Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
455 zł / miesiąc
studia stacjonarne
420 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Zarządzanie prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów I i II stopnia Zarządzanie, zajął 10 miejsce w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Raport samooceny kierunku Zarządzanie:

- GWSH w Katowicach - profil akademicki (pobierz PDF)

- GWSH w Żorach - profil praktyczny (pobierz PDF)

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Zarządzanie - studia II stopnia

Drukuj

Studia na II stopniu kierunku Zarządzanie w GWSH są nastawione na kształcenie kadry menedżerskiej i wysokiej klasy specjalistów, których zawodowym celem jest  realizacja ciekawych pomysłów w przedsiębiorstwach i organizacjach zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Zarządzanie na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie jest kontynuacją i rozwinięciem idei, towarzyszącej tworzeniu programu pierwszego stopnia tego kierunku. 

Dzięki temu z jednej strony poszerzysz tu te umiejętności, nad którymi zacząłeś pracować w ramach studiów licencjackich, a z drugiej będziesz mógł w pełni osiągnąć założenia i cele, które postawiłeś sobie decydując się na taką ścieżkę nauki i kariery związaną z kierunkiem Zarzadzaniem.  

Tworząc program naszych studiów odeszliśmy od stereotypów, zachowując jednocześnie te niezbędne podstawy, które  poznają Twoje koleżanki i koledzy studiujący w innych uczelniach. Dzięki temu możesz również z powodzeniem wybrać nasze studia magisterskie z Zarządzania, nie będąc naszym absolwentem. 

Zarządzanie to kierunek, który pozwoli Ci na zdobycie szerokiej wiedzy zarówno z nauk o zarządzaniu i jakości jak i dyscyplin pokrewnych takich jak ekonomia i finanse, prawo oraz psychologia

Mając na względzie zróżnicowane oczekiwania studentów kierunku Zarządzanie, w ramach studiów II stopnia proponujemy następujące specjalności pozwalające na pogłębianie wiedzy i umiejętności i skoncentrowane na :

 

Przygotowując ofertą programową w ramach poszczególnych specjalności pozwalających na wybór zgodny z Twoimi zainteresowaniami i potrzebami  uznaliśmy, że wszystkim studentom kierunku Zarządzanie   niezbędne będą następujące przedmioty w ramach kształcenia ogólnego na II stopniu kierunku Zarządzanie takie jak:

 • Ekonomia (makro)
 • Etyka w zarządzaniu
 • Statystyka (matematyczna)
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość
 • Projektowanie kariery
 • Negocjacje w biznesie
czesne
455 zł / miesiąc
studia stacjonarne
420 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Zarządzanie prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów I i II stopnia Zarządzanie, zajął 10 miejsce w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Raport samooceny kierunku Zarządzanie:

- GWSH w Katowicach - profil akademicki (pobierz PDF)

- GWSH w Żorach - profil praktyczny (pobierz PDF)

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+