PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Psychologia - atuty kierunku

Drukuj
  • Szerokie perspektywy zawodowe. Absolwent Psychologii ma wiedzę, którą może wykorzystać w wielu dziedzinach i branżach. Psychologowie są potrzebni w pionach personalnych przedsiębiorstw, agencjach zatrudnienia, urzędach pracy, biurach karier, w instytucjach szkoleniowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali, ośrodkach leczenia uzależnień, sądach, więzieniach, placówkach poprawczych, domach dziecka oraz w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych.
  • Możliwość kontynuacji kształcenia w AG. Uczelnia proponuje studia podyplomowe uzupełniające i poszerzające kompetencje psychologa, na przykład na kierunku  Psychologia transportu i psychologia pracy lub Negocjacje i Mediacje. Mamy też ciekawe kursy związane z jogą, ajurwedą lub coachingiem.  
  • Możliwość udziału w organizowanej przez Katedrę Psychologii Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukową z cyklu „Psychologia w biznesie” .
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+