PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
czesne
540 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Drukuj

Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów w elementarną wiedzę i umiejętności w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą. Specjalność kliniczna to interdyscyplinarne podejście do zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym człowieka, ze szczególnym naciskiem na praktykę w obszarze diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych.

Kursy zaproponowane w ramach tej ścieżki koncentrują się wokół zagadnień dotyczących psychologicznej diagnozy i terapii dzieci przejawiających różne zaburzenia i nieprawidłowości rozwoju. Omawiane są zarówno ogólne zaburzenia rozwojowe i ich skutki dla funkcjonowania dziecka, jak i zaburzenia wybiórcze - deficyty rozwoju, będące częstą przyczyną trudności w uczeniu się, zaburzeń emocji i zachowania. Problematyka diagnozy obejmuje zagadnienia związane z genezą i mechanizmami zaburzeń, ich objawami oraz dynamiką. Wskazywane są możliwości i ograniczenia diagnostyczne w rozmaitych zaburzeniach. Prezentowane są również różne formy pomocy dzieciom i ich rodzinom, m.in. metody stymulacji rozwoju dzieci, poradnictwo psychologiczne. Zarysowana problematyka realizowana jest zarówno w teoretycznym jak i praktycznym aspekcie. Studiowanie zagadnień w obrębie tej ścieżki przygotowuje do pracy w placówkach (poradniach, ośrodkach wspomagania rozwoju) sprawujących opiekę nad dziećmi i ich rodziną.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności wyposażony jest w wiedzę i umiejętności praktyczne, które dają szeroki wachlarz możliwości na rynku pracy, szczególnie w zauważalnym trendzie zwiększonego zapotrzebowania na opiekę psychologiczną.

Psycholog dziecięcy ma możliwość prowadzenia własnej praktyki psychologicznej, współpracy z ośrodkami zdrowia psychicznego (m.in. poradnie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży). Bogaty program studiów z zakresu psychologii klinicznej umożliwia pracę w charakterze diagnosty zaburzeń psychicznych, jak również psychologa udzielającego szeroko rozumianej pomocy psychologicznej kierowanej do dzieci, adolescentów oraz ich rodziców.

Po ukończeniu tej specjalności absolwent ma również możliwość kontynuowania ścieżki kształcenia, np. na studiach podyplomowych lub specjalizacji z psychologii.

czesne
540 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+