PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Baza dydaktyczna

Koło Naukowe Psychologii Stosowanej

Drukuj

Koło Naukowe Psychologii Stosowanej powstało w październiku 2012 roku.Jest organizacją studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej zainteresowanych szeroko pojętą tematyką psychologii. KNPS działa przy Katedrze Psychologii kierowaną przez prof. zw. dr hab. Zofię Ratajczak. Pomysłodawczyniami Koła są Kierownik Katedry Psychologii prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak i Pełnomocnik ds. kierunku Psychologia dr Renata Rosmus. Opiekunami naukowymi Koła są mgr Adriana Modrzejewska oraz dr Ewa Bensz-Smagała.

Przewodniczący: Dawid Haracz

Wiceprzewodniczący: Alicja Grzenik i Daniel Knapik

Sekretarz: Sara Tomecka

Skarbnik: Barbara Kowalczyk

 

Cele działalności: doskonalenie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, rozwijanie umiejętności praktycznych przydatnych w pracy psychologa,  wymiana poglądów naukowych , zainteresowań i doświadczeń studentów;integracja środowiska studenckiego, wspieranie prac badawczych i twórczości studentów, popularyzacja psychologii jako dziedziny użytecznej w życiu codziennym każdego człowieka, rozszerzenie działalności poza społeczność akademicką

 

Formy działania:

 • regularne spotkania członków koła
 • prace naukowe członków koła
 • organizowanie spotkań naukowych
 • udział w konferencjach naukowych
 • publikowanie prac członków koła w zeszytach naukowych, w biuletynach, w monografiach
 • samokształcenie się członków koła
 • udział w zajęciach praktycznych organizowanych w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
 • udział w prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych Katedry Psychologii
 • współpraca z Działem Współpracy z Zagranicą, Biurem Karier oraz Samorządem Studentów GWSH
 • współpraca z Biurem Karier
 • inne działania związane z realizacją celów koła

 

Publikacje Koła Naukowego Psychologii Stosowanej:

 • A. Pawlak, W. Orłowska, M. Dolińska, K. Nowak P. Janoska,: Poczucie samotności wśród adolescentów. Czasopismo naukowe Politechniki Opolskiej ”Turystyka, Sport i Zdrowie” 2012, nr 1. ISSN 2084-1256.
 • A. Pawlak, P. Janoska, K. Nowak: Poczucie skuteczności przedsiębiorczej a style radzenia sobie ze stresem. W: Z. Ratajczak: Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne.Wydawnictwo Difin 2013, 141-157.
 • A. Pawlak, P. Janoska: A feeling of stress among the workers in Polish prisons. The theoretical analysis. Południowo – Kazachstański Uniwersytet Państwowy im. M. Auezova w Szymkencie w Kazachstanie. Zeszyty Naukowe 2013, tom 9, 1-3.
 • A. Pawlak, B. Masny: Experience of polish small family companies with reference to challenges of “Kazakhstan 2050”. Południowo – Kazachstański Uniwersytet Państwowy im. M. Auezova w Szymkencie w Kazachstanie. Zeszyty Naukowe 2014, s.110-112.
 • A. Pawlak, P. Piechaczek: Quality of life for people over 50. The theoretical analysis. Tulski Uniwersytet Zarządzania i Biznesu im. N. D. Demidovaw Rosji. Zeszyt konferencyjny 2014, s. 260-263. ISBN 978-5-906-711-10-6.
 • A. Pawlak, J. Musioł: Self-presentation as the manipulation of the impress. Tulski Uniwersytet Zarządzania i Biznesu im. N. D. Demidovaw Rosji. Zeszyt konferencyjny 2014, s. 263-267. ISBN 978-5-906-711-10-6.
 • A. Pawlak, P. Piechaczek, J. Musioł: „Uwarunkowanie osobowościowo – temperamentalne pracoholizmu”. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 2015. Przyjęte do publikacji.

 

Konferencje naukowe i sympozja organizowane lub współorganizowane przez Koło:

 • Konferencja naukowa w 40 rocznicę śmierci Antoniego Kępińskiego. Przeciw melancholii – perspektywy nauki i wiary. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 15.06.2012.
 • II Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w Biznesie pt.: „Przedsiębiorczość a zjawiska kryzysowe”. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Katowice 15.11.2012. Referat: A. Pawlak, K. Nowak, P. Janoska:  Poczucie skuteczności przedsiębiorczej a style radzenia sobie ze stresem.
 • Rozpracowani, czyli co powinieneś wiedzieć wchodząc na rynek pracy”. Konferencja Naukowa. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 23.04.2013.
 • Sympozjum SzkolenioweKosmetologii Onkologicznej pt: „Gabinet kosmetyczny miejscem edukacji i doradztwa profilaktyki chorób nowotworowych skóry i nie tylko”. Instytut Nauk Medycznych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 26.05.2013.
 • Festiwal Turystyczny „Trip Day”. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 18.10.2013.
 • III Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w Biznesie pt.: „Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Postawy i zachowania wobec zmian o charakterze kryzysowym”. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 14.11.2013.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Psychologia w biznesie. Nowe koncepcje i zastosowania. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 20.11.2014. Referat: A. Pawlak. J. Musioł, P. Piechaczek „Uwarunkowanie osobowościowo - temperamentalne pracoholizmu”.

 

Wybrane wydarzenia, organizowane w ramach działalności Koła Naukowego Psychologii Stosowanej:

 

Materiały video przygotowane przez Studentów Psychologii GWSH

Wypowiedź studenta psychologii GWSH na temat zdrowia psychicznego w czasie epidemii

 

Studenci psychologii GWSH odpowiadają na pytanie – Jak pozostać sobą w świecie stresu i presji?

 

Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+