholog w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych.
 •          Psycholog środowiskowy.
 •          Psycholog specjalizujący się w pracy z rodzinami.
 •          Psycholog w placówce społecznej lub socjalnej.
 •          Psycholog w placówkach środowiskowych.
 •          Biegły sądowy specjalizujący się w sprawach związanych z małoletnimi.
 •          Psycholog na oddziałach psychiatrii wieku rozwojowego.
 •          Psycholog w placówkach klinicznych.

Możesz również kontynuować naukę nabywając kolejne uprawnienia łącząc swoją dotychczasową wiedzę z nowymi lub rozszerzonymi kompetencjami:

 •          Specjalizacja psychologa klinicznego dzieci i młodzieży.
 •          Psychoterapia dzieci i młodzieży.
 •          Psychoterapia w dowolnym nurcie.
 •          Studia podyplomowe z zakresu neuropsychologii, psychologii leczenia uzależnień, psychologii
           środowiskowej, pracy socjalnej itp.
 •          Pedagogika.
 •          Pedagogika wczesnoszkolna.
 •          Wczesne wspomaganie rozwoju.
 •          Terapia zajęciowa.
 •          Fizjoterapia.

Zalety kierunku/specjalności:

 •          Wiedza merytoryczna i teoretyczna.
 •          Wiedza praktyczna.
 •          Wysoce wyspecjalizowany kierunek studiów.
 •          Możliwość dogłębnego zrozumienia specyfiki psychologii wieku rozwojowego.
 •          Nauka pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry dydaktyczno-naukowej.
 •          Innowacyjne wykłady autorskie.
 •          Wykłady w formie zdalnej.
czesne
w pierwszym semestrze
545 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+